Exercicis 7 i 8 (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Física
Año del apunte 2009
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Problemes dirigits de Física per a Ciències Ambientals (La data límit per entregar aquests dos problemes és el 20 d’abril) 7. Imagineu que tenim un recipient cilíndric de 25 cm de radi ple d’aigua fins una alçada de 1 metre, com apareix a la figura. Si ara introduïm un cub sòlid de 30 cm de costat a dintre del recipient, calculeu fins a quin nivell pujarà l’aigua suposant que: a) La densitat del cub es 1200 Kg/m3.
b) La densitat del cub és 800 Kg/m3.
30 cm 1m 25 cm 7 Problemes dirigits de Física per a Ciències Ambientals 8. En molts països (especialment països nòrdics) una forma habitual de fer més eficient el sistema de calefacció o d’aigua calenta d’un bloc de pisos consisteix en fer servir una caldera comunitària en comptes d’una caldera per a cada veí.
a) Explica breument quin raonament físic ens permet afirmar que aquest mètode és més eficient des del punt de vista energètic.
Els veïns d’un edifici de Barcelona decideixen seguir aquesta idea i substituir les seves calderes individuals (12 calderes cilíndriques de 20 centímetres de radi i 1 metre d’alçada) per una sola caldera comunitària (de 40 centímetres de radi i 2 metres d’alçada).
b) Si la caldera manté l’aigua en el seu interior a 70 ºC i la temperatura a la cambra de calderes és de 20 ºC, trobeu quin és l’estalvi energètic aconseguit (calculeu quina quantitat de calor es perdia abans amb les 12 calderes i quina quantitat es perdrà ara, i trobeu la diferència). Considereu que les parets de les calderes són de 4 mm i estan fetes d’un material amb una conductivitat tèrmica de 0.1 W/mK.
8 ...