Tema 1 y 2 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho - 1º curso
Asignatura Psicologia i Psicopatologia
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 09/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 1: Psicologia i criminología Psicologia à tot allò que fa referencia estudi del comportament (pensar alguna cosa, fer alguna cosa, actituds, conductes, qualsevol tipus de procés mental. Té una sèrie de determinants o variables que influeixen en la presa o no presa de decisions al realizar una conducta): Criminologia à estudi del comportament delictiu i la reacció social a aquest comportament. Hi ha una sèrie de factors que la criminología hauria d’estudiar: - Delicte: comportament de carácter delictiu que ha realitzat una persona (determinants). Delinqüent: persona (característiques). Víctima: també hi ha variables associades a la víctima. El control social El delicte - - Diferència entre el comportament normal (normatiu, allò que s’ha de fer) vs el transgressor (característiques que fan que es transgredeixi, personalitat) o Normes socials Selecció de comportaments punibles: el sistema legal té diferències en algunes situacions o circumstàncies que estan relacionades amb les normes socials. o Instauració de normes socials o Actituds (discriminació) El delinqüent - Factors d’aprenentatge (quines conductes es castiguen, quines es premien) Factors de predisposició biológica Agressió i altruisme (característiques o factors que augmenten o disminueixen) Comportament dintre d’un grup (processos propis d’un grup) Psicopatia La víctima Conseqüències del patiment d’un delicte, factors/característiques que fan que es superi de diferent manera: - Relacions interpersonals Mecanismes d’afrontament de conflictes Problemes derivades de la victimització (psicopatologia): trastorns adaptatius, per estrès post-traumàtic i depressius. Control social - - Força de control: policia, forces de seguretat o Entrevistes, resolució de problemes. Judicatura (jutges, acusats i testimonis) o Alteracions de la memòria (no recordem totes les situacions i no les recordem de la mateixa manera), sinceritat, peritatges (instruments de mesura) Mesures de control (i possible rehabilitació) o Aprenentatge, intel·ligència, personalitat, teràpies. Tema 2: El comportament humà i el seu desenvolupament Psicologia del desenvolupament - Genètica vs ambient Genotip: herència dominant, herència intermitja, lligada al sexe, multifactorial. Tot això es pot donar o no (de vegades) amb desencadenants ambientals (físic, mental, emocional, social). ...