Tema 13: Espermatòfits III, Gimnospermes (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 1º curso
Asignatura Botànica
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 21/10/2014
Descargas 3
Subido por

Descripción

Apuntes de primero de genética de la universidad autónoma de barcelona de la asignatura de Botánica

Vista previa del texto

Tema  13  –  Espermatò/its  III:  Gimnospermes   RESUM  DE  LES  CARACTERÍSTIQUES  DE  LES  GIMNOSPERMES   COMPARACIÓ  AMB  LES  ANGIOSPERMES   1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Les  gimnospermes  tenen  unes  /lors  primitives,  que  són  sempre  unisexuals;  mentre  que  les  angiospermes  tenen   les  /lors  evolucionades,  normalment  són  molt  vistoses  i  poden  ser  tant  unisexuals  o  hermafrodites.   El   gra   de   pol·len   de   les   gimnospermes   és   primitiu;   tenen   un   gametò/it   masculí   amb   4   cèl·lules,   mentre   que   les   angiospermes  el  tenen  evolucionat  i  el  gametò/it  té  2  cèl·lules.   Les  gimnospermes  tenen  una  pol·linització  anemò/ila  (mitjançant  el  vent)  i  arriba  directament  al  micròpil;  com   que   aquest   no   té   la   capacitat   de   pujar,   la   /lor   segrega   una   substància   que   empeny   el   pol·len   /ins   al   gametò/it   femení;   mentre   que   les   angiospermes   tenen   diversos   tipus   de   pol·linització   i   a   més   el   gra   de   pol·len   arriba   a   l’estigma.   Els   primordis   seminals   en   gimnospermes   no   es   troben   protegits,   mentre   que   en   les   angiospermes   ja   es   troben   protegits  en  els  anomenats  carpels.   El   sac   embrional   de   les   gimnospermes   és   primitiu;   el   gametò/it   femení   té   dues   ovocèl·lules;   mentre   que   les   angiospermes  el  sac  embrional  és  evolucionat  i  creix  d’una  manera  molt  rara  que  hem  vist  al  tema  anterior.   Les  gimnospermes  tenen  poliembrionia,  és  a  dir,  que  una  llavor  té  més  d’un  embrió;  en  canvi  en  les  angiospermes   hi  ha  un  sol  embrió  en  cada  una  de  les  llavors.   En  les  gimnospermes  no  hi  ha  doble  fecundació  (un  gra  de  pol·len  fecunda  una  sola  oocèl·lula)  mentre  que  en  les   angiospermes   hi   ha   doble   fecundació;   els   embrions   de   les   gimnospermes   només   s’alimenten   de   teixit   matern;   encara  que  hi  hagi  dos  embrions,  en  el  moment  que  es  formen  hi  ha  una  “guerra”  on  l’embrió  que  té  més  capacitat   de  divisió  i  creixi  mb  més  velocitat  serà  el  capaç  de  formar  la  planta.   Les  gimnospermes  no  tenen  fruits  típics,  s’anomenen  pseudofruits  (pinyes,  etc)  en  canvi  les  angiospermes  tenen   un  fruit  veritable.   Les   gimnospermes   tenen   de   15   a   20   cotilèdons   per   cada   llavor   (les   primeres   fulles   de   la   planta)   en   canvi   les   angiospermes  donen  lloc  a  un  o  dos  cotilèdons  com  a  màxim.   GIMNOSPERMES:  GENERALITATS   • Se’n  coneixen  unes  850  espècies   • Les  llavors  no  es  troben  tancades  en  carpels   • Generalment  són  llenyoses  i  perennifòlies   • Les  gimnospermes  actuals  són  un  sol  grup  mono/il·lètic.  Es  divideixen  en  4  classes,  de  la  qual  la  més  famosa  és  la   classe  pinòpsida.   CLASSE  PINÒPSIDA   • Classe  de  l’hemisferi  nord,  forma  boscos   • Família  Pinaceae:   Les  branques  tenen  dos  tipus  de  creixement:   o Macroblasts:  aquells  que  creixen  il·limitadament.  Dónen  lloc  al  tronc  i  les  branques  visibles   ▪ Braquiblasts:   aquelles   branques   de   creixement   limitat   (uns   pocs   mil·límetres)   perquè   al   seu   ▪ damunt  és  on  es  troben  les  fulles.   El  pseudofruit  són  les  pinyes   o Les  fulles  s’anomenen  acícules  (tenen  forma  d’agulla)   o • Família  Cupressaceae:  tenen  dos  gèneres  coneguts,  també  poden  tenir  dos  tipus  de  fu   Gènere  cupressus  (xiprers):  es  caracteritzen  perquè  la  seva  pinya  tampoc  és  com  una  pinya,  sinó  que  és   o una  estructura  rodona  anomenada  gàlbul  llenyós.   Gènere   Juniperus   (ginebró):   es   caracteritzen   perquè   el   seu   pseudofruit   és   una   estructura   rodona   i   o aparentment  carnosa,  anomenada  gàlbul  carnós.   ...