TEMA 10 economia (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Economia y empresa
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 18/11/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 10: EL DEUTE PUBLIC Avui en dia la crisis te una bona part de deute públic. Hi ha deute públic i privat. El deute privat es aquella quantitat que deu una persona a una altra que pot ser en forma de préstec, crèdit o emprèstit.
• • • En el préstec el tipus d’interès és en la totalitat d’aquest.
En el crèdit el tipus d’interès és en la part que s’hagi disposat.
En l’emprèstit no és ben bé una relació entre el banc i la persona sinó que una persona rep els diners en emissió d’unes obligacions o bons, en renda fixa.
Quan es parla de deute públic, el que rep els diners és l’administració pública. El risc està lligat en la rendibilitat, una operació com més arriscada més rendibilitat té. Les administracions publiques en funció de les seves característiques utilitzaran préstec, crèdit o emprèstit.
Classificació del deute públic: • • • • • • Deute intern: es contén amb entitats o inversors que son residents del país. Exemple, l’Ajuntament de Lleida amb entitats bancaries.
Deute extern: es contén amb entitats o inversors que són residents de fora de país.
Exemple UE.
Deute a curt termini: a un any o a menys. Serveix per finançar desfasos extraordinaris del pressupost, per puntualment tenir liquiditat i tenir un bon funcionament de l’administració dia a dia.
Deute a llarg termini: més d’un any. Serveix per finançar inversions com hospitals, carreteres, escoles, etc.
Deute amb moneda nacional.
Deute amb moneda estrangera.
El deute es pot considerar una sèrie de fases des del seu naixement fins a la seva amortització, la vida del deute: • • Fase del disseny del deute, com s’estructura el deute: la quantitat de diners, si es un emprèstit, crèdit o préstec, el venciment, les formes d’amortització, el tipus d’interès, si la operació tindrà beneficis fiscals, si es farà una presentació pública Road Show, el rating –la qualificació de solvència: A, AA, AAA- i on cotitzarà en els mercats.
El mercat primari es aquell on surt l’emissió, el marcat secundari es aquell on cada dia tindrà valor aquella cotització. En aquesta fase hi ha el disseny i la presentació. En la presentació si es una presentació publica es parlarà a part del deute, es parlarà de l’economia del país.
Fase de subscripció: tindrà un període de 15 dies. Es farà la col·locació a partir d’un banc agent, és el que s’encarregarà de col·locar-lo a altres bancs col·laboradors.
També hi haurà un banc assegurador underwiter si la emissió no es col·loca el banc assegurador assumirà el deute.
• • • Fase de cotització: El deute començarà a cotitzar després de haver sigut col·locada.
Fase de modificació: l’emissor es posa d’acord amb els inversors perquè l’interessa allargar l’emissió o amortitzar-la. No és molt freqüent.
Fase d’amortització: condicions d’amortització. Operació amb franquícia o sense franquícia de capital, això vol dir que si per exemple si te tres anys de franquícia aquests tres anys no haurà de tornar capital, es pot dir carència de capital. Si la carència es total, es a dir, si durant tota la vida de la operació només es paga interessos i al venciment pagues el capital s’anomena operació bulled perquè durant tota la vida de la operació es paga una gran quantitat d’interessos. La operació més radical és la operació Cupó 0 que consisteix en reserva fins al final el pagament del capital i els interessos aquí s’ajunta el que s’anomena anatocisme que consisteix en pagar interessos sobre els interessos, ja que s’ha de retornar el capital, els interessos i els interessos dels interessos.
L’administració del deute Si la previsió es que els interessos futurs baixaran convindrà endeutar-se a curt termini o a pocs anys o bé a tipus variable. Si es preveu que els interessos es mantindran interessarà endeutar-se a llarg termini i de tipus estable. Diversificació en tipus d’interès, en tipus de canvi i en mercats.
Els límits del dèficit i el deute És la relació entre el dèficit i el deute. És una variable fluxe i el deute es una variable estoc. El dèficit és una variable que va per anys i el fet de ser anual fa que estigui sotmesa a una oscil·lació que és la pressupostaria. Quan de la operació dels capítols del I al VII d’ingressos menys els capítols I al VII de deute, si el resultat es negatiu dona el dèficit.
En cas del deute, es tracta de garantir als inversors que es retornarà aquest deute. L’estat té els inversors particulars retial (10-20%)i els inversors institucionals (20-80%), els retails son les famílies i els inversors institucionals son les companyies d’assegurances, mútues, bancs.
L’estat ha de garantir que el dèficit i el deute estan controlats. Entenem que el dèficit està controlat quan, segon la UE, no supera el 3% del PIB. Les variables dèficit i deute estan lligades al PIB segons el Pacte d’Estabilitat i Creixement, un pacte que van signar tots els membres de la UE el qual es van comprometre a no superar el dèficit 3% del PIB i el deute no pot superar el 60% del PIB. Tot això esta dirigit als mercats, al mercat secundari exactament.
El límit del dèficit seria el 3% sobre el PIB i el límit del deute seria el 60% sobre el PIB. Estan lligats al PIB perquè és la garantia. Aquests límits són els més importants. Es controlava més el dèficit que el deute perquè es pensava que si el dèficit es controlava més a la llarga es controlaria el deute. El dèficit del regne d’Espanya es el dèficit consolidat la suma dels dèficits de les diferents administracions: l’Estat, les CCAA, els Municipis i la Seguretat Social. El deute ha d’incloure tot el que son instruments financers (préstecs, crèdits i emprèstits) però a més a més les garanties (avals). També poden haver límits entre les diferents administracions com per exemple el deute no podrà superar el 25% del total de despesa que està previst en el pressupost. Hi ha una garantia subsidiària de l’estat sobre tots els demés. El que fan els estats es endurir les lleis perquè les CCAA i els Municipis estiguin més controlats.
...