16. Colze. (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura Avaluació Clínica en Fisioterapia de l'Aparell locomotor
Año del apunte 2015
Páginas 11
Fecha de subida 28/01/2015
Descargas 31

Vista previa del texto

Colze.
1. Anatomia del colze.
Necessita de suport lligamentós (els grans estabilitzadors) i de la càpsula articular per mantenir-se en la seva situació.
Única per les tres articulacions del colze.
- Complexa medial: fascicle anterior, posterior (Bardiner) i transvers (Cooper).
Complexa lateral: fascicle anterior, mig, posterior, lligament anular i lligament quadrat de Denucé.
Musculatura pronadora i flexora del canell: pronador rodó, palmar gran, palmar petit, cubital anterior: Origen a epitróclea Regla de la mà sobre la superfície volar, on el dit gros indica el pornador rodó.
Musculatura supinadora i extensora del canell: supinador llarg i músculs primer segon radils externs,.
Eixos de mobilitat transversal i axial per a flexió-extensió i pronosupinació respectivament Observar que els eixos discorren pel centre de la tròclea i pel centre del capitellum Angles d’inclinació en les visions: visió antero-posterior. Angle entre eix anatòmic humeral i eix transvers de 94-98 graus visió sagital. Angle entre eix anatòmic humeral i versió del capitellum de 30 graus visió axial: angle de 3-8 braus d’inclinació anterior de la tròclea humeral Angle de la paleta humeral és superior a 90º. No forma angle recte, 5º de diferència. Angle format entre l’eix del húmer i línia que passa entre epicòndil i tròclea. Aquest fet succeeix per l’anteversió del còndil en 30º per tal de poder fer una correcta flexió. La tròclea ens permet cert grau d’encaix.
Visió avial. Eix anatòmic amb mecànic de la part distal del húmer. Diferencia entre 3-8º Extensió de les dones superior a la dels homes.
Valg anatòmic entre 10-15º mes manifestat en les dones. Valg de carga, és més fàcil portar un pes a certa distancia del cos que enganxat. I també tenim un cert angle que ens porta la ma a la boca.
1.1. Biomecànica de la flexió-extensió.
Flexió-extensió: 0 (extensió completa) – 145 (activa)/ 160 (passiva).
Els límits de la flexió seran: - Flexió activa: contacte de masses musculars.
Flexió passiva: xoc ossi entre el cap del radi i la fosseta radial, i entre cornoides i la fosa coronoidea.
Límits patològics: tensió de la càpsula posteriors i fascicles posteriors dels lligaments colaterals. Tensió passiva del múscul tríceps.
Els límits de l’extensió seran: - Flexió fisiològica: xoc olècranon amb fosa olecraniana.
Límits patològics: tensió de la capsula anterior i fascicles anteriors dels lligaments colaterals. Tensió passiva dels flexors.
L’olècranon, epicòndil i tròclea formen en flexió un triangle isòsceles de vèrtex en la punta olectaniana. Aquests esdevenen també una línia quasi recta en extensió.
Lleuger valg (de càrrega) en extensió completa (10-15º en extensió completa i supinació). Major en les dones (uns 5 graus en els homes).
L’eix de flexió-extensió està situat al centre de la tròclea.
1.2. Arc funcional útil del colze.
Flexió-extensió: 10/130.
Prono-supinació: 50/50.
Útils per activitat quotidianes, sobretot neteja personal i menjar.
Radiografia: desviació del colze de forma radial, augmentant el valg (cúbit valgus). Es dona en fractures en el cap del radi en nens. Es dona epifisiodesi precoç, tancament precoç de una fisis de creixement.
Segueix creixent el cúbit i no el radi i provoca una desviació. També pot estar causat per una infecció en la fisis (destrueixen la zona de creixement).
1.3. Biomecànica de la prono-supinació.
Posició 0: col·locació correcta de l’extremitat amb flexió de colze a 90º.
Pronació: 80º.
Supinació: 85º.
Es tracta de un moviment que implica dues articulacions, la radiocubital proximal i la radiocubital distal. Es produeix un desplaçament del radi sobre el cúbit durant.
2. Estabilitzadors del colze.
2.1. Estàtics.
- - Articulacions: les formes recíproques de les 3 extremitats articulars proveeixen estabilitat a través de l’arc de moviment.
Capsula: sobre tot estabilitat var-valg.
o Anterior: proveeix el 30-40% de la resistència al var-valg del colze en extensió, però solament contribueix mínimament en flexió.
Lligaments: colaterals i lligament anular.
2.2. Dinàmics.
D’acord amb els moviments del colze, l’estabilitat s’incrementa al comprimir les superfícies articulars tenint com a posició de màxima estabilitat una extensió completa.
3. Anamnesi.
Tipus de problema: dolor, pèrdua de pes, parestèsies… Tipus de dolor : determinar les preguntes habituals. Valorar irradiació proximal o distal, fet bastant freqüent al colze.
Pèrdues de força: sobretot distals al colze i amb relació amb patologia del colze. Cal saber que la musculatura flexora i extensora de la mà i canell neixen del colze.
Presència de parestèsies: i localització de les mateixes. Importància del nervi cubital.
Factors agreujants: prensió manual, prono-supinació, recolzament en decúbit sobre el colze...
Factors alleujants: tracció sobre l’avantbraç, posició de repòs del colze...
3.1. Preguntes habituals per dolors referits.
- Té dolor punxant a l’agafar coses? Té pèrdua de força, se li cauen coses de les mans? Hi ha irradiació proximal o distal? Té formiguejos? Quins tipus d’activitat laboral o esportiva realitza? Ha mantingut el colze en una determinada posició durant molt temps? Símptomes nocturns: problemes per dormir, posició al dormir, desperta el dolor Símptomes matutins i vespertins: relacionats amb la posició i activitats. Escriure, obrir un pany, obrir una ampolla, planxar, aixecar o transportar alguna cosa. Activitats esportives, laborals o socials.
3.2. Inspecció.
1) Postura del braç. Ex. Paràlisis braquial obstètrica: de forma iatrogena, estirament del plexe braquial. Paralisis alta. Ve en pronació i adducció.
2) Contorn: atròfies, inflamacions. Sempre en relació al colze contra lateral.
3) Color de la pell, cicatrius, tumoracions visibles.
4) Temperatura de la pell. Ex. Bursitis: augment de temperatura. La borsa olecraniana s’inflama.
3.3. Palpació òssia.
Col·locació: en extensió de l’espatlla i 90º de flexió.
- Epitròclea i línia supraepitorclear. En aquesta segona podem palpar exostosis que poden comprimir el nervi mitjà.
Olècranon: cobert per bursa i inserció del tríceps.
Palpació de la cresta cubital.
Fosa olecraniana: coberta de greix i aponeurosi tricipital.
- Epicòndil: cresta supraepicondilar.
Cap del radi: palpable sobre tot amb els moviments de pronosupinació.
Arteria humeral: medial a la inserció bicipital.
4. Test de mobilitat i test específics.
- Testar els arcs de mobilitat.
Tests específics de mobilitat i provocació.
Exploració neurològica.
4.1. Epicondilitis. Test de Mills.
Estirament de la musculatura epicondílea amb la pronació del avantbraç, flexió de dits i canell. Es desencadena dolor a l’epicòndil i recorregut d’extensors.
Contra resistència extensió del canell i desviació radial.
4.2. Epitorcleitis. Test per a epitrocleitis.
Extensió de colze, supinació, flexió palmar i pronació contra residència.
Estirament de la musculatura epitroclear fent flexió dorsal passiva en la mateixa posició que abans.
4.3. Signe del Tinel.
Descarta neuropatia del nervi cubital. Percussió sobre el canal epitrocleo-olecranià.
Es fa mes proximal o distal, contra més proximal sigui la patologia, més triga en curar-se.
S’ha de palpar el nervi cubital amb prudència per no provocar irritació del mateix.
4.4. Maniobra de compressió del supinador curt.
Valorem la neuropatia del nervi interossi posterior. Resistència a la supinació, es desencadena dolor a la zona del nervi interossi posterior.
4.5. Maniobra de compressió del pronador rodó.
Valorem la neuropatia del nervi mitjà. Flexió de colze en 20º i pronosupinació mitjana. La mà que agafa la mà del pacient contra resistència a extensió. Es desencadena perstèsies en territori mitjà.
4.6. Proves d’estabilitat lligamentosa.
Forçar el var i el valg amb el colze en extensió.
4.7. Reflexes del colze.
C5: reflex bicipital (nervi musculocutani) C6: reflex supinador llarg (nervi radial).
C7: reflex tricipital (nervi radial).
Bursitis del colze: gel, evitar allò que ho provoca, antiinflamatoris.
Semiflexió (o extensió) Fractura de la paleta humeral. Molt complexa i limitant.
Deixant lo mes anatòmic possible.
Pròtesis de cap de radi. Simula un radi (no funcionen gaire bé) lo mes anatòmic possible.
Pròtesis de colze. Reproduir moviments de felxo-extensió. No es pot fer prono-supinació.
...