Tema 7. Caracteístiques de la vegetació de la regió mediterrània (2010)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Geobotànica
Año del apunte 2010
Páginas 2
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Alejandro Batlle GEOBOTÀNICA TEMA 7: Característiques de la vegetació de la regió mediterrània Dóna lloc a boscos i bosquines de fulla esclerofil·les i perennifòlia. Aquestes àrees tenen un clima subtropical molt similar amb hiverns frescos i humits i estius calorosos i secs.
Conca mediterrània Califòrnia Màquies i garrigues Chaparral Regió central de Xile SO d’Àfrica Matorral Fynbos i renosterveld S i SO Austràlia Kwongan El foc és un factor ecològic de primera magnitud i els mecanismes d’al·lelopaties tenen gran importància. Els sistemes vegetals volen retenir els nutrients i per això les fulles es queden sense degradar al sòl fins que comença el bon temps. Els sòls són molt poc potents i per això cal una degradació de les fulles. Les essències eviten que siguin menjades i la transpiració. Quan plou s’infiltren al sòl i inhibeixen el creixement de plantes competidores dels recursos.
Paràmetres climàtics - Clima de transició entre la zona temperada i la tropical seca - Es tracta d’un clima heterogeni i molt variable (aug la variabilitat com menys plou). La precipitació va de 100mm/any fins a 2500mm i les temperatures de 5 a 18ºC mitjana anual.
- Les temperatures són molt benignes i les temperatures fredes són importants perquè no està vegetació acostumada (limitant).
- Caracteritzat per l’existència d’un període eixut. Coincidència de l’època eixuta amb la càlida.
La durada del període eixut i calent és molt significatiu.
o Es pot caracteritzar el clima segons la durada del període eixut: les pluges estan concentrades en èpoques fredes, les pluges són curtes i intenses, les pluges són molt irregulars, la variabilitat interanual augmenta en disminuir la precipitació.
o Existència de pluges equinoccials, en general concentrades en èpoques més fredes: hivern (solstici) i primavera tardor (equinoccis) o Origen de pluges : pluges d’hivern/primavera (borrasques del nord per l’anticicló de les Açores) o pluges de tardor per la penetració d’aire fred en les part altes de l’atmosfera.
Paràmetres ecològics - Existeix una relació entre els factors climàtics i l’estructura i durada de les fulles.
- El Mediterrani no és mai un ambient clarament limitador, però sovint proper al límit. L’ambient mediterrani és molt irregular i de gran impredictibilitat.
Alejandro Batlle - Els vegetals perennifolis permeten iniciar l’activitat fotosintetitzadora tant punt les condicions ambientals deixen de ser limitadors. Com a mecanisme d’economia hídrica, poden aparèixer els caducifolis estivals.
- La descomposició de la matèria orgànica és un procés lent i per tant la circulació de nutrients és un procés lent i molt controlat.
- El foc té un paper ecològic important ja que existeixen vegetals piroresistents (rebrotadors i germinadors) i vegetals piròfits (pirofisme).
Paràmetres paisatgístics P >mm3 /cm2/any boscos P <mm3/cm2/any formacions arbustives Alzinars  Quercus ilex,Q rotundifolis, Q suber (Mediterrani occidental) Q calliprinos (Mediterrani Oriental). Boscos submediterranis – marcescents i pinedes mediterrànies (Pinus halepensis i brutia) Boscos de coníferes  cedrus, abies, pinus Màquies, garrigues, brolles i timonedes  les màquies i espinars són comunitats primàries; brolles i timonedes són secundàries (degradació) Prats secs  per degradació de les comunitats arbustives Àrees culminals  vegetació oromediterrània (coixinets) ...