Gèneres argumentatius, Classificació i característiques(5) (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Fonaments del Periodisme
Profesor C.S.
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 20/01/2016
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Júlia Marquès Lorente Fonaments del Periodisme: Tema 3 INTRODUCCIÓ A LA REDACCIÓ PERIODÍSTICA (1): ELS GÈNERES PERIODÍSTICS ARGUMENTATIUS. CLASSIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES.(3) 1.
• • • QUÈ CONVERTEIX UN TEXT EN OPINIÓ? Aplaudiments Xiulets Recomanacions.
LUISA SANTAMARÍA: SOLICITACIÓN DE OPINIÓN (GÈNERES ARGUMENTATIUS): La solicitación de opinión es el conjunto de formas de expresión periodística destinadas a conseguir la labor de convencimiento y persuasión con vistas a la creación de opinión, que efectúan los medios de comunicación por medio de la fuerza probatoria del pensamiento y de los hechos.
2. CARACTERÍSTIQUES: signa amb noms i cognoms ESTIL Molt lliure excepte els editorials.
LIMITACIONS • Preocupació per l’inici i el final del text • Submissió al llibre d’estil.
• Respecte a la llibertat de resposta del lector.
TITULACIÓ Un sol element: • Títol breu i contundent • Tres o quatre paraules que indiquen el tema o l’orientació.
• Sovint conté el sentit del judici exposat.
  Classificació i característiques dels gèneres.
3. ARTICLE DEFINICIÓ (Martín Vivaldi): L’escrit en el qual es desenvolupa una idea o es comenta un fet, preferentment d’interès general CARACTERÍSTIQUES • L’autor es dóna a conèixer: signa amb noms i cognoms, inicials o pseudònim.
• No és exclusiu de grans noms: cada diari té els seus articulistes.
• No és exclusiu de grans temes: es poden dedicar a tota mena de qüestions.
ESTIL • • Similar a l’editorial: clar i entenedor. Fàcil de llegar.
Trets diferencials: o El tema i el tipus d’article condicionen el to.
o Pot utilitzar un estil més literari o col·loquial.
o No necessàriament ha de prendre partit.
o L’estructura és lliure però convé anar al gra.
Gènere argumentatiu per excel·lència   TIPUS • TRIBUNA LLIURE: o Espai cedit a col·laboradors més o menys habituals o Normalment, a les pàgines d’opinió.
• COMENTARI: o Dedicat a temes concrets.
o Surt a la secció corresponent.
o A càrrec d’especialistes o periodistes destacats.
• COLUMNA (PERSONAL) o Espais de tema absolutament lliure, com un xec en blanc.
o Per a periodistes/escriptors famosos. Han de signar.
o La periodicitat és regular: diària, setmanal o d’altra mena.
o Gran llibertat d’estils i temes.
o Breus. No subjectes a l’actualitat.
o Barregen periodisme i literatura.
4. EDITORIAL DEFINICIÓ (Martínez Albertos): Article periodístic SENSE FIRMA que explica, valora i jutja un fet noticiós d’especial importància. Aquest judici col·lectiu i institucional es formula d’acord amb una convicció d’ordre superior que reflecteix la postura ideològica de cada diari DEFINICIÓ GENERAL: L’opinió del diari respecte de les notícies que publica. No necessàriament ha d’estar referit a una notícia puntual.
Pot tractar qualsevol tema o fenomen social.
TIPUS • POLÈMIC o Pren una posició clara.
o Intenta convèncer per la via de l’argumentació o Té diferents subtipus, segons el grau de crítica i combativitat.
• INTERPRETATIU-EXPLICATIU: o Primer estudia els fets minuciosament.
o Després pren una posició subjectiva.
o Analitza les causes, conseqüències, transcendència, interrelacions… o Utilitza raons comprovables o arguments científics o tècnics.
Júlia Marquès Lorente • ESTIL • • Fonaments del Periodisme: Tema 3 OBJECTIU-ANALÍTIC o Exposa els fets sense una presa de posició clara.
o Actitud freda. Apunta cap a la realitat dels fets comprovables.
o Conté molt poca opinió. Més pròxim a l’anàlisi.
o El diari es reserva l’opinió o es manté a l’expectativa.
CLAREDAT: ha de ser entenedor, concís i breu. S’ha de llegir sense esforç.
TO: digne i una mica solemne. No hi ha lloc per al “jo”.
5. CRÍTICA DEFINICIÓ (Martín Vivaldi): “Quan es parla de crítica, s’entén la referida als sectors de l’activitat humana que, un cop exposats al públic, requereixen l’oportú judici de l’expert que interpreta i valora. La crítica periodística, al temps que jutja, informa.” ÀMBITS: • Clàssics: arts plàstiques, arts escèniques, música, televisió… • Nous: Arquitectura i urbanisme, gastronomia, hotels, moda, automòbils i motocicletes… CARACTERÍSTIQUES: • HA DE SER INFORMATIVA: ha de contenir per entendre i situar l’obra, al marge del judici del crític.
• CAL UN CRITERI ELABORAT: a. S’ha de coneixer a fons el tema i estar-ne al dia.
b. Equànim: que no depengui de moment o persona.
c. Reconéixer els valors positius i negatius.
ESTRUCTURA: • TÍTOL: breu i valoratiu. Pot portar avanttítol / subtítol.
• FITXA TÈCNICA: conté les dades de l’obra.
• TEXT: estructura i estil molt lliures. Ha d’informar i jutjar (necessita un veredicte).
6. ACUDIT GRÀFIC DEFINICIÓ (Luisa Santamaría) És l’expressió signada d’una opinió personal. En aquest sentit és similar a una columna o a qualsevol article signat.
Segons Gomis: és una notícia imaginària en funció de comentari. L’acudit gràfic és l’obra d’un humorista que s’adreça a un públic amb una referència comuna, l’actualitat. Hi ha acudits que no tenen actualitat, que no es refereixen a res d’immediat. Aquests acudits, els més durables, es publiquen més aviat a les revistes o als suplements dominicals 7. CARTES DELS LECTORS El lector pot opinar: • Sobre qualsevol tema • Ha de signar: es fa responsable.
• EL mitjà estableix les normes de bon gust i d’extensió.
• Sovint son abreujades pel diari.
8. ASSAIG: DEFINICIÓ (Gonzalo Martín Vivaldi) : Gènere literari i periodístic en el qual s’estudia didàcticament un tema cultural, sense esgotar-lo, sense arribar al tractat exhaustiu. Escrit que exposa un problema qualsevol, amb intenció didàctica, desenvolupament personal i fragmentari, en ocasions més intuïtiu que erudit, més suggeridor que definitori. L’assagisme és més propi de la revista que del diari.
CARACTERÍSTIQUES: • EXTENSIÓ: molt llarg Normalment més d’una pàgina.
• LLIBERTAT TEMÀTICA: habitualment de cultura, política, ciència i tecnologia.
• LLOC DE PUBLICACIÓ: propi de suplements culturals i revistes especialitzades.
...