Tema 2: Resum executiu i innovació (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Biotecnología - 3º curso
Asignatura Economia i gestión de empresa
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 21/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Tema 2: Resum executiu i innovació  Resum executiu: des del punt de vista de donar a conèixer el Pla de Negoci, el resum executiu és la part més important. Si és desperta interès en aquest, ja se’n podrà aportar a tota la memòria. S’ha d’usar un llenguatge clar i concís; és primordial concedir la major rellevància a la forma en què s’escriu el resum executiu, ja que és el primer pas per a que el lector continuï llegint. És l’últim document del treball que s’escriu.
o Què no és un resum executiu:  No és una introducció  No és una col·lecció de punts forts  No és un document extens, ha de tenir dues pàgines com a màxim o Característiques del resum executiu:  En 5 minuts ha de mostrar les línies mestres del nou negoci proposat  Ha de tenir la quantitat de nombres imprescindible  És convenient que la seva lectura traslladi dosis suficients de sentit comú i d’intuïció per encertar en el nou negoci o Errors que cal evitar:  No explicar des del començament el producte  Ser massa llarg i literari  Frases grandiloqüents  Falta d’un objectiu específic  Intentar incloure tots i cadascun dels punts del Pla de Negoci  Ignorar les dades rellevants d’inversió  No il·lusionar, al no transmetre l’oportunitat de negoci, com la importància de participar-hi  Innovació: de la ciència al negoci: tot projecte d’empresa es desenvolupa en torn a una idea primigènia que apareix com a conseqüència de la detecció d’una oportunitat de negoci.
o El procés d’innovació:  Analitzar les necessitats actuals del mercat  Identificar les oportunitats de negoci  Portar a terme la definició del producte  Llançament al mercat o Com es fa?  Mitjançant l’observatori de tendències  Creuament idees sectorials i transversals (les que afecten a més d’un sector)  SALUT: Distribució, logística, indústria farmacèutica  EDAT: Assegurances, turisme, assistència, alimentació  OCI: Electrònica, turisme, distribució, restauració, hobbies, esports, cultura  MEDI AMBIENT: Infraestructures, hotels, materials de construcció, electrònica, transport, reciclatge, químic, energia  CARACTERÍSTIQUES SOCIO-DEMOGRÀFIQUES: Falta de temps, turisme, democratització del luxe, individualisme (xarxes, relacions), simplicitat, serveix personalitzats  A partir de blogs de discussió entre científics i economistes fent NETWORKING: es fomenta la recerca de nous escenaris a partir del progrés de la tecnologia  Model del llibre “Com esdevenir una empresa innovadora, acció, Generalitat de Catalunya”.
1. Reflexionar: sobre la idea. S’indica on s’enfoca la innovació 2. Descobrir: canviar l’estratègia quan sigui necessari 3. Implementar: fer arribar al mercat el que s’ha definit en l’etapa anterior Per gestionar i reduït els riscos relacionats amb el resultat del procés innovat o amb el procés d’innovació en sí mateix, depenent del tipus de negoci, hi ha tres mètodes possibles: 1. Mètode lineal: en cas de productes que donen continuïtat a l’empresa, es a dir, és un mètode que s’usa quan hi ha un nivell d’incertesa reduït. Es basa en la realització de revisions entre fase i fase del projecte: 2. Mètode iteratiu: en cas de productes o serveix que no existeixen, és un mètode que s’usa quan hi ha un nivell d’incertesa elevat. És un mètode format per les mateixes fases que el lineal, però es la idea va evolucionant de forma gradual, podent passar per la mateixa fase en més d’una ocasió en funció de quines siguin les activitats necessàries per reduïr l’incertesa en cada moment.
o 3. Mètode combinat: en productes o serveis on hi ha una incertesa intermèdia, es tracta d’una combinació dels 2 mètodes esmentats.
 Model del vídeo Enric Bayó “Com innovar per créixer”. Cicle de les 4 i: idea  invenció  innovació  imitació Factors que cal tenir en compte per saber si una empresa té futur (Termòmetre de Pedro Bueno):  Innovació  Dimensió adient: poder servir a la comanda  Comercialització agressiva  Internacionalització: exportacions, es poden diversificar clients tot i que l’empresa sigui petita  Professionalització: personal professional  actualment és el principal problema  Tecnologia: una empresa innovadora inverteix en tecnologia  Balanç sòlid: empresa amb suficients diners per invertir a llarg termini ...