Segona classe (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Introducció al màrqueting
Año del apunte 2017
Páginas 1
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

SESSIÓ 2. MÀRKETING: El 95% de les empreses no tenen més de 5 treballadors (autònomes).
   Empresari: una persona que s’arrisca amb alguna cosa. Es presentarà una complexitat davant de decisions i necessitarà tenir les idees clares.
Emprenedor: en qualsevol marc (personal, estudiantil, empresari,...), tothom pot arribar a ser emprenedor, a tenir iniciativa, a innovar,...
Competitivitat: fer-se conèixer, existència com empresa. Ofereix un conjunt de diferencials que donen probabilitats de viure en un futur.
És millor compartir les idees per escoltar diferents opcions.
   Starup: concepte nou, empresa que encara està per començar. Empreses que acaben tot just de començar.
També es pot donar el cas d’un sector o fragment d’una empresa que surt de la principal.
Fracàs: valoració negativa. 50% de possibilitats (però es pot estudiar l’èxit de garanties del teu projecte) Regla 10%: 1 de cada 10 idees per tenir 1 bona idea.
Innovació relacionada amb la tecnologia = investigació I + D + I = Investigació + Desenvolupament + Innovació   1r temps: fer el projecte 2n temps: llençar projecte En la innovació, aquest temps poden ser molt llargs i es necessiten molts diners.
Temps de maduració de les noves empreses  temps per generar confiança, conèixer clients.
Projectes fàcils d’implementar: aquells que parteixen d’un producte i només afegeixen alguna variació.
És més fàcil arriscar-se en productes existents que amb els nous.
NOVES TECNOLOGIES: transgènics, liofilitzats, Pack atm modificada, mètodes de conservació,...
Investigació: - Recerca bàsica: el seu objectiu és descobrir. Investiga tecnologia pura  seqüenciar ADN, descobrir molècula,...
Recerca aplicada: usos, aplicacions.
o Trobar aplicació per a poder-se comercialitzar o Arribar al mercat utilitzant tecnologia nova o La recerca aplicada és més complexa.
Innovació: - Tecnològica: procés de fabricació del producte + crear aplicant tecnologia existent De tipus conceptual: món de les idees. No dificultat tecnològica. Imaginar-se i tenir la idea de una cadira, d’una taula,... Innovació conceptual: la més simple.
La IT: crear aplicant tecnologia ...