Hormones hipofisiàries i fàrmacs relacionats (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Farmacologia
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 5

Vista previa del texto

TEMA 28 – HORMONES HIPOFISIÀRIES I FÀRMACS RELACIONANTS GONADOTROPINES: FSH, LH S’utilitzen en cas d’infertilitat. L’hormona alliberadora es la GnRH.
Bureselina, Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina.
Aplicacions terapèutiques: - Càncer de pròstata - Reproducció assisitida - Altres: fibroma, càncer de mama, endometriosis, leiomiomes uterins, hirsutisme d’origen ovàric, criptorquídia.
SOMATROPINA (GH) Hormona del creixement.
Aplicacions terapèutiques: nanisme, síndrome de Turner, la seva secreció es inhibida per la somatostatina.
Anàlegs de la somatostatina: octeotrid, lanreotrid Aplicacions terapèutiques: Acromegàlia, varius esofàgiques sagnant, tumors gastrointestinals, fístules pancreàtiques i enterocutanies HORMONES TIROIDEES Levotiroxina (T4): hipotiroïdisme Liotironina (T3) o Triyodotironina Fàrmacs antitiroidals Propiltiouracil, Carbimazol, Tiamizol, Iode  hipertiroïdisme PROLACTINA HORMONES NEUROHIPOFISIÀRIES Hormona antidiürètica (vasopressina o ADH) Desmopresina: administració oral, nasal, parenteral (IM, SC, IV). Diabetis insípida, enuresis nocturna.
Oxitocina: hormona inductora del part, administraciño parenteral (IM, IV) .
...