Problemes Tema 1 Magn. xifres sign. i incerteses (0)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Física de les Radiacions
Año del apunte 0
Páginas 1
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

PROBLEMES DE FÍSICA DE LES RADIACIONS Magnituds, xifres significatives i càlcul d 'incerteses 1. En cadascuna de les següents equacions la distància x es mesura en metres, el temps t en segons i la velocitat v en metres partit per segon. Quines són les unitats de les constants C1 i C2 que hi apareixen? x = C1+C2·t , x = ½·C1·t2 , v2 = 2·C1·x , x = C1 cos(C2·t) , v = C1exp(-C2.t) 2. Calculeu el valor de la suma 1.040 + 0.2134. Calculeu 1.58×0.03, l.4×2.53 3. Calculeu la suma, la resta, la multiplicació i la divisió de i (2.34·102 )×4.93.
27.2 ± 2.1 i 1.35 ± 0.72 .
4. S'ha obtingut un número de comptes amb un detector de radiació de 1071 durant 60 minuts.
Durant 120 minuts el número de comptes del fons ha estat de 260 comptes. Quin es el valor del número de comptes net? I la seva incertesa? 5.
Una mostra conté un emissor beta desconegut. A fi d'identificar el radionúclid, l'activitat de la mostra es mesura dues vegades, deixant transcórrer un temps determinat entre ambdós recomptes.
Determina el període de semidesintegració (en dies) i la seva incertesa si l'activitat inicial era de (60.1±2.3) Bq i l'activitat final després de 20 dies era de (10.63±0.41) Bq.
6. Tenim una mostra que ha estat mesurada en cic1es de 60 minuts obtenint-se el número de comptes de la taula 1. Determineu mitjançant una regressió l'activitat inicial de la mostra i la constant de semidesintegració.
Taula 1: Número de comptes obtingut en cicles de 60 minuts.
...