Tema 1 de Neuroanatomia (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 27/03/2015
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Neuroanatomia Tema 1: Desenvolupament filogenètic del sistema nerviós.
1.1 EVOLUCIÓ FILOGENÈTICA DEL SISTEMA NERVIÓS: DELS INVERTEBRATS ALS VERTEBRATS     En els bacteris ja es coneix un substrat bioquímic necessari per a rebre informació de l’exterior, processar-la i emetre una resposta adaptativa.
Els celenteris (meduses) posseeixen un teixit nerviós organitzat en una xarxa difusa que, encara que no permet un processament molt elaborat de la informació, fa possible que tinguin més part conductual que un bacteri.
Els anèl·lids, mol·luscs i artròpodes estan dividits en segments o anells on hi ha ganglis comunicats entre sí que s’encarreguen de cada segment.
Els invertebrats tenen un SN compacte i ventral.
1.2 EVOLUCIÓ FILOGENÈTICA DE L’ENCÈFAL DELS VERTEBRATS      Hi ha un procés d’encefalització on el sistema nerviós adopta funcions més importants.
Fins i tot als vertebrats més simples es pot observar l’organització bàsica general del SNC dels vertebrats.
Depenent de les espècies hi ha zones cerebrals més desenvolupades que d’altres.
L’increment del volum encefàlic ha estat propiciat pel desenvolupament de les àrees corticals d’associació.
Ens els éssers humans, per exemple, el bulb olfactori està en regressió. Ja que ens guiem més per la vista que per l’olfacte.
1.3 PRINCIPALS SUBDIVISIONS DEL SISTEMA NERVIÓS HUMÀ Divisió principal Subdivisió Principal estructura Prosencèfal: ENCÈFAL ANTERIOR O CERVELL Telencèfal Escorça cerebral Ganglis basals Diencèfal Tàlem Hipotàlem Mesencèfal Tectum Mesencèfal: ENCÈFAL MIG Rombencèfal: ENCÈFAL POSTERIOR Metencèfal Mielencèfal Cerebel Protuberància Bulb ...