Virologia Tema 11 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Bioquímica - 2º curso
Asignatura Virologia
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 13/03/2015
Descargas 25

Vista previa del texto

1 TEMA 1 –NATURALESA I MULTIPLICACIÓ DELS VIRUS 2 TEMA 2 –HISTÒRIA DE LA VIROLOGIA.
3 4 5 6 7 8 9 10 TEMA 10 –GENOMA VÍRIC 11 TEMA 11 –TAXONOMIA VÍRICA El primer nivell de classificació dels virus és la establerta per Baltimore, és a dir, per tipus de genoma. Cada gran grup es subdivideix en famílies i les famílies en espècies. Els criteris de classificació poden ser infinits: genoma, simetria, envolta, mida, etc. En la taula mostrada, els virus d’una família determinada tindran el mateix tipus de genoma i morfologia.
Grup I –DNA doble cadena.
Adenovirus, causants de malalties en humans i animals (cistitis, conjuntivitis, etc.) Baculovirus, important per a la producció de proteïnes recombinants.
Herpesvirus.
Fags, és important saber que el genoma dels fags és DNAds (T4, T6, lambda).
Papillomavirus, causant de càncer de coll d’úter i berrugues genitals. Famíla papovaviridae.
Virus de la verola (variola virus) i molluscum contagiosum, pertanyents a la família poxviridae.
Grup II –DNA cadena simple Virus adenoassociats, de la família parvoviridae. S’utilitzen com a vehicles vírics en teràpia gènica.
Grup III –RNA doble cadena Rotavirus, de la família Reoviridae. Causants de gastroenteritis i diarrees estivals.
Grup IV –RNA cadena simple de polaritat positiva Cucumber mosaic virus, de la família Bromoviridae.
Coronavirus, de la família coronaviridae.
Poliovirus, hepatitis A, Rhinovirus, tots de la família picornaviridae.
Tobacco mosaic virus, de la família tetraviridae, té una gran importància històrica (els primers assajos amb virus es van fer amb aquest tipus de virus).
Virus de la rubèola, de la família togaviridae.
Grup V –RNA cadena simple de polaritat negativa.
El virus de l’Ebola i de la febre de Marburg són de la família Filoviridae.
El virus de la ràbia pertany a la família Rhabdoviridae.
El virus de la grip és de la família dels orthomixoviridae.
La rubèola* és causada per un virus de la família Paramixoviridae Virus de les famílies Arenaviridae i Bunyaviridae són ambisense.
*pot estar causada pels dos tipus de virus.
Grup VI –RNA cadena simple polaritat positiva que utilitzen la transcriptasa reversa.
Els virus del VIH i de HTLV són de la família retroviridae.
Grup VII –DNA doble cadena incomplet que utilitzen la transcriptasa inversa.
Hepatitis B, família hepadnaviridae.
ICTV classifica 200 virus a l’any, i actualment en tenen més de 3000 classificats. Això és un nombre molt petit, perquè en coneixem 5000 i sabem que n’hi ha moltíssims que encara no coneixem. Es calcula que hi ha aproximadament 10^9 tipus de virus diferents que infecten organismes pluricel·lulars. Un 20% de les sequències víriques que es coneixen estan sense identificar.
En un projecte high throughput (a gran escala) per estimar la variabilitat vírica, es va purificar el genoma de virus de mostres d’aigües residuals de diversos punts del món. Aquests genomes van ser seqüenciats i es van trobar fins a 1 milió de seqüències víriques diferents entre elles. Això demostra, de forma poc precisa, que els virus tenen una gran variabilitat.
...