Serveis Educatius - Tríptic (nota: 10) (2014)

Trabajo Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Educación Primaria - 2º curso
Asignatura Seminari
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 06/03/2015
Descargas 1
Subido por

Descripción

Treballem els serveis educatius a classe.

Vista previa del texto

(màquina d’escriure digital) CREDV (Centres de recursos per a deficients visuals) OBJECTIUS CREDV 1)Realitzar la valoració i seguiment psicopedagògic de l'alumnat amb necessitats educatives derivades de dèficit visual.
3)Proporcionar assessorament, material,estratègies i modelatge al professorat de l'alumnat amb deficiència visual.
Tel. 93.238.11.
crebarcelona@once.es 6)Orientació a les famílies, informació i assessorament per a la presa de decisions relacionades amb els seus fills o filles.
Gran Via de les Corts Catalanes, 394 Barcelona, 08015 5)Valoració, prescripció i seguiment tecnològic i d'adequació de materials educatius per a l'alumnat amb trastorns de la visió.
CREDV (Centres de recursos per a deficients visuals) 4)Col·laboració amb els centres i el servei educatiu de zona, en l'orientació de l'adequació curricular per a alumnes amb discapacitat visual.
Fax [Fax] crebarcelona@once.es 2)Realitzar la valoració sistemàtica del procés evolutiu de l'alumnat amb dèficit visual durant la seva escolaritat, com a mínim a P-5, a 2n de primària, a 6è de primària i a 2n d'ESO (PIA).
Origens CREDV Oferim • El Centre de Recursos Educatius ONCE BARCELONA es crea l’any 1985 amb la finalitat de donar una resposta adequada i eficaç a les persones amb necessitats educatives derivades de la seva greu problemàtica visual.
• El CRE ONCE BARCELONA és el resultat d’un conveni entre l’ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) i el Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
Altres serveis ATENCIÓ DIRECTA: 1. SERVEI D’ATENCIÓ A L’EDUCACIÓ INTEGRADA 2. SERVEI D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (en procés de desenvolupament) 3. SERVEI D’ESCOLARITZACIÓ TRANSITÒRIA Dins d’aquests serveis: 1. PROGRAMA D’ATENCIÓ PRECOÇ 2. PROGRAMA D’ESCOLARITZACIÓ OBLIGATÒRIA 1. Servei de formació de professionals 2. Servei d’Investigació i Elaboracions Didàctiques (SIED) 3. Servei de Producció de Recursos Didàctics i Tecnològics (SPRDT) 4. Servei de desenvolupament i adaptació, en l’àmbit educatiu, de les tecnologies de la informació i comunicació.
3. PROGRAMA D’ESCOLARITZACIÓ POSTOBLIGATÒRIA 4. PROGRAMA D’ATENCIÓ A ALUMNES ADULTS I UNIVERSITARIS 5. PROGRAMA D’ATENCIÓ A ALUMNES AMB SORDCEGUESA 5. Biblioteca 6. PROGRAMA D’ATENCIÓ A ALUMNES AMB DISCAPACITAT VISUAL I ALTRES TRASTORNS 6. Servei de prestacions econòmiques i d’adaptació del lloc d’estudi 7. EQUIP ESPECIALISTES 8. BIBLIOTECA ...