Història de l'arquitectura tema 3 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Arquitectura - 2º curso
Asignatura Història de l'arquitectura I
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 21
Subido por

Vista previa del texto

RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA TEMA 3: L’ARQUITECTURA MESOPOTÀMICA II • 3ra dinastia d’Ur_2.112 - 2.004 a.C.
• Període d’Isin - Larsa_2.000 - 1.800 a.C.
• Període Paleo-Babilònic_1.800 - 1.595 a.C.
• Període Babilònic Cassita_1.595 - 1.124 a.C.
• Regne de Nabucodonorsor I de Babilònia_1.124 - 1.103 a.C.
• Domini d’Assir_1.103 - 625 a.C.
• Època Neo-Babilònica_625 - 539 a.C • Col·lapse Babilònic_539 a.C.
Imperi→organització política on qui governa té tots els tributs de poder.
ELS AMORREUS (Amar-tu) Són pobles nòmades semites originaris d'Aràbia que a inicis del III mil·lenni arriben al Proper Orient. Van portar la llengua semita i la seva religió. Allà on anaven desestabilitzaven governs. Van imposar una dinastia semita a Babilònia.
BABILÒNIA, Iraq _ 606 - 539 a.C.
1.
2.
Babilònia, va estar sotmès als tributs d’altres ciutats més fortes, com Uruk o Ur.
Aquesta a l’any 1.894 a.C. s’independitza sota el govern amorreu, els quals són procedents d’Aràbia i es dedicaven a desestabilitzar governs, de tal manera que un cop conquistada Babilònia, aconsegueixen la independència en el període Paleo-Babilònia.
3. Desprès de l’independència, Hammurabi serà el primer sobirà de Babilònia i iniciara l’expansió de Babilònia com a l’imperi.
4. Hammurabi crea les llei de l’imperi, anomenades El codi Hammurabi.
5. Al 1.594 a.C. els Hitites, procedents de Anatòlia, aliats amb els Cassites, procedents de Iran, conquereixen l’imperi Babilònic, i comença el període del govern Cassita.
6. Del 1.103 a.C. al 625 a.C. manaran els Assiris, ja que conquereixen Babilònia.
7. Fins el 625 a.C. s’estableix una època de dinasties Assiries.
8. Al 625 a.C. entra en el govern la dinastia Dakkuri, d’origen caldeu. El qual origina el període Neo-Babilònic amb el seu primer rei Nabopolasar.
9. Nabucodonosor, el qual segueix amb el regnat del seu pare.
Aquest deporta als jueus de Babilònia, i a més conquereix Jerusalem.
10. En el 539 a.C. Babilònia cau amb la conquesta dels perses.
Babilònia queda sota les ordres del rei persa Cir II.
12 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA Ordenació urbana La trama urbana de Babilònia s’organitza a partir de blocs i de carrers rectes que s’entrecreuen. Tenen l’intensió d’ordenar l’espai palacial i l’església. Babilònia és una ciutat rectangular travessada pel riu Eufrates.
Aquest fet geogràfic permet construir foses, un port, i l’evacuació d’aigües.
La zona central esta constituïda per un palau, situat al nord, per uns temples al centre i la torre de Babel.
Hi havia un eix central que connectava el palau i el temple, anomenat Via de les processons.
Arquitectura Babilònica Aquesta arquitectura es similar a la arcadia o la sumèria, ja que els coneixements es transmeten.
L’arquitectura continua estan basada en el fang, utilitzant totxos massissos, sacats al sol o cuits al forn. També utilitzaven l’esmalt per a decorar rajoles, l’esmalt és un vernís amb elements metàl·lics cuits a 1200 ºC.
La muralla delimita i separa, té unes portes molt complexes, també tenen torres militars. Gràcies al canal que tenen, provinent del riu Eufrates, construeixen fosses d’aigua, per defensar-se i poder guiar barques. Tots aquest elements són construïts amb la intensió d’impedir l’entrada immediata d’algun exercit enemic.
El ziggurat era anomenat Estemenanki, més conegut com la Torre de Babel, dedicat a Marduk.
La porta d’Ishtar: És la primera porta que ens trobaries si vinguéssim de l’exterior de les muralles, seguida d’un passadís que et porta a la segona porta principal. La porta està situada en una avantmuralla.
Esmalt→ cobertura de la rajola que se li aplica un vernís metàl·lic.
Palau meridional s.VII a.C.
El palau meridional, està aïllat i separat de la ciutat amb muralles i portes complexes, dins del palau hi ha una serie de vestíbuls i un cos policial, per controlar els accessos.
Hi ha una gran quantitat de patis, que serveixen d’eixos axials, els quals serveixen per distribuir a la gent que entra. També hi ha una gran quantitat de habitacions, ja que el palau funciona com a part administrativa.
Aquesta zona d’habitacions es generalment domèstica.
A més hi haurà una zona d’arxius, on hi haurà els escribes, la zona de magatzem… El fet de que la gent desconegui l’escriptura, crea una cohesió política.
Mite: Hi ha el mite sobre Babilònia, de la deportació jueva i de ser la seu de tots els vicis i pecats. A més hi havia una de les 7 meravelles, el jardins penjants. els quals estaven situats en terrats.
13 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA MARI, Síria Eufrates mig _ 1.900 - 1.758 a.C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mari va ser habitada a partir del 5.000 a.C.
Era una població originaria semita.
Al 2.900 a.C. s’inicia la primera època daurada, degut a la seva situació en la ruta comercial entre ciutats sumèries al sud de Mesopotàmia, i els semites al nord de Síria.
Els sumeris necessiten fusta i materials provinents del nord de Síria, per tant Mari se’n beneficia d’aquesta necessitat comercial.
A partir del 1.900 a.C. reviuen l’època daurada, sota el govern dels amorreus. És l’època del palau del rei Zimri-lim i dels arxius estatals.
L’any 1.759 a.C. Mari és conquerida i destruïda pel rei Hammurabi i la ciutat s’incorpora a l’òrbita d’aquest imperi, l’imperi Babilònic.
Mari, continuarà existint fins el segle IV a.C., època en que els grecs arriben a aquest territori.
Tell Hariri-mari La construcció és com sempre, de fang, rajola cuita i crua (tovot) i falses voltes.
Kudurru→Esteles on apareixen innovacions màgiques, fites de delimitació de parcel·les (s.XV-XIIaC). Fetes de pedra seminoble, es troben massa ben conservades per tant es suposa que s'oferien als temples com a ofrenes. Indiquen una intenció de plans estatals de parcel·lació de terres.
Palau de Zimri-Lim És més petit que el de Babilònia, envoltat per una muralla amb diversos accessos complexos militars.
Amb patis distribuïdors cap a habitacions reials, audiència, parts domèstiques, l'arxiu (milers estan en llegua cuneïforme acadia) Decorat amb murs que van enlluïts amb guixos, argiles i es decoren amb frescos i l'aparició d'estàtues de marbre (reis orant) i pedres precioses.
Es dóna un progrés de la llengua des de la ideogràfics (símbols) cap a la cuneïforme acàdia (alfabet monosíl·lab).
Aparició d'arquitectura hidràulica: clavegueres i cisternes.
ASSIRIA, NORD _ 2.325 - 609 a.C.
1.
El nord de Mesopotàmia, serà ocupat per l’estat assiri a partir de meitats del II mil·leni.
2.
Durant el III mil·leni a.C. l’àrea assíria estava controlada per Sumer.
14 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA 3.
Entorn el 1.900 a.C. apareix l’imperi antic, que intentaran una primera expansió comercial, cap al nord, Anatòlia, creant un sistema de mercats, els KARUM, construcció de nova planta.
4.
Entorn el 1.800 a.C. apareix l’imperi assiri mig, fins el segle XII a.C, aquest va ser un imperi militar.
Intentaran pressionar el sud de Babilònia, ja que volien controlar les rutes comercials.
5.
Al segle XII a.C., hi ha una crisi que provoca la caiguda de l’imperis. Aquesta crisis ve donada per una època de males collites a causa d’una gran explosió volcànica. També hi ha un enfonsament de sistemes palacials. Els anomenats pobles del mar, començaran a conquistar els pobles de la costa de Síria. Venien de les illes situades a la costa de l’Egeu.
Eren mercenaris.
6.
A partir del segle VIII a.C. s’inicia una nova època imperial que durarà fins el 609 a.C.
7.
Final l’imperi cau i Babilònia recupera l’independència.
Aquesta força militar, ha d’estar acompanyada per una força arquitectònica.
ASSUR (primera capital de Síria) S'incorpora el concepte de ciutat-palau amb una política arquitectònica associada. Envoltada d'una doble muralla i basada en una estructura palacial i temples. No hi ha cap element organitzador ni carrers. Les construccions són de fang, poc evolucionades.
DUR-SHARRUKIM, Khorsabad: És una creació d’una arquitectura de poder i una força militar.
• Fortalesa de Sargó, capital d’Assíria en els temps de Sargó II ( 722 - 705 a.C. ) • Al 713 a.C. Sargó ordena la construcció d’un nou palau a 20 kilòmetres de Nínive.
• La nova ciutat ocupa un rectangle de 1.760x1.635 metres.
• Es fortifica amb unes potents muralles composades amb 157 torres.
• A l’interior es construeixen palaus i temples, dedicats a Nabu, Shamash i Sin, i també un ziggurat • Es decora amb bous alats.
• Trasllada la cort al 706 a.C.
• Sargó mor al 705 a.C., i el seu fill abandona el projecte del seu pare.
Es construeix el palau fora de les muralles, el que implica que hi ha una gran força militar.
Les portes estan construïdes en forma de tenalla. A dins hi ha el temple de Nabu, les residències i el palau.
Al centre, separat i elevat, hi ha el palau de Sargó, “El palau sense rival”. Està elevat, comunicat per una rampa.
15 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA NÍNIVE, Mosul, Iraq • En assiri “Ninva”, es troba ubicada en la confluència entre els rius Tigris i Khosr, situat en un important nus caravaner.
• La cita més antiga que refereix la ciutat està entorn del 1.800 a.C. on s’anomena a l’indret d’un temple dedicat a Ishtar.
• No hi ha evidencies de que els reis assiris construïssin a la ciutat duran el II mil·leni.
• El gran desenvolupament urbanistic de Ninive arrenca en l’època neo-assiria, durant el regnat d’Assurbanipal II_669 - 627 a.C.
• A partir d’aquesta època a la ciutat es cinstrueixen temples dediats a Sin, Nirgal i Ishtar.
És una ciutat fortificada, la qual està travessada pel riu Khosr.
Aquest riu s’utilitza de captador d’aigua i d’evacuació, i està protegit amb les torres.
Les muralles estan esmerletades, es a dir, tenen una forma defensiva. A més, estan fetes de fang ja que és una gran amortidor dels cops, a més està aplacat amb lloses de pedres.
La muralla no està feta de pedra a causa del seu cost econòmic.
Aquesta muralla és poc operativa, ja que té una gran quantitat de torres i molt petites. Per tant, només té la funció d’impressionar i coaccionar al enemic.
Les portes de les muralles, consta de dos portes amb la finalitat de controlar l’accés interior. La primera és la muralla, i la segona és una porta protegida per dos grans torres. Hi ha dos portes, la porta d’ADAD i la portade MASKI.
Palau sense rival Dins de Nínive, és construeix el “Palau sense rival” del rei Senaquerib I, el quan deixa el projecte del seu pare i es trasllada a l’interior de la ciutat fent el palau dins d’aquesta.
Aquest palau estarà decorta pels millors pels millors artistes, amb relleus i amb el simbologia de la lleona ferida.
Mite: Nínive representa el mal, a causa de les grans destruccions provocades en les ciutats.
16 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA KARUM DE KANESH_1.920 - 1.840 a.C.
• Karum ( colònia comercial assíria).
• Kanesh és el nom assiri “la colònia comercial de Kanes.
• Aquest barri s’integra dins de la ciutadella de Kültepe, el qual es de fundació anatòlica, construït en un turó, en un tepe o tell.
• Del 1.920 - 1.840 és construeix i s’utilitza el Karum.
• Cap al 1.840 a.C. es destrueix l’assentament i els assiris abandonen la colònia i deixen les seves pertinències.
Aquesta ciutat està situada al centra d’Anatòlia.
És caracteritza perquè totes les estructures de nova planta seran iguals, ja que tothom socialment seran iguals també.
Les cases són de dos plantes, amb una planta baixa que constarà de la botiga i el magatzem. En la segona planta hi ha la part domèstica i un arxiu. Són cases rectangulars.
Hi ha una arquitectura de carrers rectes, a més es crearan unes infraestructures de ús comú.
Els morts s’enterraran sota les cases, això és una altre mostra de l’aïllament del Karum, en el qual nomes tenien accés la elit.Aquest mercat és entre el govern hitita i els comerciants assiris. Els assiris han de pagar impostos al govern hitita.
Possiblement a causa de la consolidació del regne hitita el Karum es desfà.
17 ...Comentario de mbasvillalba en 2018-04-06 12:13:22
Grácias por los apuntes!