Apunts Producció i Expressió Audiovisual 18/02/2015 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Producció i expressió audiovisual
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 19/02/2015
Descargas 20
Subido por

Vista previa del texto

Producció i Expressió Audiovisual Els gèneres informatius televisius Notícia televisiva: - - - Sense imatges: o Bust parlant: apareix el locutor i llegeix o explica la notícia.
o Cyrons, mapes: Il·lustrades: és la que predomina.
o Amb imatges en moviment  De referència: la més abundant. Les imatges no tenen capacitat de parlar per si soles.
 Amb stand up: el periodista ocupa la pantalla i explica a càmera part de la notícia des del lloc dels fets.
 Amb cita “in voce”: apareixen un o més personatges (testimonis, protagonistes, experts, etc.).
 Amb entrevista: enlloc de ser només la cita editada en què només se sent una part de la resposta, se sent la pregunta del periodista.
 Recreades: poc usual i polèmica. De vegades cal cobrir notícies de les que no hi ha prou imatges per explicar-la. Algunes redaccions opten per fer recreacions “amb actors” per il·lustrar-les.
o Amb infografies  Estàtiques  Animades En imatges: inclús prescindint de l’off, l’espectador sap què ha passat. Cal que les imatges siguin informatives. N’hi ha molt poques.
Notícia en ràdio: Estructura 1-Entrada. La primera frase de la notícia, com a molt dues. Ha de recollir les 2 o, com a molt, 3, W més pertinents al tema.
2-Desenvolupament. Nous ítems i redundància del més important.
3-Tancament. Última frase de la notícia, on torna a haver-hi les 2 W més significatives del que s’ha dit. No ha de ser mai igual que l’entrada, tot i que parlin del mateix. Molts professionals no en fan, i no té sentit fer-ne en notícies molt breus.
Redacció a ràdio: - Compte amb les subordinades! S+V+Pred és més fàcil.
Una frase, una idea.
La cita: es pot posar a l’entrada si és molt rellevant. Normalment no és així. Tampoc se solen posar al tancament, normalment van al desenvolupament.
Introduir la cita: el periodista presenta la cita amb nom i càrrec.
Procurar quadrar la frase gramatical amb la fonètica a l’hora de tallar.
Producció i Expressió Audiovisual Les coses importants no les ha d’explicar la cita sinó el periodista. Seleccionar com a cita coses rellevants, però que poden servir per redundar. Aconseguim bones cites amb ‘’petites entrevistes’’ pertinents al tema i al camp de coneixement de l’entrevistat.
Notícia en televisió.
No explicar allò en què les imatges ja són prou explícites.
Formar una sola unitat, que integri imatge i so. Per arribar a aquesta integració: - Seleccionem una part de les imatges. Un cop hem construït visualment l’ordre de les imatges, hi afegim l’off.
Gravem. Redactem l’off i després muntem imatges. Més fàcil sincronitzar-les.
Respectar el raccord, no fer salts d’eix, etc.
Rutines productives.
Busquen economitzar temps i esforços. Canvien en funció de la secció o del tipus de tasca que es faci.
...