Seminari: Conservació de la biodiversitat (Plantes Medicinals) (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Botànica
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 08/04/2016
Descargas 15
Subido por

Descripción

Primer seminari

Vista previa del texto

BOTÀNICA ☞ Breca S1 - CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT (PLANTES MEDICINALS) 1.SITUACIÓ ACTUAL Al llarg de la història de la vida hi ha hagut cinc crisis de la biodiversitat, i l’enorme creixement demogràfic actual n’està causant la sisena.
• Des del 1800 s’han extingit unes 54.000 espècies • S’han fet diagnòstics i s’ha dividit els tàxons en extingits (EX), extingits en estat silvestre (EW), en perill crític (CR), en perill (EN), vulnerables (VU), quasi amenaçats (NT) i de preocupació menor (LC).
• No obstant, encara queden tàxons no avaluats i d’altres amb dades insuficients com per classificar-los • 17 espècies extingides a Catalunya • Exemples: RedList, Llibre vermell de flora amenaçada 2.PRINCIPALS FACTORS DE RISC SOBRE ESPÈCIES AVALUADES • Antròpics (75%): urbanització (10%), obres de desenvolupament (37%), freqüentació (22%) i treballs forestals (5%) • Biòtics (20%): herbívors (9%), tancament del bosc (8%), flora al·lòctona (2%) i hibridació (1%) • Accidents potencials (4%): allaus, incendis recurrents… • Altres (1%): causes intrínseques sense impactes externs 3.EXPLOTACIÓ DE RECURSOS NATURALS: PLANTES MEDICINALS La creença popular és que als països industrialitzats obtenim les plantes medicinals (PMA) mitjançant sistemes sostenibles, però el cert és que moltes d’aquestes plantes les obtenim a partir de la recol·lecció silvestre • Alemanya usa unes 4 tones d’espores de Lycopodium a l’any per usar com a antiadherent en els preservatius quan són enrotllats • A Europa i a EEUU es venen 4,1M d’envasos de “Umkaloabo”, un medicament contra els constipats i certes patologies respiratòries (antivíric, antibacterià i immunoestimulant) • És un extracte de la rel de Pelargonium sp. aff. sidoides, una planta endèmica al sud d’Àfrica, amb una exportació en increment i de sostenibilitat incerta (recol·lecció silvestre) • La fusta de Guaiacum sp. pl. o Lignum vitae, un arbust de Centre Amèrica que abans tenia aplicacions medicinals contra la sífilis, ara s’usa com a additiu alimentari (E-314), en colònies, fustes (mobiliari) i com a expectorant (guaiafenesina) • Conseqüentment, s’extrauen 50 tones a l’any només a Mèxic de l’arbre silvestre • A Catalunya també s’usen moltes PMA en la indústria farmacèutica: • Achilea maritima (herba de Bona) es veu amenaçada per la seva recol·lecció medicinal (fins al 1950) i per la destrucció del seu hàbitat • Pygeum Prunus o Prunus africanum s’usa per tractar la prostatitis i la hiperplàsia benigna de pròstata en forma d’extracte, càpsules dures o dragees • S’obtenen més 150M $ de la venda de medicament sintetitzats a partir d’aquesta planta (Bidrolar, Pronitol, Acubirón…) • És a la llista roja de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa) com a espècie vulnerable (VU) La major part de la humanitat, especialment en països subdesenvolupats, depèn de la medicina tradicional basada en PMA: s’usen entre 50.000 i 70.000 espècies de plantes en sistemes terapèutics tradicionals i moderns a tot el món, d’entre les quals 3.000 són objecte de comerç internacional significatiu i només 900 són cultivades a gran escala al món • La majoria de les espècies de PMA es recol·lecten de manera silvestre • La tendència és que segueixi essent així per la manca de coneixements per al cultiu, el fet que la recol·lecció pugui ser una important font d’ingressos, mentre que el conreu comporta escassos beneficis a les comunitats locals, etc.
• Per tant, les PMA són un recurs en risc a causa de la sobreexplotació, la conversió de terres i la pèrdua d’hàbitats: un 21% es troba amenaçat • Això implica la necessitat de pactes per regular aquesta recol·lecció silvestre, d’entre els que destaquem la Legislació de Comerç i Recol·lecció (escala mundial) i la Legislació de Protecció de la Biodiversitat (Catalunya, Espanya i Europa) 4.RECOL·LECCIÓ I COMERÇ: NORMATIVA • A la CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) s’hi inclouen 300 MAP, 25 d’elles a causa de la seva recol·leció silvestre • L’ISSC-MAP (International Standard for Sustainable Wild Collection of Medicinal and Aromatic Plants) té 6 principis i 18 criteris, orientats a requeriments ecològics, socials i econòmics per a una recol·lecció silvestre sostenible de PAM.
• Una mesura ha estat la incorporació d’una certificació ecològica que augmenta el valor i el cost d’aquests productes 5.LEGISLACIÓ SOBRE CONSERVACIÓ 5.1.DEL TERRITORI A Catalunya, el conjunt de Parcs Nacionals, Parcs Naturals, Espais Naturals Protegits (ENP) i Paratges Nacionals d’Interès Natural (PNIN) representen més del 30% de la seva superfície • Cadascuna d’aquestes zones té regulacions diferents 5.2.DE LA FLORA Algunes lleis representatives són: • Llei forestal (DARP): fusta, llenya, escorça, pastura, fruits, resines, plantes aromàtiques, PMA, productes agrícoles… Inclou el 75% dels boscos privats • Lleis de Caça i Pesca (DARP) També cal destacar la importància del Conveni de Berna (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats,1979) • Protegia 119 espècies (2 a Catalunya); ara en protegeix 511 (17 a Catalunya) La directiva d’hàbitats de la Unió Europea (1992) estableix la protecció d’hàbitats i espècies d’interès europeu • Hàbitats: 220 en total, 93 a Catalunya. S’estableixen reserves per aconseguir la conservació • Espècies: prioritàries, protegides, que poden ser objecte de mesura… El reglament de comerç (2006) de la Unió Europeaés l’adaptació europea de la normativa CITES La Ley de la Biodiversidad (2007) espanyola estableix la LESPE (Listado Español de Especies de Protección Especial) inclou la CEEA (Catálogo Español de Especies Amenazadas, 2011 i actualitzada el 2015) El Catàleg de flora amenaçada de Catalunya (2008) recull els 184 tàxons protegits per la Generalitat de Catalunya (de 325 totals catalogats) • Actualització 2015: modifiació i ampliació • Altres espècies legalment protegides a Catalunya: teix (Taxus baccata), grèvol (Ilex aquifolium), genciana (Gentiana lutea), margalló (Chamaerops humilis), Posidonia oceanica, Caulerpa taxifolia • També existeixen alguns arbres i arbredes considerats monumentals ...

Tags: