2. Activitats àcid-base (1 de 2) (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Química Analítica
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 12/04/2016 (Actualizado: 03/09/2016)
Descargas 201
Subido por

Vista previa del texto

Breca Àcid-base 10. Calculeu el pH de les dissolucions següents: a) Àcid acètic 0,10 mol l-1 b) Acetat de sodi 0,10 mol l-1 R: a) 2,88; b) 8,87; 11. Calculeu el pH de dissolucions que contenen: a) 0,10 mol l-1 d’àcid chlorhídric i 0,10 mol l-1 d’àcid acètic b) 0,010 mol l-1 d’’amoniac i 0,010 mol l-1 d’ hidròxid de sodi R: a) 1,00; b) 12,00 12. Calculeu el pH de les dissolucions següents: a) Àcid fosfòric 0,10 mol l-1 b) Fosfat trisòdic 0,10 mol l-1 R: a) 1,63; b) 12,56 13. Calculeu el pH de les dissolucions següents: a) Ftalat de potassi 0,10 mol l-1 b) Hidrogenftalat de potassi 0,10 mol l-1 R: a) 9,2; b) 4,18 14. Calculeu el pH de les dissolucions següents: a) Nitrat d’amoni 0,10 M b) Formiat d’amoni 0,10 M R: a) 5,12; b) 6,50 15. a) Calculeu el volum d’acetat de sodi 0,1 M que cal afegir a 10 ml d’àcid acètic 0,1 M per tal d’obtenir una dissolució amortidora de pH 5,00 b) Calculeu també el volum d’hidròxid de sodi 0,1 M que caldria afegir a 10 ml d’àcid acètic per a obtenir una dissolució del mateix pH? R: a) 17,78 ml; b) 6,40 ml 16. Calculeu el pH de les dissolucions obtingudes en mesclar: a) 25 ml d’una dissolució 0,20 M de la sal disòdica d’un àcid dipròtic Na2A i 25 ml d’aigua.
b) 25 ml d’una dissolució 0,20 M de la sal Na2A i 25 ml d’una dissolució d’àcid clorhídric 0,20 M.
c) 25 ml de la sal Na2A 0,20 M i 25 ml d’àcid clorhídric 0,40 M. (H2A, pK1=3,8, pK2=8,1) R: a) 10,6; b) 6,0; c) 2,4 17. Indiqueu quines són les espècies majoritàries quan es mesclen: a) 50 ml d’àcid fosfòric 0,1 M + 25 ml d’hidròxid de sodi 0,1 M b) 50 ml d’àcid fosfòric 0,1 M + 50 ml d’hidròxid de sodi 0,1 M c) 50 ml d’àcid fosfòric 0,1 M + 100 ml d’hidròxid de sodi 0,1 M d) 50 ml de fosfat de sodi 0,1 M + 25 ml d’àcid clorhídric 0,1 M e) 50 ml de fosfat de sodi 0,1 M + 100 ml d’àcid clorhídric 0,1 M f) 50 ml de fosfat de sodi 0,1 M + 25 ml d’àcid sulfúric 0,1 M g) 50 ml d’àcid fosfòric 0,1 M + 50 ml de fosfat de sodi 0,1 M Indiqueu quines d’aquestes dissolucions seran amortidores del pH.
Breca Taula 1. Constants de dissociació (25ºC) en aigua d'alguns àcids.
Àcids pKa1 pKa2 pKa3 CH3-COOH - Àcid acètic 4,75 C6H5-COOH - Àcid benzoic 4,18 H3BO3 - Àcid bòric 9,24 HCN - Àcid cianhídric 9,3 CHCl2-COOH - Àcid dicloroacètic 1,30 HCOOH - Àcid fòrmic 3,75 NH4+ - Ió amoni 9,24 H2CO3 - Àcid carbònic 6,35 10,33 (COOH)2C6H4 - Àcid ftàlic 2,95 5,41 HOOC-CH = CH-COOH - Àcid maleic 1,92 6,22 HOOC-CH2-COOH - Àcid malònic 2,88 5,68 HOOC-COOH - Àcid oxàlic 1,27 4,27 H2S - Àcid sulfhídric 7,02 13,90 C2H4(NH3+)2 - Ió etilendiamoni 7,56 10,65 H3AsO4 - Àcid arsènic 2,22 6,98 11,52 (COOH)3C3H4OH - Àcid cítric 3,13 4,76 6,40 H3PO4 - Àcid fosfòric 2,15 7,21 12,33 NET - Negre d'eriocrom T 1,6 6,3 11,6 H4Y - Àcid etilendiaminotetraacètic, EDTA 2,07 2,75 6,24 pKa4 10,34 Breca Breca Breca Breca Breca ...

Tags: