COMPARATIVA PROCESSADOR VS. MÒBIL (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Aeronavegación - 3º curso
Asignatura Aviónica
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 24/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Comparativa Xiaomi Mi Note LTE versus el sistema PixHawk 2 Anna Reig 31 de Mar¸c 2017 1 Introducci´ o Per tal d’assolir i profunditzar els conceptes estudiats a arquitectura de computadors a continuaci´o es procedir` a a realitzar una comparativa entre el m`obil Xiaomi Mi Note i el sistema PixHawk 2 utilitzat per al control de RPAS.
En aquesta comparativa el que es pret´en es veure quin tipus d’arquitectura, de processador, de CPU i de GPU tenen cadascun d’ells aix´ı com la freq¨ u`encia del seu rellotge, la RAM, la cach´e o el nombre de bits dels que disposen. Per acabar, es determinar` a si segueixen una arquitectura de multi-channel memory.
D’aquesta manera es podran identificar f` acilment els punts forts de cada una de les tecnologies en base a la seva utilitat.
Figura 1: Xiaomi Mi Note LTE 2 Figura 2: PixHawk 2 Comparativa de processadors Tot seguit, es procedeix a comparar dos processadors amb finalitats diferents, el primer d’ells processa les dades d’un tel`efon m` obil mentre que l’altre s’ocupa de processar les dades d’un pilot autom`atic de RPAS.
Pel que fa al Xiaomi Mi Note LTE, consta d’un processador anomenat Qualcomm Snapdragon 801 que ´es l’encarregat de contenir la CPU Quad-Core Krait 400, la GPU Qualcomm Adreno 330, la RAM LPDDR3 de doble canal i la cach´e de tres nivells exposades a la taula seg¨ uent amb m´es detall. Mes espec´ıficament, el Quad-Core Krait 400 de nom´es 28nm, ´es el processador m´es r`apid de la marca Qualcomm fet que el situa com un dels processadors per a dispositius m`obils m´es potents que hi ha al mercat actualment.
D’altra banda, el pilot autom` atic PixHawk 2 t´e un processador que rep el nom de STM32F427 i consta de la CPU Cortex-M4 i de una RAM no coneguda. La CPU que el caracteritza, est`a destinada a mercats de senyals digitals que demanen un sistema eficient i de f`acil utilitzaci´o per tal de fer un bon processat de senyals i de tenir altes capacitats del control.
A continuaci´ o, es presenta la taula que compara ambdues tecnologies esmenades de manera m´es clara i exhaustiva.
1 Arquitectura Processador CPU GPU Freq¨ u` encia de clock N´ umero de bits RAM Cach´ e Xiaomi Mi Note LTE Harvard Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core Krait 400 Tipus: RISC (ARM v7) Nombre de cores: 4 Qualcomm Adreno 330 de 578 MHz Pixhawk 2 Harvard STM32F427 Cortex-M4 (amb unitat de coma flotant) Tipus: RISC (ARM v7) Nombre de cores: 1 2500 MHz 168 MHz 32 bits Tipus: LPDDR3 (doble canal) Mida: 3 GB de 933 MHz Nivell 0 (L0): 4 KB + 4 KB Nivell 1 (L1):16 KB + 16 KB Nivell 2 (L2): 2048 KB + 2 MB 32 bits Tipus: Mida: 254 KB Multi-channel memory architecture? No processa gr`afics No t´e mem`oria cach´e Dual-channel Nom´es t´e un canal Taula 1: Xiaomi Mi Note LTE vs Pixhawk 2 3 Conclusions Tal com es pot apreciar observant la taula a primera vista, existeixen certes semblances entre el m`obil Xiaomi Mi Note LTE i el pilot autom` atic PixHawk 2. En d’altres paraules, ambd´os tenen una arquitectura Harvard i tenen 32 bits en el processador. A m´es, les dues CPU’s s´on de tipus RISC, ´es a dir que les intruccions que s’executen s´ on curtes i d’un sol cicle.
Tot i aix´ı, les difer`encies son molt m´es rellevants si un s’atura a analitzar-les. Pel que fa a la CPU del m` obil, ´es molt m´es potent que la del pilot autom`atic nom´es pel simple fet que un m`obil fa moltes m´es funcions que un pilot autom` atic que requereix menys complexitat. D’altra banda, per`o, la CPU del PixHawk 2 ´es de f` acil utilitzaci´ o i s’adapta a les necessitats de control d’un RPAS. Per la mateixa ra´o, Xiaomi Mi Note t´e una GPU a difer`encia del PixHawk 2 que en pot prescindir en tractar-se d’un simple processador que no t´e la necessitat de mostrar res per pantalla. La difer`encia de n´ umero de cores, de freq¨ u`encia de rellotge i de capacitat de RAM tamb´e s’explica per la complexitat dels processadors. Per u ´ltim, el Xiaomi Mi Note LTE consta de tres nivells de cach´e i d’un doble canal de RAM mentre que el PixHawk 2 no en t´e.
Tot aix` o permet afirmar que el processador d’un m`obil ´es molt probablement millor que el de un pilot autom` atic ja que les difer`encies s´ on palpables i les prestacions molt m´es elevades. Per`o, l’important no ´es com n’´es de bo el processador sin´ o com de b´e s’ajusta a les necessitats que han de cobrir per a les quals s’ha escollit un determinat processador.
4 Refer` encies [1] Xiaomi Mi Note. Caracter´ısticas y especificaciones, devicespecifications.com [2] Xiaomi Mi Note, gsmarena.com [3] PixHawk 2 Autopilot, pixhawk.org [4] ARM Cortex-M Programming Guide to Memory Barrier Instructions, infocenter.arm.com [5] Procesador STM32F427/437, st.com 2 ...