Cefalea, Convulsions i Demència (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 18/04/2016
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada CEFALEA, CONVULSIONS I DEMÈNCIA CEFALEA = Mal de cap, molt freqüent en consultes conjuntament amb el dolor abdominal. Hi ha persones que en tenen de manera crònica.
ANAMNESIS (aspectes crucials) *Preguntes a fer per saber la gravetat del pacient.
- Intensitat del dolor Localització  holo = tot el cap = menys preocupant, hemicraneal = mig crani = migranya, artèria temporal = les art. del cap s’inflamen = vasculitis.
Ritme del dolor  si apareix al matí pot ser causat per hipertensió arterial, si apareix ja més cap al final del dia es tracta de mal de cap tensional.
Cronologia Manifestacions associades (vòmits, febre, alt, consciència...)  + preocupant.
Relació amb fàrmacs, menjars, consum d’alcohol...
Altres malalties, estat psicològic...
*Molt important  la història clínica per valorar.
EXPLORACIÓ FÍSICA - Constants vitals Focalitat neurològica per veure si hi ha problemes.
Exploració física complerta (sempre mirar tot el cos encara que p.ex. tingui mal en un peu).
PRINCIPALS CATEGORIES - Hemorràgia subaracnoidal Meningitis Arteritis temporal Hipertensió arterial Migranya “Cluster headache”  migranya en acumulacions, són persones que tenen crisis de migranya molts dies seguits i molt relacionats entre si i a vegades s’acompanya de llagrimeig.
1 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA - @emargaritboada Cefalea tensional  acumulació al final del dia.
PARÀMETRES A VALORAR - INICI  agut, subagut, crònic LOCALITZACIÓ  global, occipital, localitzada...
SÍMPTOMES ASSOCIATS  vòmits, consciència, febre, visió, PMR, fono i fotofòbia, llagrimeig, funcional...
CARACTERÍSTIQUES DEL DOLOR  cada vegada pitjor, pulsàtil...
DURADA  curta, perllongada...
ANTECEDENTS DE CEFALEA PROVES DIAGNÒSTIQUES  TC, LCR, VSG...
EXPLORACIÓ FÍSICA  focalitat, meningisme (mirar si hi ha rigidesa de nuca per descartar meningitis), consciència, papil·ledema (mirar fons de l’ull)...
ETIOLOGIA (CAUSES) - - MIGRANYA (51%) mal de cap atípic (els afectats acostumen a tenir antecedents familiars, més freqüent en dones que en homes). Sorgeix quan “canvies de vida” (surts de festa, beus...). És degut a un espasme de les artèries (dificultat de circulació) i la persona pot tenir manifestacions que es diu “el aura” (veuen “llumetes” i saben que els hi vindrà el mal de cap), de les arteries pulsàtils. Només afecta a mig cap i va acompanyat d’aquest aura (una mica subjectiu), fa molt mal. L’ideal perquè desaparegui és ficar-se en lloc sense soroll ni molta llum fins que passi. S’hauria de començar el tractament com més abans millor.
CEFALEA TENSIONAL (32%)  relacionada amb l’estrès, sol aparèixer per la tarda, sol fer mal pel front.
CLUSTER (2%)  apareix en acumulacions.
MISCELÀNIA (la resta)  fàrmacs, ORL, neuràlgies, tussígena, sexual...
CAUSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT ESPECÍFIC I URGENT* *Malalties o circumstàncies que són tractables i que si no es fa (el tractament) comprometen una extremitat, la visió, el cervell o la vida.
- Hemorràgia subaracnoidal Meningitis - encefalitis Disecció arterial craneal – cervical Arteritis temporal 2 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA - @emargaritboada Glaucoma agut d’angle tancat augment en la pressió de l’ull.
Emergència hipertensiva  tensió arterial molt alta (20-22) Intoxicació per CO (monòxid de carboni) Pseudotumor cerebri Trombosis sins venosos AVC agut (accident vascular cerebral) LOE (lesió ocupant d’espai) CONVULSIONS CONVULSIONS (crisis convulsiva, crisis comicial)  esdeveniment clínic que reflecteix una disminució transitòria del cervell, caracteritzada per una descàrrega excessiva i hipersincrònica de les neurones de l’escorça.
Les neurones s’han de despolaritzar i la descàrrega produïda baixa pel nervi a on toqui.
A vegades, algunes neurones es desincronitzen i s’activen soles, de cop, en un focus.
Això fa activar la resta de neurones i l’organisme es posa en marxa de contraure’s.
Segons la part de l’escorça que s’activa es manifestarà de diferent manera.
EPILÈPSIA  malaltia crònica on es produeixen convulsions que recorren de forma de no predictible, malgrat no hi hagi un desencadenant clar.
CLASSIFICACIÓ *Molt important que en una convulsió, el afectat no es mossegui la llengua (amb les contraccions en una convulsió pot ocórrer). Per evitar-ho podem ficar algun objecte entre les dents, com p.ex. un depressor.
- PARCIAL (començament focal) o Simple o Complex (pèrdua de consciència) - GENERALITZADA DE FORMA SECUNDÀRIA - GENERALITZADA PRIMÀRIA o Tónico – clònica o Absències o o Mioclònica Atònica 3 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada ETIOLOGIA (segons l’edat d’inici) - - - INFANTO - JUVENIL o Epilèpsia idiopàtica (convulsió febril  si tenen febre també poden convulsionar).
EDAT MITJA o LOE, intoxicacions, alcohol, infeccions, abstinència (descartar causa: hemorràgia, abscés..).
EDAT AVANÇADA o Patologia vascular cerebral (solen ser AVC).
APROXIMACIÓ DIAGNÒSTICA - - Història i exploració física Registre EEG – vídeo  fer electroencefalograma (es poden veure les ones típiques de l’epilèpsia. L’ideal seria fer-ho durant una crisis però és complicat.
Costa de diagnosticar).
Proves d’imatge: ressonància magnètica DEMÈNCIA Síndrome (engloba malalties) que es caracteritzen per un deteriorament global de les funcions cognitives (a nivell cerebral), de caràcter orgànic (diferenciació de malalts psiquiàtrics), que origina desadaptació social sense alteració del nivell de consciència (duració ?). Les persones perden facultats però no en són conscients.
DEMÈNCIA I ENVELLIMENT NORMAL DEMÈNCIA ENVELLIMENT NORMAL ALTERACIONS COGNITIVES Trastorns emocionals i neuropsiquiàtrics (psicosis, agitació, irritabilitat, apatia, labilitat...) Pèrdua de capacitat de fer activitats de la vida diària (telèfon, conduir, omplir xecs, cura personal...) Menor fluïdesa de capacitat intel·lectual Dificultat en processos complexos Menor habilitat visoespacial Menor capacitat de raonament abstracte i de solució de problemes Mínima discapacitat Conservació de la memòria de reconeixement 4 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada PSEUDODEMÈNCIES - Estats confusionals (intoxicacions, deprivació, infecció...).
Depressió (pseudodemència depressiva) DEMÈNCIES REVERSIBLES Existeixen demències reversibles (es poden curar) o irreversibles.
- - - - 10-13% (3% total, 10% parcial).
Sospita per clínica i exploració física.
INTOXICACIONS  etanol, Pb, Mg, barbitúrics...
METABÒLIQUES  tiroides (hipotiroïdisme  alentiment 2+ cerebral), Ca , insuficiència renal, insuficiència hepàtica...
(totes danyen el cos i per tant també al cervell).
NUTRICIONALS  vitamina B12 (molt sovint costa d’absorbir perquè també s’ha de segregar el factor intrínsec).
VASCULARS  hematoma subdural (creix dintre i pot causar un trastorn).
LOE HIDROCEFÀLIA AMB PRESSIÓ LCR NORMAL PSIQUIÀTRICS VALORACIÓ CLÍNICA - Història (personal i familiar) Exploració física (NRL) Estat mental (MMSE o MEC) COMPLEMENTÀRIES - Hemograma, VSG Bioquímica (Ca2+, hepàtiques, renals..) Vitamina B12, T4 i TSH 5 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA - @emargaritboada Serologia luètica, HIV, Borrelia, Whipple (T. Whipelli) TC o RM Optatives  EEG, PL, PET, SPECT, al·lel e4, tòxics, EMG, bx cerebral ESTAT MENTAL - VALORACIÓ - Mini Examen Cognoscitiu (MEC) Mini Mental State Examination (MMSE)  el més freqüent o Algun fals positiu i negatiu o Ambdós validats a Espanya o Poc valor en demència avançada o Casos dubtosos: psicòleg - Universitat de Yale o Llegir a les 11h. 10 minuts (1 min) o Completar 1$ amb monedes fraccionades (2 min) o 63% sensibilitat i 96% especificitat DEMÈNCIA - ETIOLOGIA DE LES NO REVERSIBLES - - Malaltia d’Alzheimer (57%)  malaltia de base inflamatòria. Cada cop la gent viu més i es cuida més i per tant apareix cada cop més. *La gent que s’alimenta amb una dieta mediterrània tradicional té menys probabilitats de patir malalties degeneratives.
Demència vascular (20%) Altres causes  Malaltia d’Alzheimer Malaltia de Creutzfelt-Jakob  (malaltia de les vaques boges, afecta al sistema nerviós) 6 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada MALALTIA D’ALZHEIMER TRACTAMENT Encara no està molt clar. Els medicament actuals eviten que evolucioni ràpidament.
TERÀPIA “COLINÈRGICA” ALENTIR LA PROGRESSIÓ PUNTS CLAU A VALORAR - Diagnòstic i tractament de problemes mèdics i psiquiàtrics (extrapiramidal, focalitat...).
Atenció a fàrmacs i tòxics.
Preservar la funció Cures preventives (nutrició, vacunes...) Suport (cuidadors) Avenços terapèutics 7 ...