Tema 8: Introducció a l’anàlisi macroeconòmica (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Teoria i estructura econòmica
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 22/04/2016
Descargas 3
Subido por

Descripción

Classe teòrica + pràctica

Vista previa del texto

Marc López Ch.
Tema 8: Introducció a l’anàlisi macroeconòmica -Microeconomia: individus empreses -Macroeconomia: agregats a nivell de país. Com es comporta el consumidor i l’empresa.
8.1 La macroeconomia i l’anàlisi macroeconòmica • Es veu com evoluciona la macroeconomia i què les el que fa evolucionar en un sentit o altre • Macroeconomia i anàlisi econòmica 8.2 Els grans problemes macroeconòmics • Plena ocupació: aconseguir que tots els recursos estiguin en plena ocupació. Plena ocupació és igual a 0 atur? No, perquè l’atur és friccional no es pot evitar mai, sempre que es canvia de treball hi ha un temps que s’està a l’atur.
L’atur amb ordre del 3% es considera que hi ha plena ocupació, tot i que és un problema relatiu.
• Creixement i desenvolupament: el creixement econòmic vol dir augment sense canviar (qualitatiu i estructural).
El desenvolupament econòmic (quantitatiu).
• Estabilitat de preus: a partir de l’IPC, la Unió Europea recomana que la inflació a de ser del 2%. (Pregunta de examen: Entre inflació i deflació, que preferiu? En economia, la deflació és molt més negativa. Per exemple, si vols comprar un cotxe en període de deflació porta a l’acceleració del procés de compra. Per nosaltres és millor la deflació, però per l’Estat no perquè els preus són menors.
Si els preus són menors, implica que s’ha de reduir el cost de producció, s’han d’acomiadar treballadors, etc.
1 Marc López Ch.
• Distribució equitativa de la renda: en el capitalisme, la lògica del sistema ha de ser una distribució desigual de la renda. Entrem en un capitalisme de consum de meses a partir de la creença de què el consumidor de nivell mig adquireixi productes que no pot adquirir pel consum.
8.3 L’oferta agregada • Quantitat de bens i serveis que empreses estan disposades a oferir en el mercat a diferents nivells de preus • Relació entre preus i oferta agregada: un augment de preus incentiva l’augment de la oferta 8.4 Els determinants de l’oferta agregada 1. Del nivell de preus 2. De la població activa 3. Dotació capital instal·lada 4. De la tecnologia disponible 5. De la productivitat del treball (producció/temps) 8.5 La funció de la oferta agregada Hi ha un moment que a mida que augmentem el preu augmenta la oferta. Quan arriba el punt de plena ocupació, per molt que augmentin els preus, no augmenta la renda 2 Marc López Ch.
8.6 La demanda agregada • Guarda una relació inversa amb els preus 8.7 Equilibri econòmic i desequilibri macroeconòmic Si la oferta reacciona, com veiem en el segon gràfic, no és dona un canvi en el nivell del preu. El que ens importa es si es mouen les corbes d’oferta i demanda conjuntament. Si es mou només la demanda tindrem inflació.
De examen: tenim dos models diferents que repercuteixen economia de manera diferents: neoclàssic i keynesià.
3 Marc López Ch.
8.8 El model neoclàssic Si hi ha un canvi en la demanda. Per exemple, l’Estat inverteix en obra pública. Els neoclàssics sostenen que el que fa l’estat es augmentar la inflació (IPC),perquè sostenen que la oferta a curt termini és rígida. Cualquier política económica basada en la demanda nos comportara infección. En situación de crisis, los neoclásicos quieren ingresar oferta.
8.9 El model keynesià Cualquier salto de demanda no cambiará los precios hasta que lleguemos a una situación de pleno empleo. Aumentar la demanda no implica inflación, mientras no estemos en pleno empleo. En situación de crisis, los keynesianos quieren ingresar demanda.
8.10 Models i polítiques: les discrepàncies Ø Models keynesià: intervenció pública privada Ø Model neoclàssic: no intervenció pública via demanda per inflació/estímuls oferta.
4 Marc López Ch.
Clase práctica 22/04/16 Error (PÁGINA 53): Elasticidad para no confuncidr lo hacemos simpre con cifras positives.
Hay que usar la cantidad final – cantidad inicial (en valor absoluto. És decir siempre en positivo). Devidido entre el valor inicial. Formula correcta: Exercici 4 5 Marc López Ch.
4.1 Q1 =2000 P1=200 Q2= 1900 P2=250 Variació percentual Q = 1900-2000 x100 Resposta 5% 2000 Variació percentual P= 250-200 x100 Resposta 25% 200 Interpretación de la elasticidad del precio de la demanda Ingreso = cantidad x precio 6 Marc López Ch.
-Si la empresa sube el precio en una demanda inelástica, el precio va a disminuir menos . Por lo tanto, el ingreso subirá ya que la demanda es inelástica. Como es el caso de productos de necesidades primaras (bienes de primera necesidad).
-Los bienes sustitutos, que desempeñan la misma función, afectara a la elasticidad. Por tanto, si hay muchos bienes sustitutivos, la demanda será más inelástica.
-Si disminuye el precio, disminuye la cantidad que voy a ofrecer -A corto plazo, la oferta se considera más inelástica ¿Por qué controlan los precios los gobiernos? Los agentes llevan a los productores al equilibrio de mercado En el mercado de trabajo, que se ofrece mano de obra.
El trabajo no es exactamente homogéneo. Si estamos en un mercado en busca de puestos de trabajo que solamente tenemos estudios primarios.
Esto implica que la oferta (trabajadores) está muy desplazada a la derecha. Por lo tanto, el equilibrio nos da un salario mensual de 500€ al mes. En este caso, el gobierno debe actuar i fijar un Salario Mínimo que regule lo que es necesario.
7 Marc López Ch.
Comentario noticia “España registró el segundo mayor déficit de la Unión Europea” Link: http://economia.elpais.com/economia/2016/04/21/actualidad/1461231886_220155.html Ø Déficit: cuando en un año, T< G+TR. Es decir en un año el estado no puede cubrir sus impuestos con los gastos y transferencias Ø Superávit, T> G+TR Es decir en un año el estado puede cubrir sus impuestos con los gastos y transferencias.
Ø Saldo presupuestario, T= G+TR o Ingresosà impuestos (T) o Gastoà Gastos corrientes (G) Gastos inversión Transferencias (TR) ¿Debe estar en equilibrio? No, el país debe combinar déficit i superávit.
Una política fiscal expansiva provocaría un déficit en la economía (España en la actualidad). En el estado, a veces es bueno gastar más de lo que tengo, si con ello consigo reactivar la economía.
Cuando el estado está en déficit pide prestado el dinero al mercado financiero. Así se origina la deuda pública. Si año tras año tengo déficit, la deuda crece así como los intereses que el estado ha de pagar.
Los gastos de deuda (intereses) son la acumulación de deuda pública.
En porcentajes de la notica, la noticia explica que el PIB tan grande como la deuda pública (99,2%).
8 ...