03.3. Pre-excitació (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 26/04/2016
Descargas 21
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   3.3.  Pre-­‐excitació   Es   denomina   pre-­‐excitació   ventricular   quan   un   estímul   auricular   produeix   una   activació   ventricular   abans   del   que   es   podria   esperar   si   la   conducció   de   l’impuls  s’hagués  realitzat  a  través  del  sistema  específic   de  conducció.     La   seva   base   anatòmica   són   les   connexions   per   vies   accessòries   o   anòmales   entre   les   aurícules   i   els   ventricles.       La   síndrome   pre-­‐excitació   reflecteix   la   conducció   elèctrica   a   través   d’una   via   de   conducció   anòmala:   PR   curt   <0,12”,   QRS   ample   >0,12”   i   presència   d’ona   delta   (empastament  de  l’ona  P  i  inici  QRS).               Feix  anòmal   WPW   Long-­‐Ganon-­‐ Mahaimh   Levine   Kent:  aurícula-­‐ James:  aurícula-­‐ Fascicle-­‐ventricular   Nòdul-­‐ ventricle   fascile     ventricular   PR  curt   Ona  delta   Ona  delta   ECG  en  RS   PR  curt   QRS  ample   QRS  ample   ECG  normal  (via   lenta  oculta)     Tr.  ST-­‐T   ECG  en  TQ   Orto  (estret)   (tractament)   Anti  (ample)       TSVP   Anti  (ample):  BRIHH  i  eix  esquerra   UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   La  síndrome   de   Wolff-­‐   Parkinson-­‐   White   (WPW)   es  defineix  per  taquicàrdies  simptomàtiques   en  pacients  amb  vies  accessòries  aurícula-­‐ventriculars.     La   FA   en   context   d’un   WPW   pot   provocar   l’aparició   d’una   taquicàrdia   molt   ràpida,   irregular   i   QRS  variable.  En  aquesta  situació  estan  contraindicats  els  antagonistes  de  Ca2+  i  digitàlics.                         En  la  fase  aguda  del  WPW,  si  hi  ha  TPSV  es  tracta  amb  adenosina  o  cardioversió  i  si  hi  ha  una  FA   conduïda  per  via  accessòria  s’ha  de  cardiovertir.     Fora   de   la   fase   aguda,   en   el   pacient   asimptomàtic   s’ha   de   tenir   en   compte   els   avantatges   i   inconvenients   entre   l’ablació   i   tenir   una   actitud   expectant.   Si   aquesta   via   dóna   símptomes   (WPW)  s’ha  de  practicar  l’ablació  de  la  via  accessòria.       ...