AC1 exercici 2 (2017)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Lingüística - 4º curso
Asignatura Neurolingüística
Año del apunte 2017
Páginas 1
Fecha de subida 15/06/2017
Descargas 1

Descripción

Professor: Faustino Diéguez Vide
Nota: 7/10

Vista previa del texto

NEUROLINGÜÍSTICA CRISTINA BENITO Exercici 2, AC1 Un dels aspectes més importants per a la Neurolingüística i la Logopèdia és el coneixement dels parells cranials. Treballeu el següent: 1. Indiqueu quins parells cranials intervenen en la lectura silenciosa (no lectura en veu alta).
Els parells cranials II (nervi òptic), III (nervi motor ocular intern o comú), IV (nervi troclear) i VI (nervi motor ocular extern).
2. Indiqueu quins parells cranials intervenen en l’escriptura espontània (no escriptura al dictat ni còpia).
Els parells cranials II (nervi òptic), III (nervi motor ocular intern o comú), IV (nervi troclear) i VI (nervi motor ocular extern). També via cortico-espinal: àrea motora del braç i de la mà, moviment dels dits i precisió manual.
3. Indiqueu quins parells cranials intervenen en la producció d’una vocal i en la producció d’una consonant.
Els parells cranials IX (nervi glossofaringi), X (nervi vague), XI (nervi accessori espinal) i XII (hipoglòs).
...