LES METODOLOGIES PER A L’ENSEYAMEN I APRENENTATGE (2016)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 1º curso
Asignatura PLANIFICACIÓ, DISSENY I PROGRAMACIÓ
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 12/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

LES METODOLOGIES PER A L’ENSEYAMEN I APRENENTATGE 1.- Cerca informació (p.ex. internet) i defineix: • Mètode didàctic: “És l'organització racional i pràctica dels recursos i procediments de l'instructor, amb el propòsit de dirigir l'aprenentatge dels participants cap als resultats previstos i desitjats”. De Mattos (1963) • Estratègia didàctica: “És el conjunt de procediments, amb el suport de tècniques educatives, que tenen l’objectiu de portar l’acció didàctica a bon terme, és a dir, assolir els objectius de l’aprenentatge. Així mateix, una tècnica didàctica és un procediment que ajuda a desenvolupar una part de l’aprenentatge objectiu de l’estratègia. L’estratègia en si (o el conjunt de tècniques de la mateixa) incideix en un sector específic o en una fase del curs o tema que s’imparteix, com ara la presentació a l’ inici del curs, l’anàlisi de continguts, la síntesi, algunes activitats determinades..... En resum no deixa de ser un recurs particular que utilitza el docent per assolir els propòsits plantejats” (Dide, 2004).
2.- Examineu en qualsevol web, materials, publicació... les següents estratègies metodològiques: • Treball per projectes: Els projectes de treball no els podem definir només com un simple mètode, una pedagogia o una forma didàctica basada en seguir només una sèrie de passos. Sinó que es tracta sobretot d’aprendre a donar sentit als problemes i interrogants que tenen els infants sobre ells mateixos i sobre el món.
Consisteix en: 1. Intenció. Debat en gran grup per escollir l’objecte que es vol construir, com ha d’ésser i quins són els objectius.
2. Preparació. Es dissenya l’objecte. Es planifiquen els recursos necessaris.
S’estableix la manera de treballar (en petits grups, per parelles…) 3. Execució. Realització del pla establert. Es posen en pràctica les tècniques i les estratègies de les diferents àrees d’aprenentatge.
4. Judici o avaluació. Comprovació de la validesa del producte que s’ha realitzat.
Valoració del projecte resultant anàlisi del procés seguit.
• Metodologies basades en la investigació: És un enfocament didàctic que permet fer ús d'estratègies d'aprenentatge actiu per desenvolupar en l'estudiant competències que li permetin realitzar una recerca creativa al món del coneixement.
“L'Aprenentatge Basat en Investigació (ABI) consisteix en l'aplicació d'estratègies d'ensenyament i aprenentatge que tenen com a propòsit connectar la recerca amb l'ensenyament, les quals permeten la incorporació parcial o total de l'estudiant en una recerca basada en mètodes científics”.
Arturo Torres Tobías Els ABI majoritàriament són de ciències o del medi natural.
• Aprenentatge basat en problemes (ABP): Cicle d’exploració d’una situació problemàtica en l’ABP.
Cicle de la resolució d’un cas en l’ABP.
• Racons i ambients: El treball per racons és una proposta metodològica que proposa delimitar, dintre de l’aula, diferents espais on els nostres alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.
El treball per ambients és una metodologia que fomenta l’autonomia dels infants i té en compte els seus interessos, ja que ells mateixos poden escollir cada dia a quin ambient volen assistir. En tots els ambients es treballen uns aspectes generals relacionats amb el desenvolupament de les capacitats pròpies de cada curs, i uns altres de més específics relacionades amb les àrees curriculars.
Bibliografia i webgrafia: http://www.fub.edu/documents/recerca12/1reducacio.pdf http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/7429/Capitulo3.pdf http://www.itesca.edu.mx/documentos/desarrollo_academico/Metodo_Aprendizaje_Basado_ en_Investigacion.pdf http://www.uab.cat/iDocument/185/237/eines_6.pdf ...

Tags: