Apunts (2010)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Prehistoria
Año del apunte 2010
Páginas 7
Fecha de subida 09/10/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

02.03.11 Hominització Que caracteritza els hominids¿? • Reducció del prognatisme(molt de morro) • Augment de l'encefalització(canvis en la forma del crani) • Desaparició del diastema simiesc(és uina separació en les dents que serveix per encaixar les dents que sobresurten) • Locomoció bípeda -ASTROLOP.,(400-600CM 3)els del final del tericari,són els més antics -HOMO HABILIS, (700 cm3)Primer del génere homo, capacitat mínima de conexions neuronals per a construir eïnes....
-HOMO ERECTUS,(1000cm3)és el que ocupa tot el coninent euroasiàtic(Atapuerca)els primers en sortir de l'Àfrica -NEANDERTALS I HOMO SAPIENS,(entre 1400 i 1600 cm3=1500) La dentici´ço és una de les peces del cos que millor es cnserven, moltes d eles trovalles només són dents, ens informen de moltes coses: edat, alimentació, el desgast de les dents.La forma d eles dents no ha estat sempre la mateixa.El pas del'alimentació vegetariana a l'omnívora fa canviar l'equilibri entre la dentició, ja que evoluciona.Els vegetarians totalment necesiten uns queixals molt grossos ,en canvi no necesiten incissives,per tant en individus antics els vegetarians tenen un queixals molt grossos i unes dents al davant molt petites.
2123= fòrmula dentària nostre: dues in cisives, un ullal, 2premolars i 3 molars=32 dents • Forat magnum verticalitat i columna en "S"=Monos: tenen el forat amb la columna vertebral a la part del darrere del crani, alhora d'adoptar una postura bípeda el forat es trabarà a sota del crani.
• Tren inferior adaptat al bipedisme • Cada vegada són menys robustos amb une smandívules menys potents i no tajnt forts.Micu: ales laterals incerides a la musculatura.El FRONT és una caract.homo sapiens.
Els cranis pasen de dolicocèfals(allargats) a braquicèfals(crani rodó) L'ORIGEN DELS HOMÍNIDS (l'East Side Story (Yves Coppens) --->Zona oriental africana(east side). S'hi reuneixen una serie de factors geològics i ambientals, i vivien uns primats que es van veure forçats a adaptar-se a una nova situació(factors biològics)(caract.) Fa uns 8000MA a l'Àfrica central hi havia una franja única de bosc tancat, en aquests moment una sèrie de moviemnts geològics (pluviositats.....)el continent Indi apreta cao al nord i apareix l'Himalaya, i la vall del Rif.L'aparició d el'himalaya fa que canviin els vents(cicles monzonics) canvi climàtic important.
El bosc que ocupava tota làrea comença a desaparèixer: Que fas quan canvia el teu entorn???Uns van evolucionar cap als ximpanzes i elsgoril.les (selva) i els que e svan quedar en la zona X van desaparèixer, uns quants que van prendre una decisió adient van començar aevolucionar cap a l'Austrolopitecus i el génere homo. Estructura gairebé desertica( amesura que hi han fase de diferenta climatologia).
Arees riques Etiopia, Kenya, Tanzania. Al Txad va aparèixer un individu (al voltant dels 7 MA) fora d ela zona destinada a l'evolució.
L'hominització en versió sintètica ARBRE FILÈTIC(senzill) Homo sapiens Sapiens Homo sapiens Neandertalensis Homo erectus Homo Habilis Australopithecus africanus Autralopithecus robustus Australopithecus boisei Australopithecus afarensis Australopithecus anamensis Ardipithecus ramidus ARBRE FILÈTIC(complexe) 08-03-11 Els primers homínids (quasi prehominids) Sahelanthropus tchadensis (6'8- 7'2-MA) A la zona del Txad.400cmcúbics Primer intent de baixar dels arbres.Característiques dentals i d'entorn que el caracteritzen com a prehomínid.
Orrorin tugenensis (6'2-5'6MA)400cmcúbics Ardipithecus ramidus (5'8-4'4MA)400cmcúbics.Es va trobar un cos quasi complet "Ardi" Caps de fèmuri denticions que aporten dades com el mejar i el bipedisme o postura erguida.
Els gènere Australopithecus anamensis.
La capacitat cranial es situa entre 500 i 600 cm cñúics, bipedisme i encefalització.Identificat a Etiopia Denticions molt robustes que ens parlen d'una tendència omnívora però encara hi ha un cert dastema siniesc.
Australopithecus afarensis (3'8-3MA)Descoberts a la zona del Afar.Lucy: 3'2 MA capacitat cranialk 400-450cm cúbics.Locomoció bípeda adquirida.
Petjades de Laetoli (3'6 MA) fosilitzades atribuides a un grup d'Atralopithecus afarensis.
Australopithecus (MICO DEL SUD) africanus /gracilis (3'2-2MA)Els primers en ser descoberts.1924-->el bressol del'humanitat a Àfrica.Concretament les restes sòn de Sudàfrica.600 cmcúbics.Els ullals sobresurten.
Cicumbulucions celebrals dels gracilis eren molt menys complexes que les d'avui dia.
Els Australopithecus robustus o Paranthropus Alimentació vegetariana, cresta al cap, arcs cigomàtics a les galtes...caract.arcaiques Kenyanthropus platyops (3'5 MA)500-550 cm cúbics.
El gènere homo Homo habilis(2'5-2 MA) Olduvai (Tanzania)l'any 59 en que Liquei va trobar en el mateix vell geològics va trobar pedres retallades No superen metre vint d'alçada.
09/03/11 Homo erectus:el primer poblament d'Europa Illa de Java a finals del s.XIX-->primer descobriment.Piteanthropus erectus 100 cm cúbics aprox.bipedisme A partir d'aquesta troballa van començar a haver-hi més com els Sinanthropus pekinensis a un jaciment-Chu-ku-tien.
Característiques físiques dels homo erectus -capacitat cranial de 1000cc -Alçada de 1'60 m -torus supraorbital -prognatisme encara marcat Comparacions de caract.cranials entre H.erectus i H.sapiens Principals avenços culturals dels H.erectus -Eïnes cada vegada més especialitzades -Sis. de talla més efectius -Aparició de les "destrals" o bifacials, còdols treballats per les dues cares amb formes diferents segons la finalitat de l'objecte -Millor tecnologia porta a més possibilitats de dominar nous entorns ecològics:MIGRACIONS CAP AL CONTINENT EUROASIÀTIC.
1 milió 800 mil anys-proimer europeu.
aTAPUERCA I oRCE Els casos més antics de la PI Distribució dels jaciments a la serra d'Atapuerca Al sudd e la Sima d elos huesos 300.00O, 500.000 Al nor trinxera Dolina --> antecesor homo antecesor d'Atapuerca 780.000anys Un dels ossos més antics que s'han trobat a Atapuerca té 1'2 MA.
Assaig de reconstrucció ideal del crani d'Orce.
Excavacions a Orce: troballa de restes lítiques tallades a Fuente Nueva III i Barranco León (1 MA) Homo Heilderbergensis (Europa ,0'5 MA) Jaciments trobats en cova: Aragó (prop de Perpinyan)-->Taltaüll Troballes de la Sima de los Huesos--> d'una trentena d'individus.
el 80% de les restes d'erectus d etot el mòn.QUALITAT I QUANTITAT! ELS NEANDERTHALS 300 i 100 mil anys es produeix unn procés de neandertalització: els erectus evolucionen i cambien físicament i culturalemnt des dels erectus clàssics, fins les caract. propies dels neandertals.
Nosaltres no venim dels neandertals venim de l'Àfrica i ocupem el territori i desplacem els Neandertals al final Al principi sembla ser un pas dels heiderbelgensis als neandertals.
Distribució geogràfica dels jaciments dels mosterians.Periode fred.Neandertal adaptat al fred que ocupa la zna peroglacial europea occidental i oriental.
1828 en uns jaciments belgues es troben restes d'uns individus molt primitius que sel'ls hi fa gaire cas.Al 1848 apareixen unes restes molt arcaiques al Gibraltar.
Abric romaní de Capellades, la cova de l'Arbreda.....
...