Tema 1. Concepte (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Psicopatologia al Llarg del Cicle Vital
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 19/11/2016
Descargas 2

Descripción

Adolescencia

Vista previa del texto

TEMA: 1 CONCEPTE DE PSICOPATOLOGIA 1. QUE ES LA PSICOPATOLOGÍA: S’ha d’entendre com sinònim de semiologia = conjunt de signes i símptomes per al diagnòstic de les enfermetats mentals. Per tant podem dir que és la ciència bàsica de la psiq.uiatria, la qual té com a funció, descriure i explicar la conducta patològica. També podem entendre que la psicopatologia és la ciència que estudia el comportament humà anormal, en la seva doble vessant tant mental com comportamental (Berrios,1982).
Utilitzarem el mètode científic que segueix les característiques següents: - Observació rigorosa  mètode clínic (medicina) - Hipòtesis refutables  Neurociencias.
- Comprovacións  Psicologia Experimental - Validació i Refutació - Replicable La ciència sempre parteix de teories. Poden ser una simple creença, una idea...
Si la hipòtesi es mostra com a verdadera, la teoria no varia.
- Si la hipòtesis es mostra com a falsa, hem de corregir-la (des de la seva modificació fins a la seva substitució.) - Si hi ha dues teories igual de bones es pren la més simple.
Però en psicologia es més difícil trobar qui ha de ser el subjecte de estudi: - Fenòmens subjectius e intrapsíquics - Conducta observable. (Interpretació personal, ens dona problemes perquè mai podem estar segurs de que allò que percebem com a anormal ho sigui realment).
2. CONCEPTE D’ANORMALITAT EN EL MODEL DE LA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL - Hi ha diferències individuals en els tipus de SN.
- Aquestes diferències en l’organització cerebral es manifesten extremadament en l’individu com a variacions en la conducta i en l’activitat psicològica. Personalitat - Les característiques biològiques que condicionen el temperament són sinònims de predisposició als diferents tipus de malaltia mental.
- Aquestes disposicions són de caràcter genètic. Seria condicionant, no determinista.
2.1 SEMIOLOGÍA: La semiologia clínica es el cos de coneixements que s’ocupa de la identificació de las diverses manifestacions patològiques (símptomes i signes), i reunir-los en síndromes.
- Signe: allò que es pot mesurar, veure, manipular… - Símptoma: tot allò que no es pot mesurar, ni manipular nu palpar, com el dolor.
- Síndrome: agrupació de signes i símptomes.
2.2 CASO CLINICO: - Criteris subjectius: · Alguedònic: Allò que t’ocasiona dolor o malestar.
· Insight: Introspecció, donar-se compte de que tens un problema, però aquest no sempre ens ajuda a determinar les patologies.
· Demanda d’ajuda, ex: pedòfils no tenen criteris alguedonics ni insight però ve a demanar ajuda perquè pot acabar a la presó.
- Criteris objectius · Simptomatològic (signes/símptomes) · Estadístic, que es regeix per la llei normal.
· Legal, es bassa per les lleis de la societat.
· Socio- Cultural, acceptar com patològic allò que es surt de la norma social 2.3 ALLÒ ANORMAL: - Com desviació estadística de comportaments i vivències, no sempre es correcte perquè por exemple una persona por sobre de la mitja no es patològic, és una virtut.
- Como presencia de lesió o disfunció fisiològica. La immensa majoria de símptomes mentals segueix sense poder associar-se a lesions del SNC. Ex: Prosopoagnosia - Como desavantatge biològic. Valido en esquizofrènia, però no per a trastorn de personalitat.
- Com a desviació de creences i conductes acceptades per la societat. No tot lo estrany o aconvencional es patològic.
Per tant la idea fonamental, es que a la hora de elaborar unes deduccions sobre si una persona presenta o no una patologia, hemos de tenir en compte els criteris anteriors.
 Concepte d'anormalitat en el model de la psicologia experimental - Hi ha diferències individuals en els tipus de sistema nerviós.
- Aquesta diferències en l'organització cerebral es manifesten externament en el inidividu com ovariaciones en la conducta i en l'activitat psicològica. La personalitat - Els trets biològics que condicionen el temperament són sinònims de predisposició als diferents tipus de malaltia mental.
- Aquestes disposicions són de caràcter genètic. Seria condicionant, no determinista.
Model de vulnerabilitat d'estrès = Modelo diàtesis estrès: Cervell vulnerable es crea una alteració en els circuits i provoca psicosis.
...