Tema 10 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Dret Penal Exempció Responsabilitat
Profesor M.L.
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 31/03/2015
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

Tema 10: Concursos CONCURS DE DELICTES Concurs real: Pluralitat de fets pluralitat de delictes. És a dir, es cometen 2 fets i 2 delictes.
Per ex.: Una persona roba a una i mata a una altre.
En aquest cas es sumen les penes dels diferents delictes. Es fa una suma aritmètica de les penes de tots els delictes comesos.
La límitació d’aquest concurs és que la pena que s’imposa no pot ser superior al triple de la pena més greu. En aquest cas, se li posaran 9 anys i no 10: Si l’acumulació material de la pena que s’imposa supera els 20 anys, se li posa una pena de 25, 30 o 40 anys.
Concurs medial: Quan una actuació delictiva constitueix dos o més delictes sent un d'ells un mitjà imprescindible per cometre un altre. En aquests casos, s'imposa la pena corresponent a la infracció més greu en la meitat superior sense que aquesta pugui superar la suma de les penes que els correspondria aplicar a cada delicte per separat. Si la pena prevista excedeix de la referida suma, s'imposaran les penes per separat, «principi d'acumulació».
CP, art 77.
Concurs ideal: unitat de fet –pluralitat de normes- pluralitat de delictes. És a dir, es comet 1 fet i 2 delictes.
Per ex.: Si dono una empenta a un policia i es fa mal, he comés un delicte de lesions i un delicte contra l’autoritat pública.
La pena que s’imposa és la del delicte de més grau en la seva meitat superior.
...