Esquema tema 6 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Humanidades - 3º curso
Asignatura Modern & Contemporary history of Latin America
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 12/12/2014
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

6. GENERE, PODER I CONTROL INSTITUCIONAL DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA (SEGLE XVII)        Coneixement sobre el cos en l’època antiga Teoria dels humors (bilis negre, groga, flegma i sang)  malaltia/immoralitat = desequilibri Anomalia: falta d’equilibri i harmonia  comú en jueu, dements, criminals i DONES Excés d’un humor al cos: Melancolia  pecat i immoralitat Aristòtil: inferioritat de la dona  falta de simetria  Dones anormals de l’època medieval i moderna Misogínia: les dones som propenses al pecat perquè, com Eva, som fredes i humides Verge Maria: model positiu  impossible d’imitar: mare i verge al mateix temps Fra Juan de Pineda: misogínia  tradició anti-jueva i anti-islàmica  Estratificació social espanyola: ordre + llinatge (‘’puresa de la sang’’  poder)  Maternitat: practica moral + control social i cultural  augmenten obligacions domèstiques: alletament + educació  Galen de Pergamo: dones són contaminants: sang regla– aliment fetus –transforma llet pits      alletament  puresa de la sang  contaminació moral  natura cos femení = reflex valors i categories socials i culturals jueves i musulmanes = negres i mestisses  alletament explica el salvatgisme al Nou Món  els seus cossos són la font del mal  Dones místiques, visionaries i devotes Importància misticisme en els convents de dones a Perú - Gènere: categoria analítica - Construcció social jerarquies + Diferencia rols sexuals = naturalització ideològica marginalització social i política de la  domèstic (femení) vs públic (masculí) dona Les dones:  inferiors i perilloses  inclinació natural al mal  lascives i tendència al plaer purament sexual  Naturalització de la inferioritat de la dona (Galen): fertilitat, menstruació, maternitat  Joies i maquillatge: alteració imatge proporcionada per Déu – pecats: orgull, vanitat, lascívia  Concili de Trent  major control social (matrimoni) i sexual (convents) de les dones  legitimen rols a través imatges de devoció BEATERIS – dones pobres CONVENTS – relacions de gènere Una forma d’espiritualitat, menys estricte i supervisada Espiritualitat dirigida i supervisada pels bisbes (confessors) - Trànsits espirituals - Revelacions Refugis de dones on desenvolupaven la seva INDIVIDUALITAT - Estasis místics Autobiografies (prob. autoria)   1610, Lima: espiritualitat i pietat barroca expressada en els actes socials diaris  1617, mor Santa Rosa (mística peruana): moltes dones entren a convents per imitar-la  Unió mística amb Déu = transcendir la corporeïtat i conèixer la substancia divina  Dones  importància del cos en la seva espiritualitat  fidelitat a l’Eucaristia  llenguatge molt més afectiu, sensual i corporal   Control i suport institucions eclesiàstiques Protestants: eliminació intermediaris home – Déu  beatas casi considerades heretges per catòlics ...