Practica mercat laboral 1 solucionada de economia (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Teoria i estructura econòmica
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 20/02/2015
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

TEORIA I ESTRUCTURA ECONÒMICA PRÀCTICA MERCAT DE TREBALL Pràctia dia 20/02/2015 Exercicis sobre mesures del mercat laboral 1 A partir de les dades de l’Enquesta de Població Activa del 2on semestre de 2014, calcula les taxes d’atur, activitat i ocupació.
Població Activa 22.975.900 Població Inactiva 15.552.200 Població Aturada 5.622.900 Població Ocupada 17.353.000 Població + 16 anys 38.528.100 – – – 2 Taxa d'atur: població aturada/ població activa x100.
– 5622900/22975900 x100= 24,47% Taxa d'activitat: població activa/ població total x100. PT= PA + PI – PT= 22975900 + 15552200= 38528100 – 22975900/ 38528100 x100= 59,63% Taxa d'ocupació: població ocupada/ població total x100.
– 17353000/ 38528100 x100= 45,03% Les dades de la E.P.A. (en milions de persones) donen aquests resultats Trimestre/any 2on trim. 2008 2on trim. 2012 2on trim 2014 Actius Ocupats Aturats 23,03 23,48 22,97 20,64 17,75 17,35 2,38 5,73 5,62 Interpreta aquestes dades. Quan ha dominat l’efecte del treballador addicional i quan l’efecte del treballador desanimat? La reducció de l’atur es pot interpretar com una millora clara de la situació en el mercat laboral? – Treballador desanimat: Del segon trimestre del 2012 al segon trimestre del 2014 hi ha hagut una disminució de persones actives i per tant, seria l'efecte del treballador desanimat que no té feina pero que tampoc la busca. Baixada de la població activa juntament amb una baixada de l'ocupació, doncs la població ha surtit del mercat de treball.
– Treballador addicional: es veu del pas del 2008 al 2012 perque augmentan els actius pero alhora es destrueix feina pero incrementa el atur. Els homes que estaven al treball es queden sense feina ( per aixó crei l'atur) pero també creixen els actius per que les dones s'incorporan al mercat laboral.
– Reducció atur com a millora de la situació del mercat laboral? No, perque es continua destruint ocupació i per tant la unica explicació per que es redueixi l'atur pero també es redueixi l'ocupació es que la gent passa a ser inactiva, o marxa a altres païssos, etc. Per tant, realment no és una millora.
3 A partir de les següents dades calcula la taxa d’atur, d’activitat i d’ocupació Població en edat de treball Ocupats Inactius 4 – Taxa d'atur: població aturada(PP)/ població activa x100.
– PA = PO + PP per tant, PA-PO=PP.
– 175,000-125000= 50,000 de població aturada – PTOTAL= PA + PI per tant, PTOTAL-PI = PA – 250000-75000=175,000 de població activa – Taxa d'atur: 50,000/175000 X100= 28,57% – Taxa d'activitat: població activa/ població total x100.
– 175,000/250,000 X100 = 70% – Taxa d'ocupació: població ocupada/ població total x100.
– 125,000/250,000 x100= 50% PA= 175,000 PT= 250,000 PP= 50,000 PO=125,000 A partir de les dades següents calcula la població en edat de treballar, la població ocupada, la taxa d’activitat i la taxa d’ocupació Actius Inactius Taxa d’atur – – – – 5 250.000 125.000 75.000 1.200.000 480.000 10% Població en edat de treballar: Actius + inactius – 1,200,000 + 480,000 = 1,680,000 Taxa d'activitat: PA/PT X 100 – 1,200,000 / 1,680,000 x 100 = 71,42% Població ocupada: si PA= PO+PP, PO=PA-PP – Població aturada: 10% = PP/1,200,000= 120,000 personas aturades – Població ocupada: 1,200,000-120,000= 1,080,000 ocupats Taxa d'ocupació: PO/PT X100 – 1,080,000/1,680,000 x100= 64,28% A partir de les dades següents calcula el volum d’actius, d’ocupats , d’aturats i d’inactius. Calcula la taxa d’ocupació.
Població en edat de treball Taxa d’activitat Taxa d’atur 500.000 70% 20% ...