Pensar la Història: Escoles, Teories, Interpretacions (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Pensar la historia
Año del apunte 2016
Páginas 10
Fecha de subida 13/06/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

És una de les pràctiques més difícils que vam fer, ja que les preguntes eren trampa, però bé, la meva nota és un 14 sobre 15. Vaig buscar i per internet ningú ha penjat les solucions.

Vista previa del texto

Ramon Audet Sanchez Pensar la HIstòria Daniel Piñol Pensar la Història: Escoles, Teories, Interpretacions Començat el dimarts, 25 octubre 2016, 19:05 Estat Acabat Completat el Temps emprat Qualificació dimarts, 25 octubre 2016, 19:50 20 minuts 20 segons 14,00 sobre 15,00 (93%) Pregunta 1 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Definició de les diferents ciències auxiliars de la Història Ciència que estudia els documents i la seva estructura Resposta 1 Diplomàtica Ciència que estudia els arxius i la gestió dels documents Resposta 2 Arxivística Ciència que estudia els caracters externs (materia escriptòria, tinta, disposició dels fulls...) dels còdexs i dels documents Ciència que estudia els escuts, el seu disseny i ús Resposta 3 Codicologia Resposta 4 Heràldica Ciència que estudia les escriptures antigues i en facilita Resposta 5 la seva lectura Paleografia Ciència que estudia les monedes, el seu disseny, la seva Resposta 6 composició i les seves inscripcions Numismàtica Ciencia que estudia el disseny, forma, tipologies i usos dels segells Retroacció Resposta 7 Sigil·lografia Ramon Audet Sanchez Pensar la HIstòria Daniel Piñol La resposta correcta és: Ciència que estudia els documents i la seva estructura – Diplomàtica, Ciència que estudia els arxius i la gestió dels documents – Arxivística, Ciència que estudia els caracters externs (materia escriptòria, tinta, disposició dels fulls...) dels còdexs i dels documents – Codicologia, Ciència que estudia els escuts, el seu disseny i ús – Heràldica, Ciència que estudia les escriptures antigues i en facilita la seva lectura – Paleografia, Ciència que estudia les monedes, el seu disseny, la seva composició i les seves inscripcions – Numismàtica, Ciencia que estudia el disseny, forma, tipologies i usos dels segells – Sigil·lografia.
Pregunta 2 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta A l'Edat Mitjana s'utilitza el calendari...
Trieu-ne una: a. El calendari litúrgic marcat per l'Església b. El calendari julià iniciat a Roma per Juli Cèsar Correcte c. El calendari segons l'Anno Domini d. El calendari gregorià, que és una reforma d'un calendari anterior que resultava obsolet Sense resposta Retroacció A l'Edat Mitjana s'utilitza el calendari julià, que es va reformar al segle XVI.
La resposta correcta és: El calendari julià iniciat a Roma per Juli Cèsar .
Pregunta 3 Incorrecte Puntuació 0,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Segons Flavi Josep la Història serveix...
O també, ell escriu la Història amb l'objectiu de...
Trieu-ne una: a. Per fixar els fets més importants Ramon Audet Sanchez Pensar la HIstòria Daniel Piñol b. Evitar que els fets humans siguin oblidats i que les grans empreses quedin sense relleu c. Per a rebatre el que han dit anteriorment uns altres que falsejaven la veritat, i per a beneficiar aquells que ignoren uns aconteixements importants acontecimientos.
d. Per que no s'oblidi el passat i per a que permaneixin els aconteixements importants i dignes de recordar Incorrecte Sense resposta Retroacció La resposta correcta és: Per a rebatre el que han dit anteriorment uns altres que falsejaven la veritat, i per a beneficiar aquells que ignoren uns aconteixements importants acontecimientos.
.
Pregunta 4 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Fernand Braudel elabora els conceptes de...
Trieu-ne una o més: a. Temps de llarga durada Correcte b. Temps microhistòric c. Temps de curta durada Correcte d. Procès de llarga durada e. Fet històric de curta durada Retroacció La resposta correcta és: Temps de llarga durada , Temps de curta durada .
Pregunta 5 Correcte Ramon Audet Sanchez Pensar la HIstòria Daniel Piñol Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Quins perills ha d'evitar la novel·la històrica per a que sigui considerada com a tal? Trieu-ne una o més: a. Anacronismes Correcte b. Incloure massa personatges c. Llenguatge i conceptes contemporanis d. Llenguatge il·legible Correcte Retroacció La resposta correcta és: Anacronismes , Llenguatge il·legible .
Pregunta 6 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta El calendari julià va ser reformat al segle XVI pel papa Gregori el Gran Seleccioneu una: Vertader Fals Sense resposta Retroacció Va ser el papa Gregori XIII, no el papa Gregori el Gran (540-604) La resposta correcta és 'Fals'.
Pregunta 7 Ramon Audet Sanchez Pensar la HIstòria Daniel Piñol Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta El temps propi de la Història és el passat Seleccioneu una: Vertader Fals Sense resposta Retroacció Correcte.
Segons Agustí d'Hipona, i també segons sabem actualmente, el temps propi de la Història és el present La resposta correcta és 'Fals'.
Pregunta 8 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Fins a la Revolució Francesa el règim d'historicitat es basa en un record permanent sobre el passat.
Seleccioneu una: Vertader Fals Sense resposta Retroacció Correcte La resposta correcta és 'Vertader'.
Pregunta 9 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Ramon Audet Sanchez Pensar la HIstòria Daniel Piñol Marca la pregunta Text de la pregunta La periodització històrica "Prehistòria, Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna i Història Contemporània" la crea l'Església a partir de la reforma del calendari julià.
Seleccioneu una: Vertader Fals Sense resposta Retroacció Correcte. No té res a veure la reforma del calendari julià amb aquesta periodització, que la considerem pràctica, tot i que no s'adiu amb altres perioditzacions més novedoses.
La resposta correcta és 'Fals'.
Pregunta 10 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Què és la historiografia? Trieu-ne una o més: a. L'art d'escriure la Història b. L'estudi bibliogràfic i crític dels escrits d'Història i les seves fonts Correcte c. La Història escrita abans de l'escriptura d. El testimoni escrit dels historiadors e. L'anàlisi de les tendencies historiogràfiques al llarg del temps Correcte Retroacció La resposta correcta és: L'estudi bibliogràfic i crític dels escrits d'Història i les seves fonts , L'anàlisi de les tendencies historiogràfiques al llarg del temps Ramon Audet Sanchez Pensar la HIstòria Daniel Piñol .
Pregunta 11 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Quin autor elabora el concepte de Règims d'historicitat? Trieu-ne una: a. Jacques Le Goff al seu llibre "La bolsa y la vida" b. Fernand Braudel al seu llibre sobre Felip II i la Mediterrània c. François Hartog a principis del segle XXI Correcte. El llibre porta aquest títol i es publica arrel dels atemptats de les Torres Bessones de l'any 2001 d. La Revolució Francesa que va establir que el passat ja no tenia sentit i que prevalia el futur per damunt de tot Sense resposta Retroacció La resposta correcta és: François Hartog a principis del segle XXI .
Pregunta 12 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta La memòria col·lectiva s'incrementa i es conserva a través de...
Trieu-ne una o més: a. Les festes d'aniversari a les famílies b. Rituals col·lectius (11 de Setembre, Día de la Hispanidad, 4th July...) Correcte c. Polítiques de recuperació de la memòria escrita (creació d'arxius, centres de recerca i biblioteques) Ramon Audet Sanchez Pensar la HIstòria Daniel Piñol d. Polítiques de recuperació de la memòria (creació d'espais -museus, llocs singulars...-; lleis, iniciatives populars...) Correcte e. Festes populars i de recreació històrica (mercats medievals, fires artesanes...) Retroacció La resposta correcta és: Rituals col·lectius (11 de Setembre, Día de la Hispanidad, 4th July...) , Polítiques de recuperació de la memòria (creació d'espais -museus, llocs singulars...-; lleis, iniciatives populars...) .
Pregunta 13 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Qui és l'autor de la frase "Comprender a los demás, he ahí la tarea del historiador. Hay pocas [tareas] de más difíciles. Pero difícilmente encontraríamos una de más hermosa"? Trieu-ne una: a. Marc Bloch b. Fernand Braudel c. Witold Kula Correcte d. François Hartog Retroacció La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: Witold Kula.
Pregunta 14 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Ramon Audet Sanchez Pensar la HIstòria Daniel Piñol Enllaça els conceptes amb el que correspongui Pel·lícules de ficció històrica Resposta 1 Un documental és un...
Resposta 2 Les novel·les històriques han de tenir...
Resposta 3 tots els personatges són inventats però el context no film didàctic marques d'historicitat Els Museus elaboren Resposta 4 un discurs textos i objectes historiogràfic amb...
El NODO era un...
Resposta 5 Noticiari Una autobiografia és Resposta 6 una...
narració històrica Retroacció La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: Pel·lícules de ficció històrica – tots els personatges són inventats però el context no, Un documental és un... – film didàctic, Les novel·les històriques han de tenir... – marques d'historicitat, Els Museus elaboren un discurs historiogràfic amb... – textos i objectes, El NODO era un... – Noticiari, Una autobiografia és una... – narració històrica.
Pregunta 15 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Text de la pregunta Enllaça els conceptes Fernand Braudel Resposta 1 La Mediterrània Espai restringit Resposta 2 Història local Estudi molt centrat en un lloc, o un personatge, o un tema...
Resposta 3 microhistòria Ramon Audet Sanchez Pensar la HIstòria Cojuntura Daniel Piñol Resposta 4 fet històric Estructura Resposta 5 procès històric Llarga durada Resposta 6 procès històric Pierre Vilar Resposta 7 Catalunya Història total Resposta 8 Pierre Vilar Història amb uns límits geogràfics i temàtics Resposta 9 Història sectorial L'Església i la monarquia són...
Resposta 10 estructura de poder L'estructuralisme es relaciona amb...
Resposta 11 Claude Lévi-Strauss Segons Lowenal el passat necessita...
Resposta 12 consens de la societat Retroacció La teva resposta és correcta.
La resposta correcta és: Fernand Braudel – La Mediterrània, Espai restringit – Història local, Estudi molt centrat en un lloc, o un personatge, o un tema... – microhistòria, Cojuntura – fet històric, Estructura – procès històric, Llarga durada – procès històric, Pierre Vilar – Catalunya, Història total – Pierre Vilar, Història amb uns límits geogràfics i temàtics – Història sectorial, L'Església i la monarquia són... – estructura de poder, L'estructuralisme es relaciona amb... – Claude Lévi-Strauss, Segons Lowenal el passat necessita... – consens de la societat.
...