Classe 3. Competències informacionals (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 1º curso
Asignatura Recursos informàtics i documentació
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 09/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Classe 3. Competències informacionals - Document científic: tot coneixement fixat sobre un suport capaç de ser consultat, original (fruit d’una investigació), fiable i útil (capaç de servir per alguna finalitat).
La finalitat de la recerca de documents científics pot ser: - Bibliogràfica: reunir documents.
- Científica: obtenir coneixement.
- Bibliomètrica: analitzar el compartiment de la informació.
Classificació bàsica (totes les ciències) El document més utilitzat en qualsevol àrea de coneixement és l’informe. També trobem el resum i l’assaig.
Tipus de documents científics La classificació dels tipus de documents científics pot fer-se de diferents maneres, per exemple en funció del tipus de suport que utilitzen (paper, pel·lícula, cinta magnètica, disc òptic, etc.). La classificació que ens pot ser útil està basada en el seu contingut: - Primaris: publicacions originals.
- Secundaris: presentacions condensades de documents primaris.
- Terciaris: llista de publicacions secundaries.
- De referència: ideats per obtenir accessibilitat immediata.
Fonts d’informació primària - Revistes: • De investigació: Informar sobre investigació bàsica. Inclouen assajos clínics, eficàcia de tècniques diagnòstiques o terapèutiques, o estudis conductuals, epidemiològics o sobre educació.
• Clíniques: estat actual de la pràctica assistencial, proporciona antecedents per la formació continua. Inclouen informes de casos, tècniques i avaluacions de les pràctiques actuals.
• De revisió: publiquen que és el que s’ha estudiat fins a un determinat moment que és el que es necessita en el dia a dia ja que no et pots basar només en uns pocs articles.
Escriuen l’estat del coneixement (estat de l’art), la integració dels últims avenços i els principis acceptats per les revisions sistemàtiques o per consens d’experts.
• Generals: Poden tenir elements de tipus anteriors i contenen comentaris, anàlisis d’importància social, política i econòmica. Dirigides a un públic més general (de humanitats).
- Llibres: Els llibres poden ser primaris o secundaris, però la majoria de les vegades són secundaris. Els llibres des d’un punt de vista documental tenen una difícil classificació, se’ls classifica com a primaris majoritàriament, però serien fonts d’informació secundària especials quan recopilen informació primària, cosa que passa cada vegada més.
- Informes: publicacions sobre un tema determinat. Es solen distribuir per l’organisme productor.
- Actes de congressos: inclouen les comunicacions dels congressos i les ponències.
- Tesis: document realitzat per aconseguir un títol.
- Normes: especificacions tècniques sobre procediments clínics o tècniques diagnòstiques o terapèutiques específiques.
- Patents: document publicat amb la finalitat d'atorgar un títol de propietat intel·lectual.
- Literatura gris: difícil accés per no integrar-se en circuits comercials. Cada vegada passa menys, si un investigador fa una investigació és difícil que no la publiqui. Quan es fa una revisió sistemàtica s’haurà de preguntar també a investigadors per saber si tenen treballs que no han publicat.
Fonts d’informació secundària Conjunt de resums, no és el document original. El pubmed seria una font d’informació secundària.
- Bolletins: referències sobre publicacions primàries. De resum (Scopus, Med-line), de resums comentats (Excerpta Medica), bibliogràfics (llistats que s’envien periòdicament).
- Catàlegs: de biblioteques (llistat de tot que té una biblioteca), col·lectius (llistat de revistes indicant la biblioteca on es troben).
Fonts d’informació terciària Engloba diccionaris, glossaris, terminologies, manuals, publicacions d’organismes, guies, mapes, anuncis, taules d’estadística, gràfics, etc.
És informació extreta d’una font primària o secundària. Serveixen per difondre informació, proporcionar assistència o ajuda en la documentació.
Fases de cerca de documents 1. Formulació de la pregunta d’un problema concret.
2. Triar la font d’informació més adequada.
3. Dividir la pregunta en termes rellevants.
Busca de descriptors: codis de classificació, llenguatge natural (Thesaurus, diccionari) Traduir una pregunta al llenguatge documental (lliure, controlat (jeràrquic, esquema)) Estratègia de cerca 1. Buscar cada un dels descriptors: com cerca de text lliure, utilitzant thesaurus (sinònims), truncar descriptors.
2. Cerca de les combinacions: utilitzar operadors booleans, afegir filtres o limitadors 3. Valoració global de resultats.
*Pubmed: accés universal, més de 25 milions de cites d’articles, idioma anglès (terminologia anglosaxona).
Articles científics col·laboratius Encara que els articles estiguin publicats en revistes es poden fer comentaris sobre aquests i modificar-los per poder-los millorar (p.e millorar referències).
Tot el poder de l’edició col·laborativa de documents al servei de la investigació mèdica. Ja hem comentat les bondats de les wikis com Wikipedia mil i un cops, no obstant el projecte Open Medicine ha fet el salt i ha creat el primer article científic col·laboratiu i obert a nous editors.
L’article en qüestió «Asynchronous telehealth: A scoping review of analytic studies», està en format wiki i qualsevol amb els coneixements suficients sobre la matèria pot afegir, corregir i suggerir nova informació que ho completi.
...