t.10 farmacologia (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura farmacologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 14/09/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Tema 10: hipolipemiants.
Hi ha diferents tipus.
- Inhibidors de la HMG-CoA: Estatines Simvastatina, atorvastatina, pravastatina, lovastatina, fluvastatina, pitavastatina, rosuvastatina … - Fibrats: Bezafibrat, Fenofibrat, Gemifibrozil ( captar el greix) - Resines: Colestiramina, colestipol - Inhibidors de l’absorció de colesterol: Ezetimiba - Altres: Àcid nicotínic, omega-3 - Nous hipolipemiants: Evolocumab, Alirocumab Primer de tot hem de dir que fcai exercici sinó li donam estatina si no fa l’objectiu se li canvia el fàrmac o se li afegeix una altre., com fibrats 1. Inhibidors de la HMG-CoA reductasa : Estatines.
Activitat Farmacològica: •Principalment redueixen el cLDL •Disminueixen els triglicèrids •Augmenten HDL Interaccions: Les resines disminueixen l’absorció de les estatines ↑ la semivida de les estatines en combinació amb fàrmacs que es metabolitzen per la via CYP450. Es donen a la nit les resines ja q es quan més acció fa.
EA: Efectes gastrointestinals Insomni i cefalea Hepatotoxicitat i miotoxicitat Miàlgia Miositis Via oral. Dosi única diària millor a la nit. Lovastatina amb aliments 2. Fibrats.
Tenen doble acció, aumneta oxidació acids grasos i augmenta la activitat de lipoproteinlipasa.
Activitat farmacológica.
•↓ triglicèrids.
•↑ HDL i tenen menys efectes sobre el LDL que les estatines Interaccions: Interfereixen amb anticoagulants orals, en alguns antidiabètics orals i la furosemida EA: Digestius o gastrointestinals: Nàusees, vòmits, flatulències, distensió abdominal. Cefalea, cansament, debilitat, i exantema cutani.
Via oral, s'uneixen a proteïnes plasmàtiques.
3. Resines: Activitat Farmacològica •↓ la concentració de LDL (15-30%) •↑HDL (15-35%) Interaccions :Disminueixen l’absorció de: digoxina, warfarina, tiroxina, diürètics tiazídics, bloquejadors β, àcid fòlic, vancomicina, sals de ferro i vitamines liposolubles EA: •Molèsties gastrointestinals •Poden provocar càlculs biliars i colèstasi •Poden provocar hipoprotrombinèmia (↓ absor. Vit k) Prendre 15 minuts abans dels àpats o bé just després 4. Inhibidors de l’absorció de colesterol: ezetimiba Activitat farmacológica: Actua en l'intestí prim Inhibeix l’absorció intestinal del colesterol ↓ LDL i TG.
Interaccions: •↓ colestiramina i antiàcids.
•↑ ciclosporina i fibrats.
EA: •Cefalees •Esgotament •Problemes gastrointestinals •Miàlgies No interacciona amb aliments 5. ÀCID NICOTÍNIC ↓ alliberació dels àcids grassos lliures Activitat farmacológica: ↓ TG EA: •Rubor •Vasodilatació perifèrica •Problemes gastrointestinals •Fogots.
Via oral cada 8h.
6. ÀCIDS GRASSOS POLIINSATURATS OMEGA 3.
• Són preparats d’oli de peix.
• Es presenten en càpsules de gelatina tova.
•A dosis terapèutiques ↓ triglicèrids.
7. Evolocumab, Alirocumab • Pacients adults amb hipercolesterolèmia primària i pacients d’alt risc cardiovascular • En monoteràpia o en combinació amb altres hipolipemiants •Administració SC •5000€/pacient any ...