Examen SOLUCIONAT 1r principi (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Física - 2º curso
Asignatura Termodinàmica
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 02/09/2015
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

TERMODINÀMICA. Prova Primer Principi. Curs 2014-15 GRUPS M1, M2 i T1 (Semestre de Tardor) 1.- Un gas ideal (n=1) monoatòmic es troba en un estat inicial (P0,V0). Considereu els dos processos adiabàtics següents: i) Compressió quasiestàtica fins a doblar la seva pressió.
ii) Compressió contra una pressió externa constant Pe=2P0.
Calculeu, en els dos casos mencionats: a) L'estat final (Pf, Vf, Tf).
b) El treball (W) i la calor (Q) bescanviats amb l'exterior i la variació d'energia interna (ΔU).
c) Dibuixeu ambdos processos en un diabrama P-V NOTA: Doneu tots els resultats en termes de P0 i V0.
2.- Siguin n=2 mols d'O2, que obeeixen l'equació d'estat de Van der Waals, en contacte amb una font tèrmica a T=300K. El sistema experimenta una expansió quasiestàtica des d'un volum inicial de V0=8l fins un volum final de Vf=16l.
(a= 138 Nm4 (kmol)-2, b=0.0318 m3 kmol-1 ).
a) Calculeu l'estat final b) Calculeu el treball bescanviat pel sistema.
3.- Considereu un fil estirat d'equació d'estat τ=kT(L-L0), on L0 és la longitud quan la tensió aplicada és nul.la i k és una constant positiva. Considerant que la capacitat calorífica a longitud constant (CL) és constant i que (∂U/∂L)T = 0, a) Trobeu l'equació de les adiabàtiques quasiestàtiques en la representació τ-L.
b) Trobeu la diferencia de capacitats calorífiques Cτ – CL i demostreu que és positiva.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ...