Funcions del psicòleg de l'educació (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Psicologia de l'educació
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 06/10/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

FUNCIONS PSICÒLEG DE L’EDUCACIÓ ROL DEL PSICÒLEG Objectiu: Reflexió i intervenció sobre el comportament humà, dins l’àmbit educatiu, mitjançant el desenvolupament de les capacitats de les persones, grups i institucions.
Intervé en tots els processos psicològics que afecten a l’aprenentatge o que deriven d’aquest, sigui quin sigui el seu origen (personal, social, etc.) ÀMBITS I ÀREES Àmbit personal, familiar, organitzacional, institucional, socio-comunitari i educatiu.
Intervenció davant les NE dels alumnes:  Atenció educativa al desenvolupament per a detectar i prevenir les discapacitats i inadaptacions funcionals, psíquiques i socials.
Avaluació psico-educativa per a valorar les capacitats (personals, grupals o institucionals) en relació als objectius de l’educació. Determina la relació més adequada entre necessitats i recursos de l’entorn.
Intervencions per a millorar les competències educatives dels alumnes i les condicions.
Orientació, assessorament professional i vocacional  Informa, assessora i orienta a alumnes davant les diferents opcions. També ajuda a elaborar mètodes d’ajuda per a l’elecció.
Funcions preventives  Proposa modificacions en l’entorn educatiu i social que evitin o atenuïn les alteracions en el desenvolupament.
FUNCIONS Proposa condicions per a un millor desenvolupament de les capacitats educatives i prevé les conseqüències de la diferència de necessitats educatives i resposta dels sistemes socials i educatius.
Assessorament a agents educatius (educadors, pares, etc.) i a programes específics (drogo-dependències).
Millora Acte Educatiu  Adequació de les situacions educatives a les característiques individuals o grupals (evolutives, cognitives, socials, etc.).
Intervé sobre la formació i educació de l’alumne. Assessora a l’educador en: - Activitat general: adaptació del programa a les característiques dels alumnes, organització de l’escenari, etc.
- Actuació educativa amb alumnes amb necessitats especials, realitzant programes individuals.
Formació i suport didàctic a l’educador. El prepara sobre les àrees evolutives, cognitives, afectives, comportamentals, psico-socials i institucionals.
Formació i assessorament familiar  Promou i organitza la informació i formació a mares i pares donant suport al desenvolupament integral del fill (millora de relacions socials i familiars, col·laboració entre famílies i educadors, promou participació familiar en l’educació).
FUNCIONS Intervenció socio-educativa  Analitza la realitat educativa i els factors que influeixen en l’educació en una comunitat concreta. Intervé en la relació entre les activitats educatives i la comunitat on tenen lloc.
Investigació i docència  La investigació inclou activitats per l’anàlisi i reflexió sobre diferents temes; la docència difon el coneixement entre els demés professionals de l’educació, estudiants, etc.
Relacionades amb l’avaluació: L’avaluació es realitza en funció de la demanda, problema i necessitats.
S’ha de descriure i identificar la situació, formar hipòtesis explicatives i emetre hipòtesis de millora TASQUES - Entrevista psicològica Observació Auto-informes Tests psicològics Relacionades amb la intervenció: La intervenció es realitza en diferents àmbits sobre les diferents variables psicològiques que intervenen en l’acte educatiu.
Tècniques deriven de les àrees bàsiques i aplicades de la psicologia.
...

Tags: