Conferència 8 de MOTEMO (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Processos Psicològics: Motivació i Emoció
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 26/03/2015
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

ProcessPsicològics: Motivació i Emoció Conferencia 8: Motius socials: afiliació i poder Motiu d’afiliació Definicions: - Interès per establir, mantenir o restaurar una relació afectiva positiva amb una o més persones (Atkinson, Heyns, Veroff, 1954) - Necessitat de ser acceptat socialment, de pertànyer a un grup de referència.
Components: El motiu d’afiliació té dues components: - Motiu “d’agrado” - o Por al rebuig, a l’aïllament social.
o Alta necessitat d’aprovació social.
o Solen experimentar ansietat en les relacions socials.
Motiu d’intimitat: o Experimenten emocions positives en les relacions socials.
o Establiment d’amistat duradora.
Avaluació: - TAT (Vshippey y Veroff, 1952)* - Stones (1999) - Escala d’orientació interpersonal de Hill (1987) *Test d’Apercepció Temàtica (TAT) - Test projectiu - Creat per Murray al 1938 - Es bassa en l’expressió de tots els motius (necessitats humanes) a través de la fantasia.
Desenvolupament: Influència de la relació pares-fills: és molt important en l’adolescència i canvia durant el cicle evolutiu.
1. Característiques de les persones amb alta N d’afiliació - Desenvolupament de relacions interpersonals.
ProcessPsicològics: Motivació i Emoció - Manteniment de les xarxes interpersonals, major tendència a convertir les relacions socials en amistats estables i duradores.
- Major satisfacció en les relacions socials.
- Major tendència a evitar el conflicte i la competitivitat.
- Relacionat amb “l’apego” Perfil de les persones amb un alt motiu d’intimitat: - Alta freqüència de pensaments sobre l’amistat, relacions, persones...
- Les relacions produeixen afecte positiu.
- Expressen compromís, unió, harmonia...
- Parlen de sí mateixes, escolten i conversen més.
- Són considerades com a persones càlides, tendres, sinceres i no dominants.
- Tenen un “sesgo memorístico” dirigit cap a activitats socials (major record de la interacció social) - Exhibeixen comportaments no verbals d’afecte.
2. “Apego” i desenvolupament “L’apego” és un vincle emocional entre pares i fills (pares o cuidadors), basat en l’expectativa de la cura i la protecció que ofereix la relació.
En l’apego, hi ha una disposició a buscar proximitat i contacte; en situacions de perill o amenaça, aquest vincle proporciona seguretat.
Aquest tipus de relacions són adaptatives, és dir, que faciliten la interacció a través del vincle, que permeten explorar entorns desconeguts. A més a més, faciliten en desenvolupament posterior de vincles afectius amb altres persones Exemple: Un nen juga al carrer al voltant dels pares, que li donen seguretat, però es despista i per un moment no veu als pares. Aquest fet produeix que el nen experimenti ansietat per separació (plora...)  Exemple d’un “mal apego” Segons Hill (1987), la companyia dels altres proporciona 4 tipus de reforç: - Emocions agradables - Reducció d’emocions negatives - Suport emocional - Atenció i alabances ProcessPsicològics: Motivació i Emoció 3. Emocions i conducta afiliativa o o Por i/o ansietat:  Augmenta (activa) el motiu d’afiliació  El suport social redueix l’ansietat  La conducta afectiva es reforça (manté) si es redueix l’ansietat  Hi ha una tendència a agrupar-se entre persones amb problemes similars (grups d’autoajuda) Vergonya:  Redueix la conducta d’afiliació ja que l’activació no du necessàriament a un increment de l’afiliació.
Consideracions - La necessitat d’afiliació (motiu orientat per una deficiència), al satisfer-se produeix alleujament.
- La necessitat d’intimitat és un motiu orientat al creixement - Relació afiliació i salut: PRESSIÓ SOCIAL Motiu de poder Definicions: - Necessitat de tenir domini, control o influència sobre una persona, grup o el món en general (Winter, 1973) i mantenir aquest control mentre es desitgi (Limonero, 2003) - Necessitat de sentir-se fort i d’actuar de forma poderosa (McClelland, 1975) - Tendència motivacional originada pel desig o l’esperança de tenir poder i la por a perdre’l una vegada que ja s’ha exercit (Schmalt, 1987) Avaluació: TAT (Veroff, 1957) Desenvolupament: Influència de la relació pares-fills, de les pautes educatives familiars i escolars durant la infància i l’adolescència.
Consideracions: Els aspectes bàsics relacionats amb el motiu de poder són: - Lideradge ProcessPsicològics: Motivació i Emoció - Agressivitat - Ocupacions influents - Possessions de prestigi 1. Característiques de les persones amb alta N de poder - Busquen el reconeixement en grups petits.
- Desitgen ser líders.
- Fan aliances de conveniència amb altres persones pel seu propi benefici.
- Intenten convèncer i persuadir als demés.
- Les professions més probables són: professor, psicòleg, empresari, advocat o periodista.
- Manifesten major agressivitat, que sol donar-se en episodis.
- Exhibeixen símbols de poder.
- Extremada competitivitat (escullen esports molt competitius...) - Intenten generar admiració en els altres.
- No apliquen aquesta necessitat en tots els àmbits de la seva vida.
- En el cas d’estudiant universitaris podem apreciar-los com a tals perquè participen més a classe, discuteixen amb el professor, no són els més simpàtics o eficients...
Consideracions: La relació que hi ha entre el motiu de poder i la salut és el context estable i inestable i el patró tipus A de conducta.
2. Expressió del motiu de poder Algunes estratègies per exhibir el poder són: - Objectes que realcen l’estatura i la corpulència - Vestimenta - Consum de bens indicadors d’estatus social elevat.
- Posició corporal “mayestàtica” - Mirada directa - ...
...