Diftongs, accentuació i dièresi (2017)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing - 1º curso
Asignatura Llengua Catalana
Año del apunte 2017
Páginas 1
Fecha de subida 11/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

DIFTONGS, ACCENTUACIÓ I DIÈRESI  Diftongs Vocals àtones: a, e, o a, e, o  i, u (diftong decreixent) Vocals tòniques: i, u i, u  a, e, o (diftong creixent) Decreixents AI (ai-re) AU (lau-ra) EI (ei-na) EU (heu-ra) [II] (no-vii) IU (viu-re) OI (re-noi) OU (cou-re) IA IE II IO UI (a-vui) IU [UU] (lluu) [II]/[UU]: Quasi mai apareixen  Creixents* UA (quant) ÜE (qües-ti-ó) ÜI (pin-güí) UO (parai-guot) UU es considera decreixent * Davant han de portar q o g Accentuació à, í, ú  No varien è, é, ò, ó  Depèn de la pronúncia Agudes Les que acaben en: a, e, i, o, u / vocal + s / en, in Planes Les que no acaben en: a, e, i, o, u / vocal + s / en, in Esdrúixoles  Accents diacrítics (fotocòpia)  Dièresi (fotocòpia) S’accentuen totes ...