HH (2007)

Otro Portugués
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Bioquímica - 5º curso
Asignatura HH
Año del apunte 2007
Páginas 3
Fecha de subida 19/10/2014
Descargas 30
Subido por

Vista previa del texto

Fisiologia Vegetal, Parcial 2 RESPIRACIÓ VEGETAL El mitocondri és lleugerament diferent. La membrana interna de les crestes són mes irregulars.
Té una característica, que el procés de -oxidació que en els animals es dóna bàsicament al mitocondris, en plantes es dóna als glioxisomes (els vam veure en la fotorespiració).
La mitocòndria s’alimenta principalment dels productes de la fotosíntesi, ja siguin de reserva, ja siguin de transport. Les grasses es poden convertir finalment en glúcids i seguir la via de la glucòlisi. També recordar que al glioxisoma es dóna la -oxidació dels àcids grassos.
Una altra funció important que es duu a terme al mitocondri que recordo sempre és la síntesi d’aminoàcids (procés de transaminació). Quan vam veure la fotorespiració us vaig dir que una cosa interessant era la formació d’amoni, i això es produeix al mitocondri. Per tant, la mitocòndria vegetal té un paper important en el metabolisme del nitrogen de les plantes. La mitocòndria de la planta serveix per moltes més coses que per fer el cicle de Krebs i produir ATP. La característica més específica de la mitocòndria vegetal és la presència d’una estructura afegida a la cadena de transport electrònic que coneixem habitualment pels animals.
Cadena de transport habitual en els animals: hi ha 4 complexos i finalment l’ATPasa. El transport es dóna del complex 1 al 2 al 3 al 4. Tenim la ubiquinona com a connexió entre el 2 i el 3 i el citocrom entre el 3 i 4.
La membrana interna, les crestes internes, de la mitocòndria són diferents perquè afegeixen dos complexes específics dins la cadena de transport electrònic. Aquest complex el coneixem com a oxidasa alternativa (AOX), que permet que els electrons de la ubiquinona per transportar els electrons d’un complex a un altre, en aquest cas la oxidasa alternativa pot capturar aquest electró. Aquesta captura de l’electró fa que l’oxigen es converteixi en aigua, per tant és un sistema de reducció. AOS és una ruta alternativa pels electrons que passen per la cadena de transport electrònic per reduir oxigen. En aquest procés hi ha molts passos de 1 Fisiologia Vegetal, Parcial 2 bombeig de protons que no es duen a terme, de manera que l’activació de l’oxidasa redueix la formació d’ATP.
En el complex 1 i 2 que són deshidrogenases NADH externa i interna fa que el sistema mitocondrial pugui utilitzar el poder reductor, el NADH, tan a nivell de la mitocòndria, el citosol, com a nivell intern de la matriu de la mitocòndria. Per tant, l’aportació dels electrons a la ubiquinona es veu reforçada per aquests sistemes deshidrogenases col·locades a la membrana i la via pot veure’s modificada transportant per la oxidasa alternativa. *Entenc que els electrons que arriben a la ubiquinona, en aquest cas poden ser cedits al complex III (com en el cas normal) o a la AOX que li cedirà a l’oxigen.
Aquest tipus de transport de la mitocòndria és específicament vegetal. Dóna una singularitat molt important. En biotecnologia és molt utilitzada perquè la cadena de transport en els animals es veu aturada si hi posem àcid cianhídric (càmeres de gas). En canvi, a una planta l’àcid cianhídric no la mata perquè té la sortida de la oxidasa alternativa que pot produir aquesta reducció utilitzant el poder reductor químic i, per tant, alimentant finalment aquí dintre la sintasa d’ATP.
Per tant, és un sistema específic, alternatiu, diferent, que té algunes altres funcions dintre de la planta que bàsicament estan relacionades amb espècies reactives d’oxigen, que recordem que són senyals d’alteracions de les condicions externes de la planta.
Utilitats de l’oxidasa alternativa 1. Tenir una via alternativa a la via animal. Tenim més cadena respiratòria, tenim més possibilitats d’utilitzar la mitocòndria.
2 Fisiologia Vegetal, Parcial 2 2. Una participació amb espècies reactives d’oxigen (que no sabem ben bé exacte).
Aquestes solen indicar que alguna cosa no està bé en les condicions ambientals de la cèl·lula vegetal.
Una altra característica que no he dit abans, és que el DNA de la mitocòndria vegetal és més gran que el del cloroplast. Hi ha una comunicació entre el nucli de la cèl·lula vegetal i el mitocondri en diferents coses. Com ja hem vist, a part de sintetitzar ATP, estan involucrats en el metabolisme del nitrogen, per tant té un paper més important.
De moment, aquesta oxidasa alternativa no sabem gaire per què més serveix, però va molt bé saber aquesta diferència perquè podem dissenyar alguna cosa que pugui matar a les plantes i no afecti als animals.
Parla d’una diapositiva resum: cloroplast-citosol-amiloplast en quant a la síntesi de glúcids i també tenim la respiració.
3 ...