Pràctica mercat laboral 20/02/2015 (2014)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Teoria i estructura econòmica
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 20/02/2015
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

TEORIA I ESTRUCTURA ECONÒMICA PRÀCTICA MERCAT DE TREBALL Exercicis sobre mesures del mercat laboral 1 A partir de les dades de l’Enquesta de Població Activa del 2on semestre de 2014, calcula les taxes d’atur, activitat i ocupació.
Població Activa 22.975.900 Població Inactiva 15.552.200 Població Aturada 5.622.900 Població Ocupada 17.353.000 Població + 16 anys 38.528.100 Taxa d’atur = TP = (PP / PA) · 100 TP = (5.622.900 / 22.975.900) · 100 TP = 0’24 · 100 = 24% Taxa d’activitat = (PA / PT) · 100 TA = (22.975.9000 / 38.528.100) · 100 TA = 0’6 · 100 = 60% Taxa d’ocupació TO = (PO / PT) · 100 TO = (17.252.000 / 38.528.100) · 100 TO = 0’45 · 100 = 45 % PA = PO + PP PT = PA + PI 2 Les dades de la E.P.A. (en milions de persones) donen aquests resultats Trimestre/any 2on trim. 2008 2on trim. 2012 2on trim 2014 Actius Ocupats Aturats 23,03 23,48 22,97 20,64 17,75 17,35 2,38 5,73 5,62 Interpreta aquestes dades. Quan ha dominat l’efecte del treballador addicional i quan l’efecte del treballador desanimat? La reducció de l’atur es pot interpretar com una millora clara de la situació en el mercat laboral? De 2008 a 2012 es produeix l’efecte del treballador addicional: amb la crisi, més gent es posa a buscar feina. Per això augmenta el nombre de població activa, tot i que no hi hagi més ocupats, sinó el contrari. De 2012 a 2014 es produeix l’efecte del treballador desanimat: disminueix la població activa perquè alguns deixen de buscar feina ja que no en troben, i això fa reduir el nombre d’aturats. Sabem que és l’efecte del treballador desanimat perquè se segueix destruint ocupació.
3 A partir de les següents dades calcula la taxa d’atur, d’activitat i d’ocupació Població en edat de treball Ocupats 250.000 125.000 Inactius 75.000 Població activa = PT – PI = 250.000 – 75.000 = 175.000 Població aturada = PA – PO = 175.000 – 125.000 = 50.000 Taxa d’atur TP = (PP / PA) · 100 TP = (50.000 / 175.000) · 1000 TP = 0’28 · 100 = 28% Taxa d’ocupació TP = (PO / PT) · 100 TP = (125.000 / 250.000) · 100 TP = 0’5 · 100 = 50% Taxa d’activitat TA = (PA / PT) · 1000 TA = (175.000 / 250.000) · 1000 TA = 0’7 · 100 = 70% 4 A partir de les dades següents calcula la població en edat de treballar, la població ocupada, la taxa d’activitat i la taxa d’ocupació Actius Inactius Taxa d’atur 1.200.000 480.000 10% Població en edat de treballar PT = PA + PI = 1.200.000 + 480.000 = 1.680.000 Població ocupada PO Taxa d’activitat Taxa d’ocupació 5 A partir de les dades següents calcula el volum d’actius, d’ocupats , d’aturats i d’inactius. Calcula la taxa d’ocupació.
Població en edat de treball Taxa d’activitat Taxa d’atur 500.000 70% 20% ...