Drets fonamentals i constitucionals, classe 2 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Introducció Dret Constitucional
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 23/02/2015
Descargas 41

Descripción

Apunts de la 2na classe de drets fonamentals i constitucionals.

Vista previa del texto

DRETS CONSTITUCIONALS I FUNDAMENTALS, CLASSE 2    Activitat realitzada a classe (no puntuable)  ­ Quin és el referent al continent europeu del primer catàleg de drets de les  persones?  La Declaració dels Drets de l’Home i dels Ciutadans, 1789 a França.    ­ Quin tipus de drets reconeixia aquest catàleg?  Drets civils individuals (llibertat, igualtat, garanties contra la detenció arbitraria).    ­ Què és el constitucionalisme democràtic?  Es tracta del pluralisme polític, les eleccions, el sufragi universal i el fet de que la  sobirania recau sobre el poble.     ­ Quan es produeix la incorporació dels drets socials en les constitucions  europees? Què implica?  Després de la II Guerra Mundial. Amb les crisis econòmiques els ciutadans van exigir  els primers drets socials. S’incorpora la intervenció de l’Estat per garantir una sèrie de  drets bàsics.       El procés d’internacionalització    ­ Amb la creació de la ONU el 1945 s’aprova la Declaració Universal de Drets Humans  el 1948 on s’incorporen els drets individuals i drets civils.  La Declaració és un llistat de drets, però no garanteix aquests drets. Si s’ha vulnerat un  dret, no hi ha cap organisme que els protegeixi.    ­ Al 1949 es va crear el Consell d’Europa. Es tracta d’una organització internacional que  té com a finalitat la cooperació entre estats per tal de consolidar i desenvolupar els  estats de dret democràtics.  En formen part 47 estats, que garanteixen els Estats de Dret Democràtics.    ● Activitat pel proper dia:   ­ Visitar la pàgina web del consell d’europa i buscar tres mecanismes de garantia del  Consell d’Europa. Hem de dir quins són els tres drets i les tres víes.    ­ S’ha de llegir un article de premsa que penjarà al campus i respondre les següents  qüestions:  a. A quina organització es troba?  b. Quants estats en formen part?  c. Quants estan sota la jurisdicció del Tribunal Europeu de Drets Humans?  d. Quin és el tractat internacional que els fa cumplir?  e. Poden els particulars interposar un recurs davant d’aquest tribunal?  f. En aquest tractat internacional (que vigila el Tribunal Europeu de Drets Humans)  quin tipus de drets conté?  g. Espanya en forma part d’aquest Tribunal? I es troba sota la seva jurisdicció?            ...