4.1 Sauròpsids diversitat (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología Ambiental - 4º curso
Asignatura Biologia i diversitat de vertebrats terrestres
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 07/04/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

Tema 4:Sauropsida | 43 TEMA 4. SAUROPSIDA SAUROPSIDA Sinapomorfies dels Sauròpsids   Maxil·lar separat del quadratiugal Apareix el iugal ANAPSIDA Sinapomorfies dels anàpsids  Sense fenestres temporals Mesosauridae (grup fòssil) Eren formes aquàtiques o semiaquàtiques abundants al Permià. Com a adaptació a la natació presentaven membranes interdigitals i la cua aplanada. Les seves costelles eren robustes i les dents primes i allargades, suposadament per trencar la closca dels crustacis.
Parareptilia Sinapomorfies de Parareptilia    Pèrdua de dents caniniformes (en forma de canina) del maxil·lar Quadratiugal expandit dorsalment Espàtula de l’ili expandida dorsalment Procolophonoidea (grup fòssil) Eren formes herbívores abundants al Triàsic amb espines protectores dorsals, el crani triangular i els ossos gruixuts, especialment els de les mans. Es creu que eren excavadors.
TESTUDINATA (tortugues) 44 | B i o l o g i a i d i v e r s i t a t d e v e r t e b r a t s t e r r e s t r e s Hi ha diferents propostes de filogènia dels Testudinata. Algunes els representen com a grup germà dels diàpsis (proposta que seguirem) i altres com a grup germà dels lepidosaure o els arcosaures (estudis més recents).
Sinapomorfies de testudinata       Premaxil·lar, maxil·lar i dentari coberts per una superfície còrnia trituradora, formen el bec corni.
Quadrat còncau posteriorment Closca dorsal constituïda per ossos dèrmics aplanats, soldats uns als altres. Ventralment, la closca inclou les costelles, gran part de vèrtebres toràciques i una sèrie d’ossos perifèrics.
Regió ventral protegida per una closca anomenada plastró, formada per plaques dèrmiques: l’entroplastró, que deriva de l’intraclavicular, l’epiplastró que deriva de la clavícula i entre 3 i 5 parells de plaques més (hioplastró, hipoplastró i xiphiplastró).
Closques dorsal i ventral recobertes d’escates epidèrmiques. No existeix una correspondència exacta entre la disposició de les escates epidèrmiques i les plaques dèrmiques que hi ha per sota.
Cintures a l’interior de la caixa costal (caixa delimitada per les costelles) Closques dorsal i ventral Proganochelys (grup fòssil) Tortuga fòssil del triàsic d’aproximadament un metre.
Escates epidèrmiques Tema 4:Sauropsida | 45 Principals caràcters de Proganochelys (no sinapomorfies): - Closca formada per una doble cap de plaques.
Espines a la part dorsal del coll i de la cua.
No podien amagar el cap ni les extremitats a l’interior de la closca.
No tenien dents al maxil·lar, premaxil·lar ni al dentari però si al palatí (dents palatines).
Amb 2 vòmers.
Amb un nombre més elevat d’ossos al crani que en formes actuals.
Relacions filogenètiques de Testudinata Entre Proganochelys i Testudines hi ha altres gèneres fòssils. Les formes marcades en verd encara presentaven dents al palatí. La pèrdua completa de les dents doncs, apareix per primera vegada en Testudinata.
Un grup germà dels testudinata és Odontochelys: Tortuga amb la closca tova que encara presentava dents al premaxil·lar i al dentari (presència de moltes dents i molt petites).
Patró que s’observa en la línia evolutiva: l’existència de moltes dents petites va precedir la desaparició de les dents.
Testudines Sinapomorfies dels Testudines    Sense dents (inclou la pèrdua completa de dents palatines 1 vòmer Crani més sòlid (el nombre d’ossos s’ha reduït) Els grups actuals de Testudines (Pleurodira i Cryptodira) els podem diferenciar per: 1. Posició del tendó del múscul adductor extern: a) En Parareptilia (grup extern als Testudinis) és recte b) En Pleurodira, la càpsula òtica presenta a la part anterior un procés troclear i el tendó es doblega cap enrere just davant del procés.
c) En Cryptodira també es doblega el tendó però el procés troclear no forma part de la càpsula òtica sinó que és un procés extern del pterigoide.
46 | B i o l o g i a i d i v e r s i t a t d e v e r t e b r a t s t e r r e s t r e s 2. Doblegament del coll o o Pleurodira el dobleguen en el pla horitzontal.
Cryptodira dobleguen el coll en el pla vertical per amagar-lo dins la closca Famílies de Pleurodira Molt poc abundants. Tropicals. Bàsicament aquàtics. Algun fòssil podria haver sigut marí.
Famílies de Cryptodira (=Polycryptodira) Existeix certa associació entre la sistemàtica i els tipus d’hàbitat o o o o Tres grups de tortugues terrestres Dos grups d’aigua dolça Tortugues marines també emparentades entre si Tortugues americanes d’aigua de muntanya quedaria com un grup separat ...