Exercicis 11 i 12 (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Física
Año del apunte 2009
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Problemes dirigits de Física per a Ciències Ambientals (La data límit per entregar aquests problemes és el dia 22 de maig) 11. Imagineu que estem xerrant a través d’Internet amb un amic fent servir un micròfon i una webcam. Les especificacions tècniques del micròfon diuen que la seva sensibilitat (la intensitat mínima que detecta) és de 27 dB.
a) Suposant que les especificacions tècniques són correctes, i menyspreant qualsevol efecte d’atenuació, quina serà la potència amb la que haurem de parlar si estem a 2 metres del micròfon per tal que ens detecti la veu? b) Si ara cobrim el micròfon amb un full de paper, com canvia el resultat de l’apartat anterior, suposant que els coeficients d’absorció i de reflexió del full son 0.05 i 0.1, respectivament? 11 Problemes dirigits de Física per a Ciències Ambientals 12. Tenim una partícula (que considerarem puntual) amb +1 µC de càrrega elèctrica i 5 grams de massa situada a sobre d’una placa metàl·lica horitzontal. En un moment donat comencem a carregar uniformement la placa amb càrrega positiva. Com a conseqüència observem que passat un temps la càrrega puntual se separa de la placa i comença a “flotar” per sobre d’ella.
a) Per què succeeix això? b) Troba quina és la densitat de càrrega que li hem de subministrar a la placa per arribar a observar el fenomen.
12 ...