Pregunta examen (2017)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Historia económica
Año del apunte 2017
Páginas 1
Fecha de subida 09/07/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Història Econòmica– curs 2012/13 (re-avaluació) 4) Explica les causes que hi ha al darrera dels problemes monetaris que va patir Alemanya després de la I Guerra Mundial? Les causes que van provocar la 1ª Guerra Mundial van ser que Gran Bretanya i França van acusar a Alemanya de que gran part de les seves productes estaven en el mercat, mentre que Alemanya acusa a Gran Bretanya del domini colonial i el fet de tenir imperis economics en les colònies. Per tant per poder finançar la guerra Gran Bretanya i França demanen crèdits als Estatuts Units, mentre que Alemanya per finançar se comença a incrementar la massa monetària i provocant una inflació de la seva moneda.
Al signar el Tractat de Versalles s’arriba a un acord en que Alemanya hauria de pagar una indemnització perquè havia provocat la guerra. Alemanya va començar a pagar en especies com les reserves d’or, carbó, material de guerra o ferroviari. Però l’economia d’Alemanya no estava en creixement per poder pagar aquestes indemnitzacions, i per un altre costat el govern no intervenia activament en l’economia per aturar aquesta inflació perquè pensaven que si solucionaven l’ inflació haurien de pagar gran quantitats de diners. El Estats Units va proposar el Pla Dawes, que consistia en ajudar a l’economia d’Alemanya en, disminuir la quantitat d’indemnització, creació d’una agencia per controlar les finances alemanys i emetre un emprèstit internacional perquè tornes al patró or. Però França al veure que Alemanya tardava molt de temps en pagar, va optar en ocupar les conques del riu Ruhr per exportar carbó, però els treballadors de les mines van fer una vaga general i el Govern Alemany va seguir pagant els salaris provocant una hiperinflació.
Podem arribar a una conclusió en que la 1ª Guerra Mundial va tenir molts costos socials i economics. Alemanya va veure en que la seva economia no podia sortir d’aquesta hiperinflació i decideix emetre un nou bitllet, el Reichmark, on fixa una nova paritat adaptant a la realitat.
...