Preguntes pyxis i stoc (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 5º curso
Asignatura Estades en pràctiques tutelades
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 34
Subido por

Descripción

Són preguntes de farmàcia d'hospital

Vista previa del texto

--PYXIS I TIPUS STOC -En el sistema Pyxis del servei de farmàcia, quin tipus de medicaments s’hi emmagatzemen? • Estupefaents • Analgèsics i antimicrobians • Tots els medicaments -Els estupefacients: • Cal sistema de dispensació especial • Cal sistema d’emmagatzematge especial • Cal sistema d’adquisició especial • Cal declarar-los a Sanitat • Totes són certes -Quins avantatges presenten els armaris de dispensació electrònica respecte els manuals? Pyxis • Menor gast de paper • No cal omplir-los manualment • Es demanen els stocks informàticament • La a i la c son correctes -Stocks en les unitats d’hospitalització serveix per per urgències i ruptures d’urgències -SMDU (Sistema de dispensació de medicaments en dosis unitària): • Permet detectar RAM • Permet conèixer cost-pacient • No disminueix nombre d’errors • A i b són certes -Per implantar el SMDU • Cost-eficiència (eficiència: relació benefici terapèutic amb cost) • Cost-efectivitat • Cost-utilitat • Cost-eficàcia -Amb l’stock fix en planta: • Hi ha acúmul de medicaments • Hi ha pèrdua de medicaments • El farmacèutic no pot integrar-se • No es mira mai l’ordre de medicació • Totes són certes -L’estoc ABC és: • Classificar-lo en funció del volum de vendes • Ordre alfabètic • Ordre de preus -En el reenvasament de medicaments, quines dades són necessàries en l’etiquetatge? • Lot, caducitat, forma farmacèutica • Lot, caducitat, forma farmacèutica, dosi i principi actiu. També fica: nom hospital, servei de farmàcia, laboratori, el codi nacional i la data d’envasament.
• Indicació (no), via d’administració (no) , forma farmacèutica i dosi 24 -La DDD/ 100 estades/ dia serveix: • Analitzar possibles problemes • Comparar consums anteriors i els d’ara • Examinar variacions en el consum o algun problema • A i B són certes • B i C són certes -DDU (dosis unitaria): no pot contenir medicació per una setmana -Les condicions de conservació a l’etiqueta només apareixen en situacions especials.
-Alguns fàrmacs han de ser prèviament condicionats per a la seva dispensació en dosi unitària. La responsabilitat del reenvasat recau en: • El laboratori farmacèutic fabricant del medicament • El tècnic en farmàcia que realitza el reenvasat • El farmacèutic responsable de l’àrea de reenvasat • El metge prescriptor del medicament • Cap de les anteriors 25 ...