Trastorns Emili Soro- TEMA 4 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Trastorns del Desenvolupament
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 19/04/2016
Descargas 17

Descripción

Apunts del tema 4 (discapacitat auditiva) de l'assignatura de Trastorns del desenvolupament amb Emili Soro.

Vista previa del texto

Usuario unybook: emarpa95 TEMA 4: DISCAPACITAT AUDITIVA- PRIMERA PART La discapacitat auditiva o sordesa està causada per alteracions a l’oïda(externa, mitja i/o interna) encarregada de l’audició, o be al nervi auditiu del SNC, encarregat de la percepció. Aquestes alteracions donen lloc a una deficiència en el funcionament orgànic o funcional del sistema auditiu, que poden donar lloc a certes discapacitats per a la persona que la pateix:  Mala percepció i comprensió de la informació.
 Dificultats en adquisició i ús del llenguatge oral: problemes en l’expressió.
 Mal desenvolupament de les habilitats socials provocat per les dificultats que tenen aquestes persones per a interactuar amb les altres.
Tal i com passa amb altres discapacitats, hi ha molta heterogeneïtat entre les persones que pateixen sordesa. Aquesta es deu a factors com els estils personals de cadascú; les condicions socials del seu medi mes pròxim; el moment de detecció (normalment l’evolució serà més favorable si es diagnostica a edats mes primerenques) i la precisió d’aquest diagnòstic; els recursos dels que disposa la persona Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 i el seu entorn i els procediments d’intervenció aplicats, entre d’altres. De la mateixa manera, les etiologies que poden causar sordesa també són molt diverses: la majoria de sordeses es deuen a causes genètiques, però també n’hi ha de produïdes per disfuncions neuro-anatòmiques i en el 25% dels casos parlarem d’etiologia desconeguda.
TIPUS DE SORDESA Podem classificar els tipus de sordesa atenent a diversos criteris: Segons la localització de la lesió  Sordesa de conducció o transmissió  Sordesa neuro-sensorial o de percepció: aquest tipus de sordesa no té cura quirúrgica ni farmacològica i, tot i que la majoria són estables, en alguns casos pot ser progressiva (és a dir, anar empitjorant amb el temps).
 Sordesa mixta: aquella en que es presenten alteracions tant en l’oïda interna com en l’externa.
 Sordesa central Segons el grau de pèrdua Es realitza una audiometria i es classifica la sordesa en lleu, moderada, severa o profunda (cofosi en cas de que no se senti Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 absolutament res) segons els decibels que la persona sigui capaç de sentir.
Segons el moment de la vida  Perlocutiva: la sordesa es detecta durant la primera infantesa (0-3 anys), abans que el nen adquireixi les competències formals del llenguatge.
 Postlocutiva: la sordesa es detecta quan la persona té més de tres anys, es a dir, ja ha adquirit el llenguatge i la parla.
COM DETECTAR LA SORDESA? Hi ha diverses proves enfocades a determinar si una persona pateix o no discapacitat auditiva i, en cas afirmatiu, en quin grau la pateix: Audiometries: proves destinades a mesurar la capacitat auditiva.
o Audiometria tonal: es una prova subjectiva on l’orella s’estimula amb diversos tons purs (d’una sola freqüència) i la persona ha d’indicar quan els percebi, és a dir, ha de participar activament.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 o Audiometria per Reflex d’Orientació Condicionat (ROC): en aquesta no es requereix la participació activa del pacient, per això es més indicada per nens molt petits.
Revisió otològica general, duta a terme per l’otorinolaringòleg.
Timpanometria: és una prova objectiva que mesura la mobilitat del timpà. Serveix per mesurar l’estat de l’orella mitjana, de manera que sabrem si aquesta té a veure amb la pèrdua d’audició.
Otoemissions Acústiques (OEA): s’analitzen les otoemissions acústiques, que són uns sons produïts per algunes cèl·lules de la còclea, per tal de descartar sordeses, sobretot en neonats.
Potencials Evocats Auditius de Tronc Cerebral (PEATC): és una prova objectiva que sobretot s’aplica a infants que no es poden condicionar perquè participin en proves subjectives.
S’estimula l’orella i, per mitjà d’uns elèctrodes col·locats al cap, es registra l’activitat bioelèctrica que es deriva d’aquesta estimulació. Amb aquesta prova es poden estudiar la integritat i la funcionalitat de la via auditiva, però no els llindars auditius.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 Examen de llenguatge, realitzat per logopedes i psicòlegs per mitjà de proves estandarditzades i registres observacionals.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 ...