Exemples_Algues (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Botànica
Año del apunte 2009
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

ALGUES Les algues són eucariotes pertanyents al regne Protista i en podem trobar tant d'unicel·lulars com de pluricel·lulars. En l'ambient marí, són les principals productores primàries de matèria orgànica, essent l'inici de la cadena tròfica. També és de gran importància la seva participació en simbiosis, ja sigui amb un fong (formant un liquen) o amb un animal (coralls, mol·luscs...), o en parasitisme, creixent en teixits d'altres algues o plantes, o produint malalties i infeccions a animals.
Classificació Euglenòfits Són organismes unicel·lulars, amb un flagel, però de forma variable dins la mateixa espècie. Es poden trobar, quasi exclusivament, en aigües dolces.
Pirròfits (Dinoflagel·lats) La majoria de les espècies són unicel·lulars i formen part del plàncton marí. La seva característica principal és la presència de dos flagels, un envolta la cèl·lula mentre que l'altre s'estén per la part posterior.
Ceratium hirundinella Crisòfits (Diatomees) Són unicel·lulars i una part molt important del fitoplàncton. La seva peculiaritat és una recoberta de sílice (SiO2).
Diverses diatomees amb formes variades Cladophora sp Codium sp Cloròfits (algues verdes) Hi ha espècies unicel·lulars i pluricel·lulars. Contenen clorofil·la a i b i reserves com el midó, com les plantes terrestres. De fet, es suposa que les plantes que coneixem avui en dia van evolucionar dels cloròfits.
Feòfits (algues brunes) Són principalment pluricel·lulars i marines. Viuen en les costes rocoses de la zona temperada, on domina la zona intermareal. Poden arribar a tenir una organització complexa i diferenciada en tal·lus i peu.
Padina sp Rodòfits (algues roges) La majoria d'espècies d'aquest grup són pluricel·lulars. Una gran part secreten carbonat càlcic de manera que juguen un paper important en els esculls de corall.
Rissoella sp Reproducció Multiplicació vegetativa: es desprenen de part del tal·lus, aquest s'adhereix al substrat i creix un nou individu.
Reproducció sexual: formació de gàmetes masculins i femenins.
Reproducció asexual: a partir d'espores.
– – – Aplicacions ambientals – – – – – – – Euglenòfits: l'espècie Euglena gracillis s'utilitza com a bioindicador de qualitat d'aigua.
Dinoflagel·lats: utilització de les toxines per a aplicacions mèdiques.
Diatomees: possibilitat de crear nous materials de sílice. També s'utilitza com a suplement mineral a animals.
Cloròfits: com a aliment, aporta moltes vitamines. A l'Àsia les algues són bàsiques en molts àpats i receptes.
Feòfits: s'utilitzen c'utilitzen com a fertilitzant del sòl. També s'utilitzen els seus pigments com a alternativa al tint químic.
Rodòfits: se n'extreu una goma viscosa utilitzada com a additiu en la indústria alimentària i per alguns productes farmacèutics. També se n'extreu l'agar (és un polisacàrid obtingut de la paret cel·lular) s'utilitza per a elaborar diferents medis de cultius en plaques de Petri.
S'està estudiant el cultiu de microalgues de varis grups com a font d'energia, el seu ús per a biodièsel i per a la producció d'hidrogen.
Referències – – – Diversos autors, Història natural dels Països Catalans Vol. 4: Plantes inferiors. Barcelona. Enciclopèdia Catalana.
BOLD, H.C. & WYNNE, M.J. Introduction to the Algae. New Jersey. PrenticeHall.
www.asturnatura.com Elaborat per Sara Banal, Sonia Castaño, Silvia Palomero i Eloi Rovira ...