7. REGULADORS DE L'ESTAT D'ÀNIM (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Psicofarmacologia
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

7. REGULADORS DE L’ESTAT D’ÀNIM 7.0. Sals de liti Hipòtesi biològica. Els reguladors de l’estat d’ànim estan actuant sobre ions, el liti l’única acció que fa es substituir ions positius pel Li2+.
Competeix amb ions positius (NA+, K+, Mg2+, Ca2+). Al substituir malament, fa un efecte molt general i inespecífic, activant els processos de 2ns missatges de receptors metabotròpics (AMPc i IP). Així com interacciona amb els R ionotròpics associats a canals iònics (ions positives).
Té efectes sobre els sistemes de neurotransmissió, allò que fan les sals de liti és pujar la 5-HT i el GABA i disminuir la NA i la DA.
Farmacocinètica:  Abs. v.o. ràpida i completa. Preparat d’alliberació lenta  Dis. tmàx 2-4h alliberació lenta 3-12h. t1/2 9-58 h a l’any del tractament. no es fixa a prot. plasm és un ió  Met. no metabolisme hepàtic (és un ió)  Exc. Renal i 4-5% per sudoració i interaccions farmacològiques Farmacodinàmica:  Ind. tractament mania aguda, preventiu del TB -70-80%- i del TDepressiu, trastorns esquizoafectius, depressions resistents i alteracions del control d’impulsos i agressivitat..
 Seg. IT molt baix, intoxicació greu, controls analítics.
 Cont. Toxicitat del liti, alteracions cardíaques, hiponatremia, deshidratació, hipotiroïdisme, epilèpsia, parkinsonisme, infecció greu, leucèmia, t. mental orgànic, poliuria i psoriasis.
 E.adv. alteracions gastrointestinals, tremolor fi de mans, vertigen, augment pes per retenció líquids, diabetis, debilitat muscular i cansansi, alteració cap.
concentració i arítmies // alteracions dermatològiques, tiroides, deterior funció renal, inducció estat confusional, teratogènesis.
Tractament de 1a línia per a l’Estat Maníac Agut, Inici d’acció terapèutica de 5 a 14 dies. En pacients amb activació psicomotora s’adjunta: -antipsicòtic atípic o –BZD. Tractament durant 46 setmanes rere la resolució de la simptomatologia (i es tracta del 1r o 2n episodi maníac).
Disminució gradual durant 1 mes.
7.1. Antiepilèptics. Mecanismes d’acció CARBAMACEPINA. Farmacocinètica:  Abs. v.o.
 Dis. tmàx 6-24h. 1/2 30-40h inicial i 12-17h dosis repetides.75% fix. prot. plasm  Met. hepàtic CYP3A4 autoinducció, metabòlit actiu que incrementa toxicitat  Exc. Renal i 72% i fecal VALPROAT Farmacocinètica:  Abs. v.o. ràpida i completa. Prendre amb menjar  Dis. tmàx 1-4h. 1/2 15-17h .90% fix. prot. plasm  Met. hepàtic no sistema citocrom P450. Diversos metabòlits inactius, alguns amb risc de toxicitat  Exc. Renal VALPROMIDA Farmacocinètica:  Abs. v.o. ràpida i completa. Prendre amb menjar  Dis. tmàx 6-10h. 1/2 10-20h .90% fix. prot. plasm  Met. Hepàtic. Profàrmac: valproat. No sistema citocrom P450  Exc. Renal Farmacodinàmica:  Ind. tractament trastorn bipolar, mania guda i profilàctic, tractaments cicladors ràpids (1a opció), dolor neuropàtic, epilèpsia generalitzada i parcial, trastorn per ús de substàncies (abstinència i deshabituació).
Més efectius que el liti en: història familiar de t. afectius i inici precoç del trastorn.
 Seg. IT baix (millor que el liti), intoxicació greu, administració conjunta totalment contraindicada.
 Cont. Porfiria aguda intermitent, agranulocitosis, anèmia aplàstica, bloqueig atrioventricular complet, t. tromobocitopènic, glaucoma, hiponatrèmia i hipertensió.
7.2. Antiepilèptics clàssics Farmacodinàmica:  Ef. Adversos. Controls analítics. Nàusees i vòmits, somnolència, confusió, descoordinació psicomotora, vertigen, atàxia, cefalea, visió borrosa o doble, nistagmus, disfunció cognitiva i dolor abdominal // alteracions dermatològiques, tiroidees, hepàtiques, hematològiques.
Estat maníac agut: valproat, valpromida: 1a línia. Carbamacepina: 2a línia per toxicitat.
Inici de l’acció terapèutica de 5 a 15 dies. En pacients amb activació psicomotra s’adjunta: antipsicòtics i BZD. El tractament no pot suspendres de forma brusca 7.3. Nous antiepilèptics GABAPENTINA Farmacocinètica:  Abs. v.o. bona  Dis. tmàx 2-3h. 1/2 5-7h .90% fix. prot. plasm  Met. No metabolisme hepàtic.
 Exc. Renal Farmacodinàmica:  Ind. Trastorns convulsius, dolor neuropàtic i postoperatori, síndrome de les cames inquietes, tremolors, simptomatologia vascular associada a la menopausia, TB, TUS  Contr. No presenta, excepte les generals  Precaucions. Insuficiència hepàtica i renal, edat avançada (acumulació)  Ef. Ad. Nàusees, vòmits, cansansi, astènia, visió borrosa, mareig, somnolència, atàxia, nistagmus, descoordinació psicomotora, miàlgia // confusió, amnèsia, depressió, irritabilitat, canvis d’estat d’ànim, HTA, tremolor, augment pes.
LAMOTRIGINA Farmacocinètica:  Abs. v.o. ràpida i completa i v.b.
 Dis. tmàx 2,5h. 1/2 24-29h .55% fix. prot. plasm  Met. metabolisme hepàtic. No sistema citrocrom. Metabòlits inactius  Exc. Renal majoritària i fecal minoritària Farmacodinàmica:  Ind. Trastorns convulsius, profilaxis migranya, prevenció TB, prevenció episodis depressius, TUS  Cont. Síndrome de Stevens-Johnson, necròlisi epidèrmica tòxica, embaràs.
 Ef. Adversos. Anorèxia, dolor abdominal, nàusees i vòmits, mareig, somnolència, atàxia, cefalea, visió borrosa o doble, astènia, erupció cutània // confusió, agressivitat, depressió, deterior cognitiu, irritabilitat, canvis de l’estat d’ànim, nistagmus i anèmia.
OXCARBAMACEPINA Farmacocinètica:  Abs. v.o. bona  Dis. tmàx 4,5h. 1/2 1,3-2,3h .40% fix. prot. Plasm / metabòlit 9-10h  Met. metabolisme hepàtic. Profàrmac. No sistema citrocrom. Metabòlit actiu  Exc. Renal Farmacodinàmica:  Ind. Trastorns convulsius, dolor neuroàtic, prevenció migranya, TB, TUS  Contr. Embaràs. T. hematològics i dèficit d’àcid fòlic. Greus defectes nat.
 Ef. Adv. cefalees, vertigen, somnolència, nàusees i vòmits, cansaxi, astènia, atàxia, hiponatremia, alteracions memòria // tremolors, dolor abdominal, alteracions visuals, hipotensió ortostàtica, arítmies, leucopènia, hepatitis.
TOPIRAMAT Farmacocinètica:  Abs. v.o. bona, preferiblement sense aliments  Dis. tmàx 2-3h. 1/2 7-12h .13-17% fix. prot. plasm.
 Met. metabolisme hepàtic. 20-50% metabòlits inactius. Inhibidor del CYP2C19  Exc. Renal 70% sense metabolitzar Farmacodinàmica:  Ind. T. convulsius, profilaxis migranya, TB, TUS, Tper atracó, bulímia.
 Contr. Amnèsia, dif. concentració, cansansi, deterior cognitiu, acidosi metabòlica, glaucoma  Ef.adv. somnolència, fatiga, astènia, mareig, vertigen, atàxia, disfunció conitiva, amnèsia, nàusees, diarrea, pèrdua pes, problemes visuals, parestèsies, alopècia // dolor i espasmes abdominals, dispèpsia, vòmits, canvis de l’estat d’ànim, anorèxia, ansietat, agressivitat, inestabilitat motora, tremolors, mastàlgia, confusió, alteracions menstruals 7.4.
Reguladors d’ànim. Resum de l’estat ...