Pràctica 7: Questionari EPQ (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Personalitat i diferències individuals
Profesor A.M.
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 13/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Qüestionari EPQ Autor  H.J.Eysenck i S.B.GEysenck Objectiu  l’EPQ fou dissenyat per avaluar les següents dimensions de la personalitat:    Neuroticisme  La principal característica és la preocupació.
Introversió - Extraversió  Avalua els dos pols oposats.
Psicotocisme  Un individu amb puntuacions elevades es descriu com a solitari, despreocupat dels demes, falta de sentiments i empatia, cruel inhumà...
A més a més, inclou una Escala L de Mentides. Mesura la tendència a la dissimulació d’alguns subjectes amb la finalitat de presentar una bona imatge, i aquesta tendència s’anomena desitjabilitat social. Això és degut a que alguns ítems tenen validesa aparent.
Fonaments teòrics Els autors concebien la personalitat com una estructura amb 4 nivells:  Conductes especifiques  Conductes d ela vida quotidina que s’observen una vegada però no tenen perquè ser característics d ela persona.
 Hàbits  Respostes habituals, comportaments que presenten una certa estabilitat.
 Trets de personalitat  Són constructes que s’han obtingut de les intercorrelacions entre una sèrie de respostes habituals.
 Tipus/Dimensions  Es basen en les correlacions entre diversos trets, els quals són independents uns dels altres i constitueixen les dimensions bàsiques de la personalitat.
La personalitat d’un individu pot ser descrita a partir d’un conjunt de trets.
Aquests trets influeixen sobre la conducta, predisposant a certs estats.
Els trets i dimensions bàsiques de personalitat s’estableixen mitjançant l’anàlisi factorial.
Propietats psicomètriques  Fiabilitat Test-Retest  Validesa concurrent  Intents de provar la validesa de la prova correlacionant les seves puntuacions amb les puntuacions d’altres proves que mesuren el mateix.
...