Resums_Tema 4-5-6 (2010)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Hidrogeologia
Año del apunte 2010
Páginas 1
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

HIDROGEOLOGIA Resums Tema 4-5-6 Alejandro Batlle TEMA 4. Hidrogeologia superficial La hidrogeologia, a més d’estudiar la circulació de l’aigua subterrània, també estudia les aigües superficials. Per a determinar l’escorrentia superficial i el seu període de retorn existeixen diferents mètodes: experimentals (mesura directa), càlculs analítics (equació de Manning, de Maillet, de Weibull i Gringorten, de Gumbel i equació de Chezy) i mesures amb traçadors.
L’hidrograma recull els cabals obtinguts en un cert temps d’estudi. Les dades ens serviran per a saber els períodes de retorn dels diferents cabals i preveure així possibles catàstrofes.
TEMA 5. Aqüífers i geologia No tots els aqüífers tenen la mateixa capacitat d’emmagatzemar ni de circular l’aigua. Cal fixarse en la porositat del medi, en la permeabilitat, en la geometria i en la geologia de la zona. A més, distingirem entre aqüífers lliure i aqüífer confinat si aquest presenta capes confinades.
TEMA 6. Nocions d’hidrogeologia subterrània La circulació de l’aigua subterrània ve determinada per la diferencia del gradient hidràulic, determinat per l’alçada i la distancia recorreguda. El nivell hidràulic (o piezomètric) el presenten els aqüífers confinats i és el nivell d’aigua on arribaria en el cas que no hi hagués la capa confinada, ja que està sotmès a pressió. Aquest no té perquè correspondre al nivell freàtic que és el nivell on arriba l’aigua en aqüífers lliures, el qual està sotmès a la pressió atmosfèrica. L’equació de Darcy ens calcula el cabal subterrani on depèn de la permeabilitat.
...