constructivisme (2015)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 1º curso
Asignatura PSICOLOGIA A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 12/06/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Bloc 1. Activitat nº2 7. Pots explicar breument en què Constructivista que planteja l’autor? consisteix la Concepció El constructivisme no és una teoria, ni un conjunt d’aquestes més aviat és un constructe. Aquest constructe o marc de referència ampli té com a objectiu resoldre l’acció educativa de l’aula, busca la intervenció per així millorar la pràctica docent.
El constructivisme es nodreix de diferents teories, d’on selecciona propostes per ajudar a donar resposta a la pràctica docent. Algunes d’aquestes teories en són; la Teoria genètica del desenvolupament intel·lectual, la Teoria del precisament de la informació, etc...
La visió del Constructivista no és possible sense l’establiment d’uns nivells d‘actuació, exactament en són tres: El primer nivell estudia l’escola com a institució socialitzadora, ho fa més aviat des de fora, es fa una anàlisi de la part externa de l’escola.
El segon implica analitzar l’aula en si, el que passa al seu interior, conegut també com el Triangle educatiu.
I l’últim nivell equival als processos de construcció del coneixement i els mecanismes d’influència educativa.
8.
Quin paper tenen l’alumne i el mestre en el procés d’aprenentatge segons aquesta perspectiva teòrica? L’alumne té com a fi construir el seu propi aprenentatge amb l’ajuda del mestre, qui adquireix un rol mediador entre el contingut i l’alumne.
El docent actua com a guia, com a “provocador” de situacions d’aprenentatge.
En aquest procés d’aprenentatge constructiu, el professor cedeix el protagonisme a l’alumnat, els quals assumeixen un paper fonamental al seu propi procés de formació. És per això que l’alumne ha de sentir la necessitat de buscar noves explicacions, nous camins que tornin a satisfer els seus esquemes mentals, els quals han estat configurats per la interacció amb el seu medi natural i social.
1 En conclusió, la funció del professor consisteix a assegurar l’adquisició dels continguts escolars i els significats socials i culturals, sostingut per l’activitat mental de l’alumne.
9. Què és el ‘contingut escolar’? El contingut escolar són els sabers preexistents socialment construïts i culturalment organitzats que han estat creats per acollir l'educació escolar.
En aquest contingut es veuen explícitament representats uns valors i unes actituds determinades que els alumnes aniran adquirint al llarg del seu procés educatiu per així aconseguir el desenvolupament personal que els ajudi a situar-se individualment a la societat i adaptar-se a aquesta.
10. Com explicaríeu el concepte de ‘triangle interactiu’? El triangle aprenentatge interactiu que és el tenen lloc nucli dels a l'escola, processos els d'ensenyament i vèrtexs estan ocupats respectivament per alumnes, continguts i professor. Els alumnes aprenen, els continguts són l’objecte d’aprenentatge i el professor qui ajuda als alumnes a construir significats i a donar sentit al que fan i aprenen. Aquests tres vèrtexs es relacionen entre si, i no pot realitzar-se l'aprenentatge si falla un dels tres.
Amb això la concepció constructivista ens mostra que l’aprenentatge escolar és el resultat d’un procés complex d’intercanvis funcionals a partir dels elements anteriors (els corresponents als vèrtexs del triangle).
2 11. Què enteneu ara per desenvolupament, educació, aprenentatge i cultura? Desenvolupament: És un procés unitari i global. Cada persona fa el seu propi desenvolupament pel seu compte; encara que l’educació és un acompanyant circumstancial. A mesura que l'alumne va creixent va adquirint nous conceptes, es desenvolupa com a persona i a nivell de continguts, a més el professor també els adquireix. Una de les característiques principals del desenvolupament, és que sigui acumulatiu.
Educació: És un procés que facilita l’aprenentatge i que es va transmetent d’uns als altres. A més, l’educació és la que s’encarrega de formar a l’alumne infant en una persona adulta, a base de valors i continguts.
Aprenentatge: És l’adquisició de coneixements que configuren una realitat sociocultural determinada i de nous coneixements que modifiquen uns esquemes que has aconseguit desenvolupar a partir de l’experiència individual guiat per un professor. Per tant és un procés de revisió, modificació i construcció d’esquemes de coneixement; ja que s’atribueix sentit a les experiències i els continguts de l’aprenentatge escolar.
El factor clau de l'aprenentatge resideix en el grau de significativitat amb que els alumnes aprenen i en el sentit que atribueixen els continguts apresos.
Cultura: Conjunt d’adaptacions de divers indole que un determinat grup humà ha anat elaborant al llarg del temps i què configuren un model de vida compartit per aquest grup.
3 Després de la lectura 7. Pots explicar breument en què Constructivista que planteja l’autor? consisteix la Concepció Consisteix que el marc i les coordenades en les quals s'inscriu l'aprenentatge escolar i els processos de construcció del coneixement a l'escola, proporcionant d'aquesta manera la plataforma des de la qual s'interroguen les teories constructives del desenvolupament, de l'aprenentatge i d'altres processos psicològics.
8. Quin paper tenen l’alumne d’aprenentatge segons aquesta i el mestre en el procés perspectiva teòrica? Els alumnes aprenen els continguts que són objecte d'ensenyament i aprenentatge, per descomptat, deuen tenir una disposició favorable, ja que requereixen una intensa activitat mental.
El paper del mestre com a agent educatiu especialitzat, el professor és un agent mediador entre els destinataris de la seva acció educativa i els coneixements que pretén que aprenguin els alumnes, a més ajuda a construir significats i a atribuir sentit al que fan i aprenen.
9. Què és el ‘contingut escolar’? El punt de partida del contingut escolar és l'existència d'unes institucions específicament pensades, dissenyades, construïdes i organitzades per acollir l'educació escolar.
10. Com explicaríeu el concepte de ‘triangle interactiu’? El triangle interactiu és el nucli dels processos d'ensenyament i aprenentatge que tenen lloc a l'escola, els vèrtexs estan ocupats respectivament per alumnes, continguts i professor. Els tres vèrtexs es relacionen entre si, no pot realitzar-se l'aprenentatge si falla un dels tres.
4 11. Què enteneu ara per desenvolupament, educació, aprenentatge i cultura? Desenvolupament: A mesura que l'alumne va creixent va adquirint nous conceptes, es desenvolupa com a persona i a nivell de continguts. El professor també es desenvolupa adquirint experiència i aprenent dels alumnes.
Educació: L'educació escolar s'arrenca de la resta d'activitats i pràctiques socials. En efecte, consisteix a dissenyar, planificar i dur a terme una sèrie d'activitats mitjançant les quals determinats sabers o formes culturals es trenquen del seu context natural d'elaboració i ús, i es recreen, sota la forma de continguts escolars, en un context especifico amb la finalitat de facilitar el seu aprenentatge pels alumnes.
Aprenentatge: L'aprenentatge s'aplica a formes i sabers culturals que posseeixen un grau considerable d'elaboració. El factor clau de l'aprenentatge resideix en el grau de significativitat amb que els alumnes aprendre i en el sentit que atribueixen els continguts apresos.
Cultura: La cultura influeix molt a l'hora d'aprendre i ensenyar, no tots tenen els mateixos pensaments o els mateixos privilegis de poder tenir una escola.
5 ...

Tags: