1. El sector públic en les economies mixtes (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLICO
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 04/02/2015
Descargas 69
Subido por

Vista previa del texto

1. EL SECTOR PÚBLIC EN LES ECONOMIES MIXTES 1. TIPUS DE SISTEMES ECONÒMICS: Tendències en la intervenció de l'Estat en l'economia: El pes i importància dels governs al mercat -> variable al llarg dels anys: MERCANTILISTES (S. XVIII) L'Estat ha de fomentar l'activitat de comerç i la indústria.
ADAM SMITH (1776) L'Estat ha de tenir un paper limitat en l'economia.
JOHN STUART MILL Laissez-faire -> Estat no ha de intententar no regular o controlar les empreses privades.
MARX, SISMONDI I OWEN Proposen la formació de grups reduïts de persones que cooperessin en interès mutu.
SISTEMA CAPITALISTA vs Falla SISTEMA COMUNISTA predomini de polítiques favorables al mercat i l'Estat el comunisme guanya -> prestigi etapa -> nova de polítiques neoliberals.
Etapa de creixement econòmic que va consolidar el pes del mercat en economies mixtes -> disminueix pes de l'Estat: CRISI (2008) • Privatitzacions • Liberalitzacions Impulsar el pes de l'Estat en les economies mixtes -> reactivar demanda i consum.
Fallades del mercat i l'Estat: *Fallada de mercat -> assignació de recursos ineficient derivada dels mecanismes d'elecció propis del mercat.
Els Estats també fallen: CAUSES CONSEQÜÈNCIES Informació limitada Privatitzacions Control limitat de les empreses privades Liberalitzacions Control limitat de la burocràcia Limitacions imposades pels processos polítics Definició del context de referència: • GRAU D'INTERVENCIÓ DE L'ESTAT EN ECONOMIA: ◦ Economia de MERCAT PUR: els recursos s'assignen a través de decisions: ▪ Individuals ▪ Voluntàries -> Mitjançant preus ◦ Economia PLANIFICADA CENTRALMENT: els recursos s'assignen a través de: ▪ Autoritat central ▪ Decisions no voluntàries -> Mitjançant vots ◦ Economia MIXTA: els recursos s'assignen barrejant decisions: ▪ Individuals ▪ Públiques MERCAT assigna recursos a ESTAT assigna recursos a Mecanismes de NO-MERCAT través de decisions: través de mecanismes de (ORGANITZACIONS decisió: PRIVADES VOLUNTÀRIES): Mecanismes d'assignació de recursos. Decisions: Voluntàries No voluntària Voluntàries Individuals Col·lectiva No mercat Descentralitzades *Assignació de recursos -> decisions Cert grau centralització sobre repartiment d'una dotació de recursos inicials determinats per produir béns i serveis concrets: EFICIÈNCIA.
*Distribució de recursos -> valoren si el resultat final d'una mesura és just o no: EQUITAT.
2. DIFERÈNCIA ESTAT – MERCAT: ESTAT Propietat de les decisions Mecanismes MERCAT -Incidència general d'accions -Incidència restringida accions -Poder coercitiu -No poder coercitiu -Legitimitat indirecte -Legitimitat directe -No opcions de sortida -Opció de sortida d'informació -Sistema electoral (vots) -Sistema de preus lliures usats per prendre decisions Motivacions presa de -Cobertura decisions de necessitats -Recerca del benefici privat socials i protecció de béns de no mercat Naturalesa de decisions -Decisions públiques -Decisions privades -Decisions obligatòries -Decisions voluntàries -Possibilitat de decisions no -Decisions òptimes i paretianes òptimes 3. ESTAT I POLÍTICA ECONÒMICA: Què és l'Estat?: Com intervé l'Estat en l'economia? -> 2 gran grups d'activitats bàsiques que porta a terme: 1. ACTIVITATS PRESSUPOSTÀRIES: • Depeses: ◦ De personal ◦ De béns i serveis ◦ De transferència de renda i capital • Ingressos: ◦ De les administracions públiques: ▪ Tributaris ▪ Cotitzacions S.S ▪ Preus i taxes ▪ Financers 2. ACTIVITATS NO PRESSUPOSTÀRIES: ◦ Empreses públiques ◦ Despeses fiscals ◦ Préstecs i avals ◦ Regulacions: ▪ De les activitats econòmiques privades ▪ Del marc legal de l'economia Política econòmica: *Economia sector públic -> Estat com a productor de béns i serveis a través de les administracions públiques; Estat no interessat en influir en el comportament del sector públic: *Intervencionisme de no mercat -> provisió dels béns i serveis és DIRECTA i substitueix la producció del mercat.
*Política econòmica -> estudiar el conjunt de decisions dels poders públics que es troben orientades a canviar la conducta dels agents econòmics i dels mercats amb la finalitat d'assolir objectius (a través instruments): 1. Subministrament d'informació als agents a través de la legislació: Les lleis estableixen el marc i regles de joc en les que els diferents agents desenvolupen activitats.
2. Modificació dels incentius agents: A través de mesures orientades a fomentar més competència en els mercats.
3. Controls/prohibicions sobre activitats agents: Mesures reguladores.
Vies d'incidència: • Canvis en les preferències dels consumidors o productors: alteren la conducta i porten a equilibris de mercat diferents.
• Canvis en els preus relatius: poden alterar la demanda de diferents productes.
• Canvis en les possibilitats pressupostàries dels consumidors: pot alterar la demanda d'un o diversos productes.
• Canvis en les possibilitats d'activitats: prohibicions i controls directes.
...